Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.5.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.12.2018 18:29

ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet, 5 op [kotisivu]

Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 24.1.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tktl/itka204
Alkaa - päättyy: 8.1.18 - 18.5.18
Ilmoittautumisaika: 15.8.17 klo 0:00 - 24.1.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 01.01.2018 - 08.01.2018.
Ilmoittautuminen voidaan perua 5.4.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Toni Taipalus (toni.taipalus@jyu.fi)
Tuntiopettaja(t): Jali Asp (jali.p.a.asp@student.jyu.fi)
Laajuus: 5.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 400
Maksimi osallistujamäärä: 500
Sopii vielä: 100
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietotekniikan laitos (TTL)
Sisältö:Käytännössä kaikkiin tietojärjestelmiin liittyy tietokanta. Opintojaksolla käsitellään tietokantoja, tiedonhallintaa ja tietokannanhallintajärjestelmiä tietomallien näkökulmasta. Erityisesti keskitytään käsitteellisen tason ER-malliin ja loogisen tason relaatiomalliin. Opintojakson aikana opiskelijat oppivat käytännön taitoja: tietokannan vaatimusmäärittelyä, analysointia, suunnittelua, toteutusta SQL-kielellä sekä loogisen rakenteen validointia ja optimointia. Opintojaksolla tarkastellaan myös tietokantoihin liittyvää liiketoimintaa tietovarastoinnin näkökulmasta, käsitellään tietokannanhallintajärjestelmän sovellusarkkitehtuuria sekä moderneja tekniikoita kuten hajautusta ja 2010-luvun tietokantaparadigmoja.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija: osaa selittää tiedonhallintaan ja tietokannanhallintajärjestelmiin liittyvien keskeisten käsitteiden, periaatteiden ja toimintojen merkityksen; osaa soveltaa ER-mallia käsitteellisessä mallintamisessa ja ymmärtää mikä rooli käsitteellisillä malleilla on tietoarkkitehtuurissa; osaa soveltaa relaatiomallin käsitteitä ja transformoida ER-kaavion relaatiotietokannan kaavaksi; osaa soveltaa SQL:ää taulujen ja valtuutusten määrittämiseksi ja perusoperaatioiden (CRUD) suorittamiseksi; osaa normalisoida relaatiot neljänteen normaalimuotoon; osaa selittää tyypilliset samanaikaisten tapahtumien ongelmat, tapahtumalta vaaditut ominaisuudet, eristyvyystasot sekä lukitustavat ja niiden merkityksen tapahtumien ajoitukselle; osaa kuvailla tietovarastonnin periaatteet, arkkitehtuurin, toiminnot ja hyödyt sekä soveltaa tähti- ja lumihiutalemallia; osaa selittää tietokantoihin liittyviä rinnakkaisarkkitehtuureita ja hajautustekniikoita; tietää tiedonhallinnan ja tietokantojen uusista periaatteista ja paradigmoista ja osaa vertailla niitä perinteisiin malleihin.
Esitiedot:Ennen opintojaksolle ilmoittautumista opiskelija on suorittanut IT-alan perusopinnot ja hänellä on perustiedot ohjelmistoista, niiden toiminnasta ja kehittämisestä sekä ohjelmoinnin ja oliosuuntautuneen ohjelmointiparadigman käytännön osaaminen. Ennen opintojaksolle ilmoittautumista opiskelija osaa luoda UML-luokkakaavion ja ymmärtää sen perusperiaatteen, hänellä on perustiedot laitteistosta (suoritin, keskusmuisti, massamuisti) ja hän tuntee joukko-opin perusteet.
Opetusmuodot:

Luennot, demonstraatiot

Suoritustavat:

Opintojakso on luentokurssi, joka koostuu viikottaisista luennoista ja demonstraatioista sekä lopputentistä.

Kurssin työmäärä:

Luennot 34 h; Demonstraatiotehtävien ratkaisu ja demonstraatioihin osallistuminen 6 vkk x 9 h = 54 h; tentti ja siihen valmistautuminen 45 h; yhteensä 133 h

Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Elmasri R. & Navathe S. Fundamentals of Database Systems, Addison-Wesley.
McCreary, D. & Kelly, A. Making Sense of NoSQL, Manning.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opiskelija on osoittanut opintojakson suoritustavan mukaisessa tentissä hallitsevansa kurssin osaamistavoitteet välttävästi (1), tyydyttävästi (2), hyvin (3), kiitettävästi (4) tai erinomaisesti (5). Muussa tapauksessa suoritus on hylätty.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 400, maksimi 500
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 24.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali2ma8.1.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
2MaA 1033ma15.1.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
3MaA 1034ma22.1.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
4MaA 1035ma29.1.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali6ma5.2.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
6MaA 1037ma12.2.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
7MaA 1038ma19.2.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
8Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali9ma26.2.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
9Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali10ma5.3.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 400, maksimi 500
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 24.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali2ke10.1.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali3ke17.1.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali4ke24.1.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali5ke31.1.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali6ke7.2.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali7ke14.2.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali8ke21.2.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
8Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali9ke28.2.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

ke Demo 10 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 56, maksimi 60
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 24.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Beeta4ke24.1.201810:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag Beeta5ke31.1.201810:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
3Ag Beeta6ke7.2.201810:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag Beeta7ke14.2.201810:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Beeta8ke21.2.201810:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
6Ag Beeta9ke28.2.201810:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
to Demo 10 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 44, maksimi 60
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 24.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Beeta4to25.1.201810:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag Alfa5to1.2.201810:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
3Ag Beeta6to8.2.201808:15-10:00TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag Beeta7to15.2.201810:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Beeta8to22.2.201810:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
6Ag Beeta9to1.3.201810:15-12:00TaipalusTapahtuman tiedot
to Demo 12 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 58, maksimi 60
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 24.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Beeta4to25.1.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag Beeta5to1.2.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
3MaA 2116to8.2.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag Beeta7to15.2.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Beeta8to22.2.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
6Ag Beeta9to1.3.201812:15-14:00TaipalusTapahtuman tiedot
ke Demo 16 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 33, maksimi 80
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 24.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa4ke24.1.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag Alfa5ke31.1.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
3Ag Alfa6ke7.2.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag Alfa7ke14.2.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Alfa8ke21.2.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
6Ag Alfa9ke28.2.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
ke Demo 14 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 34, maksimi 60
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 24.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Beeta4ke24.1.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag Beeta5ke31.1.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
3Ag Beeta6ke7.2.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag Beeta7ke14.2.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Beeta8ke21.2.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
6Ag Beeta9ke28.2.201814:15-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
to Demo 16 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, maksimi 80
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 24.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa4to25.1.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
2Ag Alfa5to1.2.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
3Ag Alfa6to8.2.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
4Ag Alfa7to15.2.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
5Ag Alfa8to22.2.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot
6Ag Alfa9to1.3.201816:15-18:00Asp, TaipalusTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 9.3.2018 (Huom. voit ilmoittautua vain toiseen seuraavista tenteistä: 9.3., 14.3.) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 150, maksimi 300
ilm.aika: 17.8.2017 00:00 - 2.3.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali10pe9.3.201812:00-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
Tentti 14.3.2018 (Huom. voit ilmoittautua vain toiseen seuraavista tenteistä: 9.3., 14.3.) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 159, maksimi 300
ilm.aika: 17.8.2017 00:00 - 7.3.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali11ke14.3.201816:00-20:00TaipalusTapahtuman tiedot
Tentti 18.5.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 111, maksimi 200
ilm.aika: 17.8.2017 00:00 - 11.5.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali20pe18.5.201812:00-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
Tentti 8.6.2018 (2. uusintatentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 95, maksimi 200
ilm.aika: 28.5.2018 00:00 - 4.6.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali23pe8.6.201812:00-16:00TaipalusTapahtuman tiedot
Tentti 21.9.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 51, maksimi 200
ilm.aika: 1.9.2018 00:00 - 17.9.2018 18:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 238pe21.9.201812:00-16:00TaipalusTapahtuman tiedot