Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.13.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.11.2020 10:58

TILS655 Koesuunnittelu, 4 op [kotisivu]

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/216010
Alkaa - päättyy: 12.3.18 - 9.5.18
Ilmoittautumisaika: 1.7.17 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Arto Luoma (arto.o.luoma@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 21
Organisaatiot:Matematiikan ja tilastotieteen laitos (MATHS), Tilastotiede (MAT) (TIM)
Sisältö:Opintojaksolla tutustutaan tieteellisten kokeiden suunnittelun yleisiin periaatteisiin, jotka ovat samat kaikilla tieteenaloilla. Huonosti suunniteltu koe tuhlaa resursseja eikä onnistu välttämättä lainkaan tuottamaan uutta tietoa. Aluksi tutustutaan esimerkkien avulla satunnaisvaihteluun, satunnaistamiseen ja otoskokolaskelmiin. Tämän jälkeen käsitellään faktoriaalisia asetelmia lineaarisille malleille ja esitellään informaatiomatriisiin perustuvia optimaalisuuskriteereitä, erityisesti D-optimaalisuutta. Lopuksi käsitellään adaptiivisia koeasetelmia ja koesuunnittelua epälineaaristen mallien tapauksessa.
Osaamistavoitteet:Kurssin suoritettuaan opiskelija
tuntee koesuunnittelun yleiset periaatteet ja
osaa soveltaa koesuunnittelun yleisiä periaatteita käytännön tilanteissa.
Suoritustavat:Harjoitukset, harjoitustyö ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 30
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 31.7.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 21011ke14.3.201812:15-14:00LuomaTapahtuman tiedot
2MaA 21012ke21.3.201812:15-14:00LuomaTapahtuman tiedot
3MaA 21014ke4.4.201812:15-14:00LuomaTapahtuman tiedot
4MaD 35515ke11.4.201812:15-14:00LuomaTapahtuman tiedot
5MaA 21016ke18.4.201812:15-14:00LuomaTapahtuman tiedot
6MaA 21017ke25.4.201812:15-14:00LuomaTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 30
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 31.7.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 21011to15.3.201810:15-12:00LuomaTapahtuman tiedot
2MaA 21012to22.3.201810:15-12:00LuomaTapahtuman tiedot
3MaA 21014to5.4.201810:15-12:00LuomaTapahtuman tiedot
4MaA 21015to12.4.201810:15-12:00LuomaTapahtuman tiedot
5MaA 21016to19.4.201810:15-12:00LuomaTapahtuman tiedot
6MaA 21017to26.4.201810:15-12:00LuomaTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Demo 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, maksimi 20
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 31.7.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 21012to22.3.201808:00-10:00LuomaTapahtuman tiedot
2MaA 21014to5.4.201808:00-10:00LuomaTapahtuman tiedot
3MaA 21015to12.4.201808:00-10:00LuomaTapahtuman tiedot
4MaA 21016to19.4.201808:00-10:00LuomaTapahtuman tiedot
5MaA 21017to26.4.201808:00-10:00LuomaTapahtuman tiedot
6MaA 21018to3.5.201810:15-12:00LuomaTapahtuman tiedot