Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

13.0.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.2.2018 08:50

TJTA330 Ohjelmistotuotanto, 5 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tietotekniikan laitos

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 12.3.18 - 18.5.18
Ilmoittautumisaika: 14.8.17 klo 8:00 - 5.3.18 klo 23:00
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 26.02.2018 - 05.03.2018.
Ilmoittautuminen voidaan perua 4.4.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Ville Seppänen (ville.r.seppanen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Toni Taipalus (toni.taipalus@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 115
Maksimi osallistujamäärä: 200
Sopii vielä: 85
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietotekniikan laitos (TTL)
Sisältö:Ohjelmistotuotanto on tietokoneohjelmistojen rakentamisessa yleisesti käytettyjä tekniikoita, työkaluja ja periaatteita. Opintojaksolla käydään läpi ohjelmiston elinkaari määrittelystä käyttöönottoon ja ylläpitoon. Aiheen teoreettista käsittelyä tuetaan toteuttamalla toimeksiantoon perustuva pienimuotoinen ohjelmistoprojekti, jonka vaiheet ja toteutustavat kytkeytyvät luentojen teemoihin.
Osaamistavoitteet:Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää ohjelmiston elinkaareen liittyvän käsitteistön ja erilaisia elinkaarimalleja sekä osaa soveltaa ohjelmistotuotannon menetelmällisiä periaatteita ja käytänteitä (esim. Scrum) työskentelyssään. Opiskelija osaa soveltaa erilaisia vaatimusmäärittelyn tekniikoita (vaatimusten tunnistaminen, kerääminen, dokumentointi, analysointi ja hallinta) ja arvioida niiden soveltuvuutta erilaisiin käyttötilanteisiin. Tämän lisäksi opiskelija ymmärtää ohjelmiston toteutukseen liittyviä tekniikoita ja vaihtoehtoja, ohjelmistojen laatutekijöitä ja laadunarviointia, ohjelmistotestauksen käytänteitä sekä ohjelmiston käyttöönoton suunnitteluun että ohjelmiston ylläpitoon liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa myös luoda ja toteuttaa pienimuotoisen ohjelmistoprojektin osana ryhmää.
Osaamistavoitetaulukko:
Osaamistavoitteet?1
muistaa
2
ymmärtää
3
osaa soveltaa
4
osaa analysoida
5
osaa arvioida
6
osaa luoda
Ohjelmiston elinkaarimallitymmärtää
Scrumosaa soveltaa
Vaatimusmäärittelyn tekniikatosaa soveltaa
Ohjelmiston toteutuksen tekniikatymmärtää
Ohjelmiston laatuymmärtää
Ohjelmiston testausymmärtää
Ohjelmiston käyttöönottoymmärtää
Ylläpitoymmärtää
Pienimuotoinen ohjelmistotuotantoprojektiosaa luoda
Esitiedot:Opiskelija tuntee erilaisia ohjelmistoja sekä niiden suunnittelun ja toiminnan perusteita. Opiskelija on kiinnostunut saamaan syvällisempää ymmärrystä sekä käytännöllistä osaamista ohjelmistotuotannon tehtäviin ja työskentelytapoihin liittyen.
Opetusmuodot:

Luennot ja ryhmätyönä suoritettava pienimuotoinen ohjelmistotuotantoprojekti. Ryhmän koko on 4-5 henkeä.

Suoritustavat:

Opintojakson suoritustavat ovat tentti ja pienryhmissä toteuttava harjoitustyö, jotka molemmat tulee suorittaa hyväksyttävästi. Työmäärät jakautuvat seuraavasti: luento-opetus 12 tuntia, itsenäinen materiaaleihin tutustuminen ja tenttiin valmistautuminen 36 tuntia, harjoitustyön parissa työskentely 102 tuntia.

Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Oppimateriaaleina toimivat luentomateriaalit ja näitä tukeva kirjallisuus sekä harjoitustyöhön liittyvät materiaalit.

Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-952-14-1754-2Ilkka Haikala & Tommi Mikkonen, Ohjelmistotuotannon käytännöt, 12., uudistettu painos tai uudempi.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tenttimenestys, harjoitustyön toteuttamiseen liittyvä pienryhmätyöskentely, harjoitustyön rakenteelliset ansiot, sen tuloksen vastaavuus vaatimusmäärittelyyn ja asiakkaan toiveisiin, käytetyn viitekehyksen hallinta ja sen osoittaminen työskentelyssä ja raportissa sekä harjoitustyön toteuttamiskelpoisuus.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 115, maksimi 200
ilm.aika: 14.8.2017 08:00 - 5.3.2018 23:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 10311ma12.3.201810:15-12:00Seppänen, TaipalusAloitusluento (hallinnoliset asiat, pelin säännöt, Scrum)Tapahtuman tiedot
2MaA 10311ke14.3.201812:15-14:00Seppänen, TaipalusToimeksiantojen esittely ja tiimien muodostaminen (Product Ownereiden läsnäolo tärkeää!)Tapahtuman tiedot
3MaA 10312ma19.3.201810:15-12:00Seppänen, TaipalusOhjelmistotuotannostaTapahtuman tiedot
4MaA 10312ke21.3.201812:15-14:00Seppänen, TaipalusOhjelmistotuotannostaTapahtuman tiedot
5MaA 10315ma9.4.201810:15-12:00Seppänen, TaipalusOhjelmistotuotannostaTapahtuman tiedot
6MaA 10315ke11.4.201812:15-14:00Seppänen, TaipalusToimeksiantajan edustaja tahi vierailuTapahtuman tiedot
7MaA 10317ma23.4.201810:15-12:00Seppänen, TaipalusToimeksiantajan edustaja tahi vierailuTapahtuman tiedot
8MaA 10317ke25.4.201812:15-14:00Seppänen, TaipalusToimeksiantajan edustaja tahi vierailuTapahtuman tiedot
9MaA 10319ma7.5.201810:15-12:00Seppänen, TaipalusHarjoitustöiden purkuTapahtuman tiedot
10MaA 10319ma7.5.201812:00-14:00Seppänen, TaipalusHarjoitustöiden purkuTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 14.5.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 200
ilm.aika: 18.8.2017 12:00 - 7.5.2018 12:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali20ma14.5.201810:00-14:00Seppänen, Seppänen, TaipalusTapahtuman tiedot
Tentti 17.8.2018 (1. uusintatentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 6.8.2018 00:00 - 13.8.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 333pe17.8.201812:00-16:00Seppänen, TaipalusTapahtuman tiedot