Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.5.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.12.2018 18:47

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, 5 op [kotisivu]

Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.11.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=1807
Alkaa - päättyy: 23.10.17 - 14.12.17
Ilmoittautumisaika: 3.7.17 klo 0:00 - 30.11.17 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 16.10.2017 - 23.10.2017.
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.10.2017 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Antti-Juhani Kaijanaho (antti-juhani.kaijanaho@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 140
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietotekniikan laitos (TTL)
Sisältö:Äärelliset automaatit ja säännölliset kielet, kieliopit ja kontekstittomat kielet, pinoautomaatti, rekursiivisesti etenevä jäsentäminen, kontekstiset ja rajoittamattomat kieliopit, Turingin koneet, ratkeavuus ja puoliratkeavuus.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selostaa seuraavien käsitteiden keskeisen sisällön ja niiden väliset erot: äärellinen automaatti, pinoautomaatti, Turingin kone; deterministinen ja epädeterministinen automaatti; säännöllinen lauseke; säännöllinen, kontekstiton, kontekstinen ja yleinen kielioppi; säännöllinen, kontekstiton, laskettava ja laskettavasti lueteltava kieli; sekä päätösongelma, puoliratkeava päätösongelma ja ratkeava päätösongelma. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa osaa seuraavista abstraktioista ohjelmointitehtävissä: säännölliset lausekkeet, äärelliset automaatit, kontekstittomat kieliopit, pinoautomaatit. Lisäksi opiskelija osaa tulkita tietojenkäsittelyteoreettisia määritelmiä kurssin sisältöihin kuuluville käsitteille sekä laatia yksinkertaisia tietojenkäsittelyteoreettisia todistuksia.
Esitiedot:ohjelmointitaito (esimerkiksi Ohjelmointi 1, Ohjelmointi 2 ja Algoritmit
1) sekä abstraktin matematiikan kielen ja todistustekniikoiden alkeiden
osaaminen (esimerkiksi TIEP1020 Diskreetit rakenteet tai matematiikan
aineopintoja)
Opetusmuodot:

Luennot, kotitehtävät ja ohjaukset

Suoritustavat:Kirjalliset oppimistehtävät tai tentti.
Kurssin työmäärä:

5 op vastaa n. 130 tunnin työtä. Koska tämä kurssi kestää n. 7 viikkoa, työmäärä on keskimäärin 20 h/vko eli vastaa puolipäiväistä työtä.

Työmäärä vaihtelee opiskelijakohtaisesti riippuen mm. ennakkotaidoista ja opiskelutottumuksista.

Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Sipser: Introduction to the Theory of Computation (3nd international ed). Thompson 2006. ISBN 0-619-32764-2.
Osin myös Aho, Lam, Sethi, Ullman: Compilers – Principles, Techniques, , Tools (2nd ed). Addison Wesley 2007.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kurssi arvioidaan oppimistehtävien tai tentin perusteella. Läsnäolopakkoa ei ole.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 140
ilm.aika: 3.7.2017 00:00 - 30.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1FYS143ma23.10.201712:15-14:00KaijanahoTapahtuman tiedot
2FYS144ma30.10.201712:15-14:00KaijanahoTapahtuman tiedot
3Ag Beeta45ma6.11.201712:15-14:00KaijanahoTapahtuman tiedot
4MaA 10347ma20.11.201712:15-14:00KaijanahoTapahtuman tiedot
5Ag Beeta48ma27.11.201712:15-14:00KaijanahoTapahtuman tiedot
6Ag Delta49ma4.12.201712:15-14:00KaijanahoTapahtuman tiedot
7Ag Beeta50ma11.12.201712:15-14:00KaijanahoTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 140
ilm.aika: 3.7.2017 00:00 - 30.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1FYS144ke1.11.201712:15-14:00KaijanahoTapahtuman tiedot
2Ag Delta45ke8.11.201712:15-14:00KaijanahoTapahtuman tiedot
3Ag Alfa46ke15.11.201712:15-14:00KaijanahoTapahtuman tiedot
4Ag Alfa47ke22.11.201712:15-14:00KaijanahoTapahtuman tiedot
5Ag Beeta50ke13.12.201712:15-14:00KaijanahoTapahtuman tiedot
Luento 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 140
ilm.aika: 3.7.2017 00:00 - 30.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 10344pe3.11.201712:15-14:00KaijanahoTapahtuman tiedot
2Ag Delta45pe10.11.201712:15-14:00KaijanahoTapahtuman tiedot
3Ag Beeta47pe24.11.201708:15-10:00KaijanahoTapahtuman tiedot
4Ag Beeta48pe1.12.201712:15-14:00KaijanahoTapahtuman tiedot
5Ag Delta49pe8.12.201712:15-14:00KaijanahoTapahtuman tiedot

Ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ohjaus ma [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 131
ilm.aika: 3.7.2017 00:00 - 30.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka43ma23.10.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
2Ag B212.1 (Finland), mikroluokka45ma6.11.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
3Ag B212.1 (Finland), mikroluokka46ma13.11.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
4Ag B212.1 (Finland), mikroluokka47ma20.11.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
5Ag B212.1 (Finland), mikroluokka48ma27.11.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
6Ag B212.1 (Finland), mikroluokka49ma4.12.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
7Ag B212.1 (Finland), mikroluokka50ma11.12.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
Ohjaus ti [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 135
ilm.aika: 3.7.2017 00:00 - 20.10.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka43ti24.10.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
2Ag B212.1 (Finland), mikroluokka44ti31.10.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
3Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka45ti7.11.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
4Ag B212.1 (Finland), mikroluokka46ti14.11.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
5Ag B212.1 (Finland), mikroluokka47ti21.11.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
6Ag B212.1 (Finland), mikroluokka48ti28.11.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
7Ag B212.1 (Finland), mikroluokka50ti12.12.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
Ohjaus ke [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 135
ilm.aika: 3.7.2017 00:00 - 20.10.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D225.144ke1.11.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
2Ag D213.146ke15.11.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
3Ag D225.147ke22.11.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
4Ag D215.148ke29.11.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
Ohjaus to [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 135
ilm.aika: 3.7.2017 00:00 - 20.10.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka44to2.11.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
2Ag B212.1 (Finland), mikroluokka45to9.11.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
3Ag B212.1 (Finland), mikroluokka47to23.11.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
4Ag B212.1 (Finland), mikroluokka49to7.12.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
5Ag B212.1 (Finland), mikroluokka50to14.12.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
Ohjaus pe [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 134
ilm.aika: 3.7.2017 00:00 - 20.10.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D225.143pe27.10.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
2Ag D225.144pe3.11.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
3Ag D225.145pe10.11.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
4Ag D225.147pe24.11.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
5Ag D213.148pe1.12.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
6Ag D225.149pe8.12.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
7Ag D225.150pe15.12.201714:15-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 19.1.2018 (Lopputentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 24, maksimi 200
ilm.aika: 8.1.2018 00:00 - 15.1.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali3pe19.1.201812:00-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
Tentti 9.3.2018 (1. uusintatentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 200
ilm.aika: 26.2.2018 00:00 - 5.3.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali10pe9.3.201812:00-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
Tentti 20.4.2018 (2. uusintatentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, maksimi 200
ilm.aika: 6.4.2018 12:00 - 16.4.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 316pe20.4.201812:00-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot
Tentti 6.7.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 7.6.2018 00:00 - 2.7.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali27pe6.7.201812:00-16:00KaijanahoTapahtuman tiedot

Välikoe [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Välikoe [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 135, maksimi 200
ilm.aika: 3.7.2017 00:00 - 30.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1FYS146ma13.11.201712:15-14:00KaijanahoTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 248ke29.11.201712:15-14:00KaijanahoTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 250pe15.12.201708:15-10:00KaijanahoTapahtuman tiedot