Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
15.11.2018 05:01

ITKP102 Ohjelmointi 1, 6 op, syksy 2017 [kotisivu]

Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 24.12.17 klo 00:00.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://tim.jyu.fi/view/kurssit/tie/ohj1/2017s/koti
Alkaa - päättyy: 4.9.17 - 31.12.17
Ilmoittautumisaika: 14.6.17 klo 0:00 - 24.12.17 klo 0:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 24.12.2017 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Vesa Lappalainen (vesa.t.lappalainen@jyu.fi)
Tuntiopettaja(t): Mikko Häyrynen (mikko.a.hayrynen@student.jyu.fi)
Anette Lavu (anette.b.e.lavu@student.jyu.fi)
Ronja Lindholm (ronja.e.lindholm@student.jyu.fi)
Laura Nurmi (laura.k.nurmi@student.jyu.fi)
Rami Pasanen (rami_p@outlook.com)
Johanna Rantala (johanna.k.m.rantala@student.jyu.fi)
Niko Tammentie (niko.v.d.tammentie@student.jyu.fi)
Riikka Vilavaara (riikka.k.vilavaara@student.jyu.fi)
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 304
Maksimi osallistujamäärä: 450
Sopii vielä: 146
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietotekniikan laitos (TTL)
Ajankohtaista:

Aloita kurssin esitehtävillä.

Sisältö:Rakenteisen ohjelmoinnin perusteet. Johdatus algoritmeihin ja ongelmanratkaisuun. Perustietorakenteet, niiden käyttäminen ja soveltaminen. Tietokoneohjelman suunnittelu, kirjoittaminen C#-kielellä, ja virheiden jäljittäminen. Harjoitustyönä kukin opiskelija toteuttaa oman pelin hyödyntäen Jypeli-kirjastoa. Myös lukuisissa viikkotehtävissä tutkitaan peleistä tuttuja ongelmia.
Osaamistavoitteet:Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan 1) selittää rakenteisen ohjelmoinnin ja olio-ohjelmoinnin perusperiaatteet 2) löytää yksinkertaiseen ongelmanratkaisuun sopivat algoritmit, tietotyypit ja tietorakenteet 3) suunnitella ja toteuttaa pienimuotoinen tietokonepeli hyväksikäyttäen C#-kieltä ja Jypeli-ohjelmointikirjastoa.
Osaamistavoitetaulukko:
Osaamistavoitteet?1
muistaa
2
ymmärtää
3
osaa soveltaa
4
osaa analysoida
5
osaa arvioida
6
osaa luoda
Rakenteisen ohjelmoinnin perusajatusosaa soveltaa
Algoritminen ajatteluosaa soveltaa
C# tai Java-kielen perusteetosaa soveltaa
Peräkkäisyysosaa analysoida
Muuttujatosaa luoda
Aliohjelmat ja funktiotosaa luoda
Parametrin välitysosaa analysoida
Ehtolauseetosaa analysoida
Silmukatosaa analysoida
Taulukotosaa soveltaa
Tiedostot ohjelmasta käytettynäymmärtää
Olioiden käyttöosaa soveltaa
Yksikkötestit (TDD)ymmärtää
Debuggerin käyttöosaa soveltaa
Lukujärjestelmät, ASCII-koodiymmärtää
Rekursiomuistaa
Esitiedot:Tietokoneen peruskäytön hallinta. Ei edellytä aiempaa ohjelmointitaitoa.
Opetusmuodot:

Luennot, ohjatut demonstraatiot mikroluokassa, harjoitustyö. Myös etäsuorittaminen mahdollista, ks kurssin kotisivut.

Suoritustavat:Suoritustapa 1: riittävästi demotehtäviä, harjoitustyö, debuggausnäyte, tentti.
Suoritustapa 2: Muuten sama kuin tapa 1, mutta ei tenttiä, ja vähintään 5 demopistettä joka kerta, mukaan lukien 2 pistettä tähtitehtävistä. Arvosana on tällöin enintään 1.
Suoritustapa 3: debuggausnäyte, harjoitustyö + loppukoe.
Suoritustapa 4: Muut opettajan kanssa etukäteen sovitut tavat.
Kurssin työmäärä:
         t/vko   Viikkoa tun.yht
----------------------------------------------
Luennot       4     11    44
Demojen palautus  2     11    22
Demoja kotona    4     11    44
Pääteohjaukset   2     10    20
Harjoitustyö              30
----------------------------------------------
Yhteensä:     14.5    11    160
Avainsanat:

C#, Java, ohjelmointi, rakenteinen ohjelmointi, silmukka, aliohjelma, funktio, ehtolause

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kokeen pistemäärä määrää kurssin arvolauseen. Demotehtävistä ja luentoaktiivisuudesta voi saada
lisäpisteitä. Samoin erityisen vaativasta harjoitustyöstä.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ma Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 287, maksimi 450
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 24.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 336ma4.9.201712:15-14:00LappalainenURITapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 337ma11.9.201712:15-14:00LappalainenURITapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 338ma18.9.201708:30-10:00LappalainenURITapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 339ma25.9.201712:15-14:00LappalainenURITapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 340ma2.10.201712:15-14:00LappalainenURITapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 341ma9.10.201712:15-14:00LappalainenURITapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 342ma16.10.201712:15-14:00LappalainenURITapahtuman tiedot
8Ag Auditorio 343ma23.10.201712:15-14:00LappalainenURITapahtuman tiedot
9Ag Auditorio 344ma30.10.201712:15-14:00LappalainenURITapahtuman tiedot
10Ag Auditorio 345ma6.11.201712:15-14:00LappalainenURITapahtuman tiedot
11Ag Auditorio 346ma13.11.201712:15-14:00LappalainenURITapahtuman tiedot
12Ag Auditorio 347ma20.11.201712:15-14:00LappalainenURITapahtuman tiedot
13-48ma27.11.201712:15-14:00LappalainenURITapahtuman tiedot
Ti luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 290, maksimi 450
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 24.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 336ti5.9.201716:15-18:00LappalainenURITapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 337ti12.9.201714:15-16:00LappalainenURITapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 338ti19.9.201714:15-16:00LappalainenURITapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 339ti26.9.201714:15-16:00LappalainenURITapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 340ti3.10.201714:15-16:00LappalainenURITapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 341ti10.10.201716:15-18:00LappalainenURITapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 342ti17.10.201714:15-16:00LappalainenURITapahtuman tiedot
8Ag Auditorio 343ti24.10.201714:15-16:00LappalainenURITapahtuman tiedot
9Ag Auditorio 344ti31.10.201714:15-16:00LappalainenURITapahtuman tiedot
10Ag Auditorio 345ti7.11.201714:15-16:00LappalainenURITapahtuman tiedot
11Ag Auditorio 346ti14.11.201714:15-16:00LappalainenURITapahtuman tiedot
12Ag Auditorio 347ti21.11.201714:15-16:00LappalainenURITapahtuman tiedot
13Ag Auditorio 348ti28.11.201714:15-16:00LappalainenURITapahtuman tiedot
PP-luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, maksimi 200
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 24.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C22143ti24.10.201716:15-18:00LappalainenTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Demo 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 126, maksimi 450
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 24.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 337ma11.9.201714:15-16:00LappalainenURITapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 338ti19.9.201708:30-10:00LappalainenURITapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 339ma25.9.201714:15-16:00LappalainenURITapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 340ma2.10.201714:15-16:00LappalainenURITapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 341ma9.10.201714:15-16:00LappalainenURITapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 342ma16.10.201714:15-16:00LappalainenURITapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 343ma23.10.201714:15-16:00LappalainenURITapahtuman tiedot
8Ag Auditorio 344ma30.10.201714:15-16:00LappalainenURITapahtuman tiedot
9Ag Auditorio 345ma6.11.201714:15-16:00LappalainenURITapahtuman tiedot
10Ag Auditorio 346ma13.11.201714:15-16:00LappalainenURITapahtuman tiedot
11Ag Auditorio 347ma20.11.201714:15-16:00LappalainenURITapahtuman tiedot
Demo 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, maksimi 300
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 24.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 337ma11.9.201716:05-18:00LappalainenURITapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 338ti19.9.201716:15-18:00LappalainenURITapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 339ma25.9.201716:05-18:00LappalainenURITapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 340ma2.10.201716:05-18:00LappalainenURITapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 341ma9.10.201716:05-18:00LappalainenURITapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 342ma16.10.201716:05-18:00LappalainenURITapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 343ma23.10.201716:05-18:00LappalainenURITapahtuman tiedot
8Ag Auditorio 344ma30.10.201716:05-18:00LappalainenURITapahtuman tiedot
9Ag Auditorio 345ma6.11.201716:05-18:00LappalainenURITapahtuman tiedot
10Ag Auditorio 346ma13.11.201716:05-18:00LappalainenURITapahtuman tiedot
11Ag Auditorio 347ma20.11.201716:05-18:00LappalainenURITapahtuman tiedot
Demo vain netti [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 36, maksimi 200
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 24.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-37ma11.9.201711:00-11:05-Palauta demotURITapahtuman tiedot
2-38ma18.9.201711:00-11:05-Palauta demotURITapahtuman tiedot
3-39ma25.9.201711:00-11:05-Palauta demotURITapahtuman tiedot
4-40ma2.10.201711:00-11:05-Palauta demotURITapahtuman tiedot
5-41ma9.10.201711:00-11:05-Palauta demotURITapahtuman tiedot
6-42ma16.10.201711:00-11:05-Palauta demotURITapahtuman tiedot
7-43ma23.10.201711:00-11:05-Palauta demotURITapahtuman tiedot
8-44ma30.10.201711:00-11:05-Palauta demotURITapahtuman tiedot
9-45ma6.11.201711:00-11:05-Palauta demotURITapahtuman tiedot
10-46ma13.11.201711:00-11:05-Palauta demotURITapahtuman tiedot
11-47ma20.11.201711:00-11:05-Palauta demotURITapahtuman tiedot

Pääteohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ryhmä 1.1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 20.12.2016 00:00 - 16.12.2017 08:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka36ke6.9.201708:15-10:00Nurmi, Pasanen, TammentieURITapahtuman tiedot
2Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka37ke13.9.201708:15-10:00Nurmi, Pasanen, TammentieURITapahtuman tiedot
3Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka38ke20.9.201708:15-10:00LavuURITapahtuman tiedot
4Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka39ke27.9.201708:15-10:00Nurmi, Pasanen, TammentieURITapahtuman tiedot
5Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka40ke4.10.201708:15-10:00Nurmi, Pasanen, TammentieURITapahtuman tiedot
6Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka41ke11.10.201708:15-10:00Nurmi, TammentieURITapahtuman tiedot
7Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka42ke18.10.201708:15-10:00PasanenURITapahtuman tiedot
8Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka43ke25.10.201708:15-10:00Lindholm, TammentieURITapahtuman tiedot
9Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka44ke1.11.201708:15-10:00Nurmi, TammentieURITapahtuman tiedot
10Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka45ke8.11.201708:15-10:00PasanenURITapahtuman tiedot
11Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka46ke15.11.201708:15-10:00Nurmi, TammentieURITapahtuman tiedot
Ryhmä 1.2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 16.12.2017 08:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka36ke6.9.201708:15-10:00RantalaURITapahtuman tiedot
2Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka37ke13.9.201708:15-10:00-URITapahtuman tiedot
3Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka38ke20.9.201708:15-10:00RantalaURITapahtuman tiedot
4Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka39ke27.9.201708:15-10:00-URITapahtuman tiedot
5Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka40ke4.10.201708:15-10:00-URITapahtuman tiedot
6Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka41ke11.10.201708:15-10:00-URITapahtuman tiedot
7Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka42ke18.10.201708:15-10:00-URITapahtuman tiedot
8-43ke25.10.201708:15-10:00-URITapahtuman tiedot
9Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka44ke1.11.201708:15-10:00-URITapahtuman tiedot
10Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka45ke8.11.201708:15-10:00-URITapahtuman tiedot
11Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka46ke15.11.201708:15-10:00-URITapahtuman tiedot
12Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka47ke22.11.201708:15-10:00NurmiURITapahtuman tiedot
13Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka48ke29.11.201708:15-10:00NurmiURITapahtuman tiedot
14Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka49ke6.12.201708:15-10:00-URITapahtuman tiedot
15Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka50ke13.12.201708:15-10:00-URITapahtuman tiedot
Ryhmä 1.3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 24.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka36ke6.9.201708:15-10:00-URITapahtuman tiedot
2Ag B212.1 (Finland), mikroluokka37ke13.9.201708:15-10:00-URITapahtuman tiedot
3Ag B212.1 (Finland), mikroluokka38ke20.9.201708:15-10:00-URITapahtuman tiedot
4Ag B212.1 (Finland), mikroluokka39ke27.9.201708:15-10:00-URITapahtuman tiedot
Ryhmä 2.1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 20.12.2016 00:00 - 16.12.2017 08:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka36ke6.9.201710:15-12:00Häyrynen, Lindholm, TammentieURITapahtuman tiedot
2Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka37ke13.9.201710:15-12:00Häyrynen, Lindholm, Pasanen, TammentieURITapahtuman tiedot
3Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka38ke20.9.201710:15-12:00Häyrynen, LindholmURITapahtuman tiedot
4Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka39ke27.9.201710:15-12:00Häyrynen, Lindholm, Pasanen, TammentieURITapahtuman tiedot
5Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka40ke4.10.201710:15-12:00Häyrynen, Lindholm, Pasanen, TammentieURITapahtuman tiedot
6Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka41ke11.10.201710:15-12:00Häyrynen, Lindholm, Pasanen, TammentieURITapahtuman tiedot
7Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka42ke18.10.201710:15-12:00Häyrynen, PasanenURITapahtuman tiedot
8Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka43ke25.10.201710:15-12:00Häyrynen, Pasanen, TammentieURITapahtuman tiedot
9Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka44ke1.11.201710:15-12:00Häyrynen, Lindholm, TammentieURITapahtuman tiedot
10Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka45ke8.11.201710:15-12:00Häyrynen, PasanenURITapahtuman tiedot
11Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka46ke15.11.201710:15-12:00Häyrynen, TammentieURITapahtuman tiedot
Ryhmä 2.2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 20
ilm.aika: 20.12.2016 00:00 - 16.12.2017 08:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka36ke6.9.201710:15-12:00NurmiURITapahtuman tiedot
2Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka37ke13.9.201710:15-12:00LavuURITapahtuman tiedot
3Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka38ke20.9.201710:15-12:00LavuURITapahtuman tiedot
4Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka39ke27.9.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
5Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka40ke4.10.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
6Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka41ke11.10.201710:15-12:00LavuURITapahtuman tiedot
7Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka42ke18.10.201710:15-12:00LavuURITapahtuman tiedot
8-43ke25.10.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
9Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka44ke1.11.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
10Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka45ke8.11.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
11Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka46ke15.11.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
12Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka47ke22.11.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
13Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka48ke29.11.201710:15-12:00HäyrynenURITapahtuman tiedot
14Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka49ke6.12.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
15Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka50ke13.12.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
Ryhmä 2.3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 24.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.2 (Latin), mikroluokka36ke6.9.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
2Ag B112.2 (Latin), mikroluokka37ke13.9.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
3Ag B112.2 (Latin), mikroluokka38ke20.9.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
4Ag B112.2 (Latin), mikroluokka39ke27.9.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
5Ag B112.2 (Latin), mikroluokka40ke4.10.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
Ryhmä 3.1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 20.12.2016 00:00 - 16.12.2017 08:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka36ke6.9.201712:15-14:00Häyrynen, Nurmi, TammentieURITapahtuman tiedot
2Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka37ke13.9.201712:15-14:00Häyrynen, NurmiURITapahtuman tiedot
3Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka38ke20.9.201712:15-14:00Häyrynen, NurmiURITapahtuman tiedot
4Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka39ke27.9.201712:15-14:00Häyrynen, Nurmi, TammentieURITapahtuman tiedot
5Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka40ke4.10.201712:15-14:00Häyrynen, Nurmi, TammentieURITapahtuman tiedot
6Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka41ke11.10.201712:15-14:00Häyrynen, NurmiURITapahtuman tiedot
7Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka42ke18.10.201712:15-14:00Häyrynen, NurmiURITapahtuman tiedot
8Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka43ke25.10.201712:15-14:00Häyrynen, NurmiURITapahtuman tiedot
9Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka44ke1.11.201712:15-14:00Häyrynen, Lavu, Nurmi, TammentieURITapahtuman tiedot
10Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka45ke8.11.201712:15-14:00Häyrynen, Lindholm, Nurmi, PasanenURITapahtuman tiedot
11Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka46ke15.11.201712:15-14:00Häyrynen, Nurmi, Pasanen, TammentieURITapahtuman tiedot
Ryhmä 3.2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 20
ilm.aika: 20.12.2016 00:00 - 16.12.2017 08:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka36ke6.9.201712:15-14:00RantalaURITapahtuman tiedot
2Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka37ke13.9.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
3Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka38ke20.9.201712:15-14:00RantalaURITapahtuman tiedot
4Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka39ke27.9.201712:15-14:00RantalaURITapahtuman tiedot
5Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka40ke4.10.201712:15-14:00RantalaURITapahtuman tiedot
6Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka41ke11.10.201712:15-14:00RantalaURITapahtuman tiedot
7Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka42ke18.10.201712:15-14:00RantalaURITapahtuman tiedot
8-43ke25.10.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
9Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka44ke1.11.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
10Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka45ke8.11.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
11Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka46ke15.11.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
12Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka47ke22.11.201712:15-14:00NurmiURITapahtuman tiedot
13Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka48ke29.11.201712:15-14:00Häyrynen, LindholmURITapahtuman tiedot
14Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka49ke6.12.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
15Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka50ke13.12.201712:15-14:00HäyrynenURITapahtuman tiedot
Ryhmä 3.3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 24.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka36ke6.9.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
2Ag B212.1 (Finland), mikroluokka37ke13.9.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
3Ag B212.1 (Finland), mikroluokka38ke20.9.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
4Ag B212.1 (Finland), mikroluokka39ke27.9.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
5Ag B212.1 (Finland), mikroluokka40ke4.10.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
6Ag B212.1 (Finland), mikroluokka41ke11.10.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
Ryhmä 4.1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 20.12.2016 00:00 - 16.12.2017 08:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka36ke6.9.201714:15-16:00Häyrynen, Lindholm, Nurmi, PasanenURITapahtuman tiedot
2Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka37ke13.9.201714:15-16:00Lindholm, Nurmi, PasanenURITapahtuman tiedot
3Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka38ke20.9.201714:15-16:00Häyrynen, NurmiURITapahtuman tiedot
4Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka39ke27.9.201714:15-16:00Häyrynen, PasanenURITapahtuman tiedot
5Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka40ke4.10.201714:15-16:00HäyrynenURITapahtuman tiedot
6Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka41ke11.10.201714:15-16:00Häyrynen, Lavu, PasanenURITapahtuman tiedot
7Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka42ke18.10.201714:15-16:00Häyrynen, Lavu, PasanenURITapahtuman tiedot
8Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka43ke25.10.201714:15-16:00Häyrynen, TammentieURITapahtuman tiedot
9Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka44ke1.11.201714:15-16:00Häyrynen, Lindholm, PasanenURITapahtuman tiedot
10Ag B113.1 (Europe), mikroluokka45ke8.11.201714:15-16:00Häyrynen, PasanenURITapahtuman tiedot
11Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka46ke15.11.201714:15-16:00Häyrynen, Lindholm, PasanenURITapahtuman tiedot
Ryhmä 4.2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 20
ilm.aika: 20.12.2016 00:00 - 16.12.2017 08:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka36ke6.9.201714:15-16:00LavuURITapahtuman tiedot
2Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka37ke13.9.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
3Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka38ke20.9.201714:15-16:00RantalaURITapahtuman tiedot
4Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka39ke27.9.201714:15-16:00Rantala, TammentieURITapahtuman tiedot
5Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka40ke4.10.201714:15-16:00RantalaURITapahtuman tiedot
6Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka41ke11.10.201714:15-16:00RantalaURITapahtuman tiedot
7Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka42ke18.10.201714:15-16:00RantalaURITapahtuman tiedot
8-43ke25.10.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
9Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka44ke1.11.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
10Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka45ke8.11.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
11Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka46ke15.11.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
12Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka47ke22.11.201714:15-16:00RantalaURITapahtuman tiedot
13Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka48ke29.11.201714:15-16:00HäyrynenURITapahtuman tiedot
14Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka49ke6.12.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
15Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka50ke13.12.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
Ryhmä 5.1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 20.12.2016 00:00 - 16.12.2017 08:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka36to7.9.201710:15-12:00Häyrynen, Lavu, LindholmURITapahtuman tiedot
2Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka37to14.9.201710:15-12:00Häyrynen, Lavu, LindholmURITapahtuman tiedot
3Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka38to21.9.201710:15-12:00Häyrynen, Lavu, LindholmURITapahtuman tiedot
4Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka39to28.9.201710:15-12:00HäyrynenURITapahtuman tiedot
5Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka40to5.10.201710:15-12:00Häyrynen, LavuURITapahtuman tiedot
6Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka41to12.10.201710:15-12:00Häyrynen, Lavu, LindholmURITapahtuman tiedot
7Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka42to19.10.201710:15-12:00Häyrynen, Lavu, LindholmURITapahtuman tiedot
8Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka43to26.10.201710:15-12:00HäyrynenURITapahtuman tiedot
9Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka44to2.11.201710:15-12:00Häyrynen, PasanenURITapahtuman tiedot
10Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka45to9.11.201710:15-12:00Häyrynen, PasanenURITapahtuman tiedot
11Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka46to16.11.201710:15-12:00Häyrynen, LavuURITapahtuman tiedot
Ryhmä 5.2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 20.12.2016 00:00 - 16.12.2017 08:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka36to7.9.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
2Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka37to14.9.201710:15-12:00VilavaaraURITapahtuman tiedot
3Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka38to21.9.201710:15-12:00VilavaaraURITapahtuman tiedot
4Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka39to28.9.201710:15-12:00Lavu, VilavaaraURITapahtuman tiedot
5Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka40to5.10.201710:15-12:00VilavaaraURITapahtuman tiedot
6Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka41to12.10.201710:15-12:00VilavaaraURITapahtuman tiedot
7Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka42to19.10.201710:15-12:00VilavaaraURITapahtuman tiedot
8Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka43to26.10.201710:15-12:00Rantala, VilavaaraURITapahtuman tiedot
9Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka44to2.11.201710:15-12:00VilavaaraURITapahtuman tiedot
10Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka45to9.11.201710:15-12:00VilavaaraURITapahtuman tiedot
11Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka46to16.11.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
12Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka47to23.11.201710:15-12:00VilavaaraURITapahtuman tiedot
13Ag B212.1 (Finland), mikroluokka48pe1.12.201710:15-12:00VilavaaraURITapahtuman tiedot
14Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka49to7.12.201710:15-12:00VilavaaraURITapahtuman tiedot
15Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka50to14.12.201710:15-12:00VilavaaraURITapahtuman tiedot
Ryhmä 5.3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 24.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka36to7.9.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
2Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka37to14.9.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
3Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka38to21.9.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
Ryhmä 6.1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 20.12.2016 00:00 - 16.12.2017 08:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka36to7.9.201712:15-14:00Häyrynen, Lavu, Tammentie, VilavaaraURITapahtuman tiedot
2Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka37to14.9.201712:15-14:00Häyrynen, Lavu, VilavaaraURITapahtuman tiedot
3Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka38to21.9.201712:15-14:00Häyrynen, VilavaaraURITapahtuman tiedot
4Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka39to28.9.201712:15-14:00Häyrynen, VilavaaraURITapahtuman tiedot
5Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka40to5.10.201712:15-14:00Häyrynen, Lavu, VilavaaraURITapahtuman tiedot
6Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka41to12.10.201712:15-14:00Häyrynen, VilavaaraURITapahtuman tiedot
7Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka42to19.10.201712:15-14:00Häyrynen, VilavaaraURITapahtuman tiedot
8Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka43to26.10.201712:15-14:00Häyrynen, Lavu, Lindholm, VilavaaraURITapahtuman tiedot
9Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka44to2.11.201712:15-14:00Häyrynen, Lavu, VilavaaraURITapahtuman tiedot
10Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka45to9.11.201712:15-14:00Häyrynen, VilavaaraURITapahtuman tiedot
11Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka46to16.11.201712:15-14:00Häyrynen, Lavu, PasanenURITapahtuman tiedot
Ryhmä 6.2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 20
ilm.aika: 20.12.2016 00:00 - 16.12.2017 08:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka36to7.9.201712:15-14:00RantalaURITapahtuman tiedot
2Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka37to14.9.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
3Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka38to21.9.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
4Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka39to28.9.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
5Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka40to5.10.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
6Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka41to12.10.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
7Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka42to19.10.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
8Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka43to26.10.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
9Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka44to2.11.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
10Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka45to9.11.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
11Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka46to16.11.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
12Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka47to23.11.201712:15-14:00VilavaaraURITapahtuman tiedot
13Ag B212.1 (Finland), mikroluokka48pe1.12.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
14Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka49to7.12.201712:15-14:00VilavaaraURITapahtuman tiedot
15Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka50to14.12.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
Ryhmä 7.1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 20.12.2016 00:00 - 16.12.2017 08:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka36to7.9.201714:15-16:00Häyrynen, Lindholm, Tammentie, VilavaaraURITapahtuman tiedot
2Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka37to14.9.201714:15-16:00Häyrynen, Lavu, LindholmURITapahtuman tiedot
3Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka38to21.9.201714:15-16:00Häyrynen, Lavu, LindholmURITapahtuman tiedot
4Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka39to28.9.201714:15-16:00Häyrynen, LavuURITapahtuman tiedot
5Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka40to5.10.201714:15-16:00Häyrynen, LavuURITapahtuman tiedot
6Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka41to12.10.201714:15-16:00Häyrynen, Lavu, LindholmURITapahtuman tiedot
7Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka42to19.10.201714:15-16:00Häyrynen, Lavu, LindholmURITapahtuman tiedot
8Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka43to26.10.201714:15-16:00Häyrynen, Lavu, LindholmURITapahtuman tiedot
9Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka44to2.11.201714:15-16:00Häyrynen, Lavu, LindholmURITapahtuman tiedot
10Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka45to9.11.201714:15-16:00HäyrynenURITapahtuman tiedot
11Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka46to16.11.201714:15-16:00Häyrynen, Lavu, Lindholm, PasanenURITapahtuman tiedot
Ryhmä 7.2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 20
ilm.aika: 20.12.2016 00:00 - 16.12.2017 08:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka36to7.9.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
2Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka37to14.9.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
3Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka38to21.9.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
4Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka39to28.9.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
5Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka40to5.10.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
6Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka41to12.10.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
7Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka42to19.10.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
8Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka43to26.10.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
9Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka44to2.11.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
10Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka45to9.11.201714:15-16:00RantalaURITapahtuman tiedot
11Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka46to16.11.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
12Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka47to23.11.201714:15-16:00VilavaaraURITapahtuman tiedot
13Ag C13348pe1.12.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
14Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka49to7.12.201714:15-16:00VilavaaraURITapahtuman tiedot
15Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka50to14.12.201714:15-16:00VilavaaraURITapahtuman tiedot
Ryhmä 8.1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 20.12.2016 00:00 - 16.12.2017 08:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka36to7.9.201716:15-18:00Häyrynen, Tammentie, VilavaaraURITapahtuman tiedot
2Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka37to14.9.201716:15-18:00Häyrynen, VilavaaraURITapahtuman tiedot
3Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka38to21.9.201716:15-18:00Häyrynen, VilavaaraURITapahtuman tiedot
4Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka39to28.9.201716:15-18:00Häyrynen, VilavaaraURITapahtuman tiedot
5Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka40to5.10.201716:15-18:00Häyrynen, VilavaaraURITapahtuman tiedot
6Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka41to12.10.201716:15-18:00Häyrynen, VilavaaraURITapahtuman tiedot
7Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka42to19.10.201716:15-18:00Häyrynen, VilavaaraURITapahtuman tiedot
8Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka43to26.10.201716:15-18:00Häyrynen, Lavu, Lindholm, VilavaaraURITapahtuman tiedot
9Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka44to2.11.201716:15-18:00Häyrynen, Lavu, VilavaaraURITapahtuman tiedot
10Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka45to9.11.201716:15-18:00Häyrynen, VilavaaraURITapahtuman tiedot
11Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka46to16.11.201716:15-18:00Häyrynen, VilavaaraURITapahtuman tiedot
Ryhmä 9.1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 16.12.2017 08:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka36pe8.9.201714:15-16:00Lindholm, Nurmi, PasanenURITapahtuman tiedot
2Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka37pe15.9.201714:15-16:00Nurmi, PasanenURITapahtuman tiedot
3Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka38pe22.9.201714:15-16:00Nurmi, TammentieURITapahtuman tiedot
4Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka39pe29.9.201714:15-16:00Nurmi, PasanenURITapahtuman tiedot
5Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka40pe6.10.201714:15-16:00Lavu, LindholmURITapahtuman tiedot
6Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka41pe13.10.201714:15-16:00Nurmi, PasanenURITapahtuman tiedot
7Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka42pe20.10.201714:15-16:00Nurmi, PasanenURITapahtuman tiedot
8Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka43pe27.10.201714:15-16:00Lindholm, Nurmi, PasanenURITapahtuman tiedot
9Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka44pe3.11.201714:15-16:00Lindholm, Nurmi, PasanenURITapahtuman tiedot
10Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka45pe10.11.201714:15-16:00PasanenURITapahtuman tiedot
11Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka46pe17.11.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
Ryhmä 9.2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 20
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 16.12.2017 08:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka36pe8.9.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
2Ag B212.1 (Finland), mikroluokka37pe15.9.201714:15-16:00VilavaaraURITapahtuman tiedot
3Ag B212.1 (Finland), mikroluokka38pe22.9.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
4Ag B212.1 (Finland), mikroluokka39pe29.9.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
5Ag B212.1 (Finland), mikroluokka40pe6.10.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
6Ag B212.1 (Finland), mikroluokka41pe13.10.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
7Ag B212.1 (Finland), mikroluokka42pe20.10.201714:15-16:00LavuURITapahtuman tiedot
8Ag B212.1 (Finland), mikroluokka43pe27.10.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
9Ag B212.1 (Finland), mikroluokka44pe3.11.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
10Ag B212.1 (Finland), mikroluokka45pe10.11.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
11Ag B212.1 (Finland), mikroluokka46pe17.11.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
12Ag B212.1 (Finland), mikroluokka47pe24.11.201714:15-16:00Lindholm, PasanenURITapahtuman tiedot
13Ag B212.1 (Finland), mikroluokka49pe8.12.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
14Ag B212.1 (Finland), mikroluokka50pe15.12.201714:15-16:00VilavaaraURITapahtuman tiedot
Ryhmä 9.3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 24.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka36pe8.9.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
2Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka37pe15.9.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
3Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka38pe22.9.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
4Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka39pe29.9.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
5Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka42pe20.10.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot

HT-takarajat ja Debug-näyte [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Takarajat [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 303, maksimi 400
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 24.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-41ma9.10.201711:00-11:05-HT1URITapahtuman tiedot
2-42pe20.10.201716:00-16:05-Debug-näytteen takarajaURITapahtuman tiedot
3-44ma30.10.201710:55-11:00-HT2URITapahtuman tiedot
4-50pe15.12.201716:00-16:05-HT3URITapahtuman tiedot
5-50pe15.12.201716:00-16:05-HT esittelyURITapahtuman tiedot

HT-näyttö [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

HT-näyttö 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka47ke22.11.201708:30-10:00-URITapahtuman tiedot
HT-näyttö 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka43ke25.10.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
2Ag B212.1 (Finland), mikroluokka44ke1.11.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
3Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka47ke22.11.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
HT-näyttö 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka43ke25.10.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
2Ag B212.1 (Finland), mikroluokka44ke1.11.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
3Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka47ke22.11.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
HT-näyttö 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka47ke22.11.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
HT-näyttö 5 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka47to23.11.201710:15-12:00HäyrynenURITapahtuman tiedot
HT-näyttö 6 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka43to26.10.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
2Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka44to2.11.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
3Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka47to23.11.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
HT-näyttö 7 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka43to26.10.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
2Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka44to2.11.201714:15-16:00RantalaURITapahtuman tiedot
3Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka47to23.11.201714:15-16:00RantalaURITapahtuman tiedot
HT-näyttö 8 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka47to23.11.201716:15-18:00RantalaURITapahtuman tiedot
HT-näyttö 9 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka43pe27.10.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
2Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka44pe3.11.201714:15-16:00RantalaURITapahtuman tiedot
3Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka47pe24.11.201714:15-16:00RantalaURITapahtuman tiedot
HT-näyttö 10 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka48ke29.11.201708:30-10:00-URITapahtuman tiedot
HT-näyttö 11 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka48ke29.11.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
HT-näyttö 12 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka48ke29.11.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
HT-näyttö 13 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka48ke29.11.201714:15-16:00LindholmURITapahtuman tiedot
HT-näyttö 14 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka48to30.11.201710:15-12:00-URITapahtuman tiedot
HT-näyttö 15 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka48to30.11.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
HT-näyttö 16 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka48to30.11.201714:15-16:00-URITapahtuman tiedot
HT-näyttö 17 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka48to30.11.201716:15-18:00-URITapahtuman tiedot
HT-näyttö 18 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C13348pe1.12.201714:15-16:00NurmiURITapahtuman tiedot
HT-näyttö 23 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka49to7.12.201710:15-12:00PasanenURITapahtuman tiedot
HT-näyttö 24 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka49to7.12.201712:15-14:00NurmiURITapahtuman tiedot
HT-näyttö 25 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka49to7.12.201714:15-16:00NurmiURITapahtuman tiedot
HT-näyttö 26 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka49to7.12.201716:15-18:00RantalaURITapahtuman tiedot
HT-näyttö 27 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka49pe8.12.201714:15-16:00LavuURITapahtuman tiedot
HT-näyttö 28 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka50ke13.12.201708:30-10:00-URITapahtuman tiedot
HT-näyttö 29 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka50ke13.12.201710:15-12:00HäyrynenURITapahtuman tiedot
HT-näyttö 30 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka50ke13.12.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
HT-näyttö 31 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka50ke13.12.201714:15-16:00RantalaURITapahtuman tiedot
HT-näyttö 32 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka50to14.12.201710:15-12:00RantalaURITapahtuman tiedot
HT-näyttö 33 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka50to14.12.201712:15-14:00VilavaaraURITapahtuman tiedot
HT-näyttö 34 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka50to14.12.201714:15-16:00RantalaURITapahtuman tiedot
HT-näyttö 35 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka50to14.12.201716:15-18:00-URITapahtuman tiedot
HT-näyttö 36 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, minimi 5, maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 15.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka50pe15.12.201714:15-16:00RantalaURITapahtuman tiedot
HT-näyttö 37 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 15
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 24.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland), mikroluokka50pe15.12.201712:15-14:00-URITapahtuman tiedot
HT-näyttö 38 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 20
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 24.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka51ti19.12.201710:15-12:00LindholmTapahtuman tiedot
HT-näyttö 39 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 24.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka51ti19.12.201712:15-14:00LindholmTapahtuman tiedot
HT-näyttö 40 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 20
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 24.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka51to21.12.201710:15-12:00RantalaTapahtuman tiedot
HT-näyttö 41 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 20
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 24.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka51to21.12.201712:15-14:00RantalaTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 19.1.2018 (1. uusintatentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 28, maksimi 200
ilm.aika: 8.12.2017 00:00 - 15.1.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali3pe19.1.201812:00-16:00LappalainenTapahtuman tiedot
Tentti 20.4.2018 (2. uusintatentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, maksimi 200
ilm.aika: 6.4.2018 12:00 - 16.4.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 316pe20.4.201812:00-16:00LappalainenTapahtuman tiedot

PahastiPihalla [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Pahasti pihalla (Pihalla kuin Lumiukko. Tarvitsen kertausta alusta asti.) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 11.12.2017 08:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka39pe29.9.201710:15-14:00Lindholm, PasanenTapahtuman tiedot
2Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka40pe6.10.201710:15-14:00Lindholm, PasanenTapahtuman tiedot
3Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka41pe13.10.201710:15-14:00Lindholm, PasanenTapahtuman tiedot
4Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka42pe20.10.201710:15-14:00PasanenTapahtuman tiedot
5Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka43pe27.10.201710:15-14:00PasanenTapahtuman tiedot
6Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka44pe3.11.201710:15-14:00PasanenTapahtuman tiedot
7Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka45pe10.11.201710:15-14:00PasanenTapahtuman tiedot
8Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka46pe17.11.201710:15-14:00PasanenTapahtuman tiedot
9Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka47pe24.11.201710:15-14:00PasanenTapahtuman tiedot
10Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka49pe8.12.201710:15-14:00-Tapahtuman tiedot
11Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka50pe15.12.201710:15-14:00-Tapahtuman tiedot
PahastiPihalla 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 11.12.2017 08:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka39pe29.9.201710:15-14:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka40pe6.10.201710:15-14:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka41pe13.10.201710:15-14:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka42pe20.10.201710:15-14:00-Tapahtuman tiedot
5Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka43pe27.10.201710:15-14:00-Tapahtuman tiedot
6Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka44pe3.11.201710:15-14:00HäyrynenTapahtuman tiedot
7Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka45pe10.11.201710:15-14:00-Tapahtuman tiedot
8Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka46pe17.11.201710:15-14:00-Tapahtuman tiedot
9Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka47pe24.11.201710:15-14:00HäyrynenTapahtuman tiedot
10Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka49pe8.12.201710:15-14:00HäyrynenTapahtuman tiedot
11Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka50pe15.12.201710:15-14:00-Tapahtuman tiedot
PahastiPihalla 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 30
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 11.12.2017 08:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka39ke27.9.201716:15-18:00Häyrynen, PasanenTapahtuman tiedot
2Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka40ke4.10.201716:15-18:00Häyrynen, LindholmTapahtuman tiedot
3Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka41ke11.10.201716:15-18:00Häyrynen, NurmiTapahtuman tiedot
4Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka42ke18.10.201716:15-18:00Häyrynen, NurmiTapahtuman tiedot
5Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka43ke25.10.201716:15-18:00Häyrynen, TammentieTapahtuman tiedot
6Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka44ke1.11.201716:15-18:00HäyrynenTapahtuman tiedot
7Ag B212.1 (Finland), mikroluokka45ke8.11.201716:15-18:00Häyrynen, NurmiTapahtuman tiedot
8Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka46ke15.11.201716:15-18:00Häyrynen, NurmiTapahtuman tiedot
9Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka47ke22.11.201716:15-18:00NurmiTapahtuman tiedot
10Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka49pe8.12.201716:15-18:00-Tapahtuman tiedot
11Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka50pe15.12.201716:15-18:00-Tapahtuman tiedot

Konetentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Konetentti 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 188, maksimi 350
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 29.11.2017 23:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Agoran mikroluokat48to30.11.201708:00-16:30-Huom! Vaikka aika on 8-16:30, on jokaisen oma aika riippuvainen siitä mihin tenttityhmään hänet on laitettu.Tapahtuman tiedot
salivaraukset-konetenttiin [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 24.12.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka48to30.11.201708:00-12:15LappalainenTapahtuman tiedot
2Ag B112.2 (Latin), mikroluokka48to30.11.201708:00-12:15LappalainenTapahtuman tiedot
3Ag B211.1 (Sovjet), mikroluokka48to30.11.201708:00-16:00LappalainenTapahtuman tiedot
4Ag B112.1 (Africa), mikroluokka48to30.11.201708:00-16:00LappalainenTapahtuman tiedot
5Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka48to30.11.201708:00-16:00LappalainenTapahtuman tiedot
6Ag B212.1 (Finland), mikroluokka48to30.11.201708:00-16:00LappalainenTapahtuman tiedot
7Ag B113.1 (Europe), mikroluokka48to30.11.201710:00-12:15LappalainenTapahtuman tiedot
8Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka48to30.11.201714:00-16:00LappalainenTapahtuman tiedot
9Ag B113.1 (Europe), mikroluokka48to30.11.201714:00-16:00LappalainenTapahtuman tiedot

Etäohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]