Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.4.2021 07:37

TILS350 Bayes-tilastotiede 2, 5 op [kotisivu]

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 13.12.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/215995
Alkaa - päättyy: 23.10.17 - 13.12.17
Ilmoittautumisaika: 3.7.17 klo 0:00 - 13.12.17 klo 23:59
Opettaja(t): Arto Luoma (arto.o.luoma@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 10
Organisaatiot:Matematiikan ja tilastotieteen laitos (MATHS), Tilastotiede (MAT) (TIM)
Sisältö:Bayes-tilastotiede mahdollistaa ennakkotietojen ja datan yhdistämisen systemaattisella tavalla. Hierarkkisten Bayes-mallien avulla on mahdollista kuvata monimutkaisiakin ilmiöitä. Kurssilla käsitellään bayesialäista data-analyysia ja posteriorijakauman estimoinnissa tarvittavia menetelmiä, erityisesti Markovin ketju Monte Carloa. Käytännön data-analyysiin sovelletaan R- ja OpenBUGS-ohjelmistoja. Kurssilla käsitellään mallinvalintaa ja mallikritiikkiä Bayes-näkökulmasta ja luodaan myös katsaus päätöksentekoteoriaan ja regularisointiin.
Osaamistavoitteet:Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa rakentaa hierarkkisia tilastollisia Bayes-malleja kompleksisille ongelmille,
osaa käyttää OpenBUGS-ohjelmistoa data-analyysissa, pystyy suoriutumaan vaativasta posteriorijakauman laskennasta, ymmärtää MCMC-menetelmän käyttöön liittyvät ongelmat, osaa arvioida Bayes-mallien sopivuutta.
Esitiedot:Tämä on syventävien opintojen kurssi, jossa edellytetään matemaattisen tilastotieteen perusasioiden osaamista, lineaarisen (seka)mallin sekä yleistetyn lineaarisen mallin tuntemusta, R-ohjelmointivalmiutta sekä erityisesti Bayes-tilastotiede 1 -kurssin asioiden hallintaa.
Suoritustavat:Harjoitukset, harjoitustyö ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, maksimi 36
ilm.aika: 3.7.2017 00:00 - 13.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 21043ma23.10.201714:15-16:00LuomaTapahtuman tiedot
2MaA 21044ma30.10.201714:15-16:00LuomaTapahtuman tiedot
3MaA 21045ma6.11.201714:15-16:00LuomaTapahtuman tiedot
4MaA 21046ma13.11.201714:15-16:00LuomaTapahtuman tiedot
5MaA 21047ma20.11.201714:15-16:00LuomaTapahtuman tiedot
6MaA 21048ma27.11.201714:15-16:00LuomaTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, maksimi 36
ilm.aika: 3.7.2017 00:00 - 13.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 21043ti24.10.201710:15-12:00LuomaTapahtuman tiedot
2MaA 21044ti31.10.201710:15-12:00LuomaTapahtuman tiedot
3MaA 21045ti7.11.201710:15-12:00LuomaTapahtuman tiedot
4MaA 21046ti14.11.201710:15-12:00LuomaTapahtuman tiedot
5MaA 21047ti21.11.201710:15-12:00LuomaTapahtuman tiedot
6MaA 21048ti28.11.201710:15-12:00LuomaTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Demo 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 36
ilm.aika: 3.7.2017 00:00 - 13.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 21044ma30.10.201710:15-12:00LuomaTapahtuman tiedot
2MaA 21045ma6.11.201710:15-12:00LuomaTapahtuman tiedot
3MaA 21046ma13.11.201710:15-12:00LuomaTapahtuman tiedot
4MaA 21047ma20.11.201710:15-12:00LuomaTapahtuman tiedot
5MaA 21048ma27.11.201710:15-12:00LuomaTapahtuman tiedot
6MaA 21049ma4.12.201710:15-12:00LuomaTapahtuman tiedot

Ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ohjaus 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 3.7.2017 00:00 - 13.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 35343to26.10.201709:00-10:00-Tapahtuman tiedot
2MaD 35344pe3.11.201709:00-10:00LuomaTapahtuman tiedot
3MaD 35345to9.11.201709:00-10:00-Tapahtuman tiedot
4MaD 35346to16.11.201709:00-10:00-Tapahtuman tiedot
5MaD 35347to23.11.201709:00-10:00-Tapahtuman tiedot
6MaD 35348to30.11.201709:00-10:00-Tapahtuman tiedot