Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.3.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.9.2018 11:14

ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet, 5 op [kotisivu]

Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 24.1.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tktl/itka204
Alkaa - päättyy: 8.1.18 - 18.5.18
Ilmoittautumisaika: 15.8.17 klo 0:00 - 24.1.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 01.01.2018 - 08.01.2018.
Ilmoittautuminen voidaan perua 5.4.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Toni Taipalus (toni.taipalus@jyu.fi)
Tuntiopettaja(t): Jali Asp (jali.p.a.asp@student.jyu.fi)
Laajuus: 5.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 399
Maksimi osallistujamäärä: 500
Sopii vielä: 101
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietotekniikan laitos (TTL)
Sisältö:Käytännössä kaikkiin tietojärjestelmiin liittyy tietokanta. Opintojaksolla käsitellään tietokantoja, tiedonhallintaa ja tietokannanhallintajärjestelmiä tietomallien näkökulmasta. Erityisesti keskitytään käsitteellisen tason ER-malliin ja loogisen tason relaatiomalliin. Opintojakson aikana opiskelijat oppivat käytännön taitoja: tietokannan vaatimusmäärittelyä, analysointia, suunnittelua, toteutusta SQL-kielellä sekä loogisen rakenteen validointia ja optimointia. Opintojaksolla tarkastellaan myös tietokantoihin liittyvää liiketoimintaa tietovarastoinnin näkökulmasta, käsitellään tietokannanhallintajärjestelmän sovellusarkkitehtuuria sekä moderneja tekniikoita kuten hajautusta ja 2010-luvun tietokantaparadigmoja.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija: osaa selittää tiedonhallintaan ja tietokannanhallintajärjestelmiin liittyvien keskeisten käsitteiden, periaatteiden ja toimintojen merkityksen; osaa soveltaa ER-mallia käsitteellisessä mallintamisessa ja ymmärtää mikä rooli käsitteellisillä malleilla on tietoarkkitehtuurissa; osaa soveltaa relaatiomallin käsitteitä ja transformoida ER-kaavion relaatiotietokannan kaavaksi; osaa soveltaa SQL:ää taulujen ja valtuutusten määrittämiseksi ja perusoperaatioiden (CRUD) suorittamiseksi; osaa normalisoida relaatiot neljänteen normaalimuotoon; osaa selittää tyypilliset samanaikaisten tapahtumien ongelmat, tapahtumalta vaaditut ominaisuudet, eristyvyystasot sekä lukitustavat ja niiden merkityksen tapahtumien ajoitukselle; osaa kuvailla tietovarastonnin periaatteet, arkkitehtuurin, toiminnot ja hyödyt sekä soveltaa tähti- ja lumihiutalemallia; osaa selittää tietokantoihin liittyviä rinnakkaisarkkitehtuureita ja hajautustekniikoita; tietää tiedonhallinnan ja tietokantojen uusista periaatteista ja paradigmoista ja osaa vertailla niitä perinteisiin malleihin.
Esitiedot:Ennen opintojaksolle ilmoittautumista opiskelija on suorittanut IT-alan perusopinnot ja hänellä on perustiedot ohjelmistoista, niiden toiminnasta ja kehittämisestä sekä ohjelmoinnin ja oliosuuntautuneen ohjelmointiparadigman käytännön osaaminen. Ennen opintojaksolle ilmoittautumista opiskelija osaa luoda UML-luokkakaavion ja ymmärtää sen perusperiaatteen, hänellä on perustiedot laitteistosta (suoritin, keskusmuisti, massamuisti) ja hän tuntee joukko-opin perusteet.
Opetusmuodot:

Luennot, demonstraatiot

Suoritustavat:

Opintojakso on luentokurssi, joka koostuu viikottaisista luennoista ja demonstraatioista sekä lopputentistä.

Kurssin työmäärä:

Luennot 34 h; Demonstraatiotehtävien ratkaisu ja demonstraatioihin osallistuminen 6 vkk x 9 h = 54 h; tentti ja siihen valmistautuminen 45 h; yhteensä 133 h

Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Elmasri R. & Navathe S. Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley.
McCreary, D. & Kelly, A. Making Sense of NoSQL, Manning.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opiskelija on osoittanut opintojakson suoritustavan mukaisessa tentissä hallitsevansa kurssin osaamistavoitteet välttävästi (1), tyydyttävästi (2), hyvin (3), kiitettävästi (4) tai erinomaisesti (5). Muussa tapauksessa suoritus on hylätty.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 399, maksimi 500
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 24.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali2ma8.1.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
2MaA 1033ma15.1.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
3MaA 1034ma22.1.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
4MaA 1035ma29.1.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali6ma5.2.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
6MaA 1037ma12.2.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
7MaA 1038ma19.2.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
8Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali9ma26.2.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
9Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali10ma5.3.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 399, maksimi 500
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 24.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali2ke10.1.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali3ke17.1.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali4ke24.1.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali5ke31.1.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali6ke7.2.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali7ke14.2.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali8ke21.2.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
8Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali9ke28.2.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

ke Demo 10 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 56, maksimi 60
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 24.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Beeta4ke24.1.201810:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag Beeta5ke31.1.201810:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
3Ag Beeta6ke7.2.201810:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag Beeta7ke14.2.201810:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Beeta8ke21.2.201810:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
6Ag Beeta9ke28.2.201810:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
to Demo 10 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 44, maksimi 60
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 24.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Beeta4to25.1.201810:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag Alfa5to1.2.201810:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
3Ag Beeta6to8.2.201808:15-10:00TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag Beeta7to15.2.201810:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Beeta8to22.2.201810:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
6Ag Beeta9to1.3.201810:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
to Demo 12 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 58, maksimi 60
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 24.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Beeta4to25.1.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag Beeta5to1.2.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
3MaA 2116to8.2.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag Beeta7to15.2.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Beeta8to22.2.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
6Ag Beeta9to1.3.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
ke Demo 16 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 33, maksimi 80
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 24.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa4ke24.1.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag Alfa5ke31.1.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
3Ag Alfa6ke7.2.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag Alfa7ke14.2.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Alfa8ke21.2.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
6Ag Alfa9ke28.2.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
ke Demo 14 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 34, maksimi 60
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 24.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Beeta4ke24.1.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag Beeta5ke31.1.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
3Ag Beeta6ke7.2.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag Beeta7ke14.2.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Beeta8ke21.2.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
6Ag Beeta9ke28.2.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
to Demo 16 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, maksimi 80
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 24.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa4to25.1.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag Alfa5to1.2.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
3Ag Alfa6to8.2.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag Alfa7to15.2.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Alfa8to22.2.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
6Ag Alfa9to1.3.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 9.3.2018 (Huom. voit ilmoittautua vain toiseen seuraavista tenteistä: 9.3., 14.3.) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 150, maksimi 300
ilm.aika: 17.8.2017 00:00 - 2.3.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali10pe9.3.201812:00-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
Tentti 14.3.2018 (Huom. voit ilmoittautua vain toiseen seuraavista tenteistä: 9.3., 14.3.) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 159, maksimi 300
ilm.aika: 17.8.2017 00:00 - 7.3.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali11ke14.3.201816:00-20:00TaipalusTapahtuman tiedot
Tentti 18.5.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 111, maksimi 200
ilm.aika: 17.8.2017 00:00 - 11.5.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali20pe18.5.201812:00-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
Tentti 8.6.2018 (2. uusintatentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 95, maksimi 200
ilm.aika: 28.5.2018 00:00 - 4.6.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali23pe8.6.201812:00-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
Tentti 21.9.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 51, maksimi 200
ilm.aika: 1.9.2018 00:00 - 17.9.2018 18:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 238pe21.9.201812:00-16:00TaipalusTapahtuman tiedot