Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

13.0.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.2.2018 19:29

XKVB001 Gradumoduuli. Gradu vauhtiin., 2 op, JOKINEN2

Kielikeskus

Tiedotus:
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat ne, joilla on eniten opintopisteitä. Jos kahdella kurssille ilmoittautuneella on täsmälleen sama opintopistemäärä, näiden keskinäisen järjestyksen määrää kurssille ilmoittautumisjärjestys. Lisätietoja jonotuksesta.

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 7.3.18 - 30.4.18
Ilmoittautumisaika: 1.7.17 klo 0:00 - 7.3.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 28.02.2018 - 07.03.2018.
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.5.2018 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Elina Jokinen (elina.k.jokinen@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 15
Maksimi osallistujamäärä: 18 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Jyväskylän yliopisto (JY), Kielikeskus (KIE), Kielikeskus, kirjoitusviestintä (KIE XKV)
Sisältö:Työpajassa opiskelija saa välineitä tutkielmaprosessinsa suunnitteluun ja hallintaan monipuolisten harjoituksien ja oppimistehtävien avulla. Pääpaino työskentelyssä on oman tutkielman ydinsisällön ja työvaiheiden jäsentämisessä.
Monitieteisen vertaisryhmän kanssa toimiessa opiskelija lisää tuntemustaan itsestään kirjoittajana ja oman alansa asiantuntijana. Samalla hän oppii löytämään itselleen sopivia kirjoittamisrutiineja sekä menetelmiä kirjoittamisen esteiden selättämiseen.
Osaamistavoitteet:Opiskelijan odotetaan tuntevan ja osaavan soveltaa tutkimusprosessin hallintakeinoja oman pro gradunsa työstämisessä. Hänen odotetaan osaavan laatia realistisen suunnitelman gradunsa valmistumiseksi. Tämän edellytyksenä on, että opiskelija jäsentää gradunsa ydinsisällön ja rakenteen suhteessa oman alansa tutkielman vaatimuksiin.
Työpajan tavoitteena on aktiivisen ja motivoituneen kirjoittamisprosessin käynnistyminen.
Suoritustavat:Työpajatyöskentely, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät. Aktiivinen osallistuminen on välttämätöntä.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteisiin tapaamisiin, oman graduun liittyvien oppimistehtävien tekemistä sekä pienryhmään osallistumista työpajan tavoitteiden mukaisesti.

Vertailu

Korpissa on valittavana 6 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitusryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, minimi 12, maksimi 18
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 7.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet)10ke7.3.201810:15-12:00JokinenTapahtuman tiedot
2Ag B211.1 (Sovjet)10ke7.3.201812:15-14:00JokinenTapahtuman tiedot
3Sem D 20911ke14.3.201810:15-12:00JokinenTapahtuman tiedot
4Sem D 20911ke14.3.201812:15-14:00JokinenTapahtuman tiedot
5Sem D 20912ke21.3.201810:15-12:00JokinenTapahtuman tiedot
6Sem D 20912ke21.3.201812:15-14:00JokinenTapahtuman tiedot
7Ag B211.1 (Sovjet)13ke28.3.201810:15-12:00JokinenTapahtuman tiedot
8Ag B211.1 (Sovjet)13ke28.3.201812:15-14:00JokinenTapahtuman tiedot
9Ag D223.215ke11.4.201810:15-12:00JokinenTapahtuman tiedot
10Ag D223.215ke11.4.201812:15-14:00JokinenTapahtuman tiedot
11Ag D223.215to12.4.201810:15-12:00JokinenTapahtuman tiedot
12Ag D223.215to12.4.201812:15-14:00JokinenTapahtuman tiedot