Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
24.5.2019 17:18

TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä, 5 op [kotisivu]

Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 10.1.18 klo 23:59.
Kurssille voivat ensisijaisesti ilmoittautua tiettyjen organisaatioiden opiskelijat. Koska et ole kirjautunut järjestelmään, ei organisaatiosi ole tiedossa.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat opettajan painottamien yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Näiden jälkeen tulevat muiden yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja jonotuksesta.
organisaatiopainokerroin
Opettajankoulutus (TTL) (TTLOPE): 1000 
Koulutusteknologia (KOTSV): 950 
Koulutusteknologia (KOUMO): 950 
Tietotekniikka (TIE) (TIE): 900 
Tietotekniikka (CHY) (CTI): 700 
Informaatioteknologian tiedekunta (ITK): 600 
kaikki muut yksiköt0 

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://appro.mit.jyu.fi/ope/
Alkaa - päättyy: 8.1.18 - 30.3.18
Ilmoittautumisaika: 14.6.17 klo 8:00 - 10.1.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 01.01.2018 - 08.01.2018.
Ilmoittautuminen voidaan perua 22.1.2018 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi)
Laajuus: 5.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 35
Maksimi osallistujamäärä: 45 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietotekniikan laitos (TTL), Tietotekniikka (TIE) (TIE)
Sisältö:

Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työnkuvaan liittyviä aiheita, ja tutustutaan etenkin erilaisten työvälineiden ja teknologioiden hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi harjoitellaan tietotekniikan integroimista muihin oppiaineisiin. Tutuksi tulevat myös alan ajankohtaiset aiheet (mm. opetuksen suunnittelu, oppimateriaalit, opettajan tieto- ja viestintätekniset taidot). Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Kurssin aihealueet tarkemmin:

 • Tietotekniikan integrointi muihin oppiaineisiin
 • Käsitekarttaohjelmistojen hyödyntäminen opetuksessa
 • Ilmaisten toimisto-ohjelmien hyödyntäminen opetuksessa
 • WWW-sivut ja WWW-lomakkeet opetuskäytössä
 • Oppimisympäristön tehokas käyttö
 • Sisällönhallintajärjestelmien opetuskäyttö
 • Opetusvideon kuvaussuunnitelman laatiminen
 • Kuvankäsittelyn hyödyntäminen opetuksessa
 • Ilmaisohjelmien hyödyntäminen opetuksessa
 • Interaktiivisten esitystaulujen ja mobiililaitteiden opetuskäyttö
 • Ruutukaappausvideoiden hyödyntäminen opetuksessa
 • Animaatioiden hyödyntäminen opetuksessa
 • Pelit opetuksessa
 • Opetusvideon tuottaminen
 • Muut mahdolliset ajankohtaiset työvälineiden ja teknologioiden hyödyntämisaihealueet
Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät tiedot ja taidot erilaisten teknologioiden ja tietoteknisten työvälineiden hyödyntämisestä opetuksessa, tietotekniikan ja TVT:n integroinnista sekä opetuksen suunnittelusta.

Osaamistavoitetaulukko:
Osaamistavoitteet?1
muistaa
2
ymmärtää
3
osaa soveltaa
4
osaa analysoida
5
osaa arvioida
6
osaa luoda
Tietotekniikan integrointi muihin oppiaineisiinosaa arvioida
Oppimisympäristön tehokas käyttöosaa analysoida
Käsitekarttaohjelmistojen hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Ilmaisten toimisto-ohjelmien hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
WWW-sivut ja WWW-lomakkeet opetuskäytössäosaa analysoida
Sisällönhallintajärjestelmien opetuskäyttöosaa analysoida
Opetusvideon kuvaussuunnitelman laatiminenosaa analysoida
Kuvankäsittelyn hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Ruutukaappausvideoiden hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Animaatioiden hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Ilmaisohjelmien hyödyntäminen opetuksessaosaa analysoida
Pelit opetuksessaosaa analysoida
Opetusvideon tuottaminenosaa analysoida
Interaktiivisten esitystaulujen ja mobiililaitteiden opetuskäyttöosaa analysoida
Esitiedot:ITKP1011 Web-julkaiseminen 2 op ja TIEP161 Opetusteknologia 3 op tai vastaavat tiedot.
Ilmoittautuminen:

Varsinaisen kurssi-ilmoittautumisen lisäksi ilmoittaudu Korpissa myös seuraaviin opetusryhmiin, jos aiot niihin osallistua:

 • Luento: ilmoittaudu ryhmään, jos aiot käydä luennoilla Agoralla fyysisesti paikalla
 • Pääteohjaus: ilmoittaudu ryhmään, jos aiot tehdä oppimistehtäviä ohjatusti Agoralla
 • Vertaisarviointiryhmä: ilmoittaudu ryhmään, jos haluat suorittaa vertaisarvioinnit ryhmäkeskusteluina Agoralla (toinen vaihtoehto on kirjoittaa vertaisarvioinnit Moodlen keskusteluryhmiin)
 • Seminaari: ilmoittaudu ryhmään, jos aiot osallistua kurssin loppuseminaareihin Agoralla (osallistuminen suotavaa kaikille kurssilaisille, myös etäopiskelijoille, jos mahdollista)
Valintamenettely:

Etusijalla ovat tietotekniikan aineenopettajaksi pää- tai sivuaineenaan opiskelevat.

Opetusmuodot:

Luennot, pääteohjaukset ja vertaisarvioinnit.

Suoritustavat:Oppimistehtävät, vertaisarvioinnit ja itsearviointi. Kurssin voi suorittaa etäopiskeluna. Etäopiskelijoiden tulee noudattaa kurssitöiden palautuksissa samoja aikatauluja kuin lähiopetukseen osallistuvien.
Kurssin työmäärä:

Luennot noin 12 h, pääteohjaukset noin 20 h, oppimistehtävät noin 70 h, seminaarit noin 4 h, vertaisarvioinnit noin 20 h, itsearviointi noin 4 h. Yhteensä noin 130 tuntia.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arvosana määräytyy seuraavien kriteerien perusteella:

 • aktiivisuus kurssilla sekä kurssitehtävien palautusaikataulussa pysyminen,
 • oppimistehtävien ideoiden omaperäisyys ja integroitavien oppiaineiden monipuolisuus,
 • oppimistehtävien tuotoksien laatu ja kattavuus,
 • oppimistehtävien mallituotosten tekninen haastavuus ja laatu,
 • oppimistehtävien vertaisarviointi sekä
 • itsearviointi.

Tärkein arvosteluperuste on oppimistehtävien laatu.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, maksimi 25
ilm.aika: 14.6.2017 08:00 - 5.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C523.12ma8.1.201810:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag C523.14ma22.1.201810:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot
3Ag C523.15ma29.1.201810:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot
4Ag C523.17ma12.2.201810:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot
5Ag C523.110ma5.3.201810:15-12:00EkonojaTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Pääteohjaus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 20
ilm.aika: 14.6.2017 08:00 - 14.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C331.3, mikroluokka2ke10.1.201814:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag C331.3, mikroluokka3ke17.1.201814:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
3Ag B212.1 (Finland), mikroluokka4ke24.1.201814:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
4Ag B212.1 (Finland), mikroluokka5ke31.1.201814:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
5Ag B212.1 (Finland), mikroluokka6ke7.2.201814:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
6Ag C523.17ke14.2.201814:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
7Ag B212.1 (Finland), mikroluokka8ke21.2.201814:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
8Ag C331.3, mikroluokka9ke28.2.201814:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
9Ag C331.3, mikroluokka10ke7.3.201814:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
10Ag C331.3, mikroluokka11ke14.3.201814:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot

Harjoitus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Vertaisarviointiryhmä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, minimi 4, maksimi 9
ilm.aika: 14.6.2017 08:00 - 25.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C523.13to18.1.201812:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag C523.14to25.1.201812:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
3Ag C523.15to1.2.201812:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
4Ag C523.16to8.2.201812:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
5Ag C523.17to15.2.201812:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
6Ag C523.18to22.2.201812:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
7Ag C523.19to1.3.201812:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
8Ag C523.110to8.3.201812:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
9Ag C523.111to15.3.201812:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 25
ilm.aika: 14.6.2017 08:00 - 28.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C523.112ke21.3.201816:00-18:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag C523.112pe23.3.201810:00-12:00EkonojaTapahtuman tiedot