Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.21.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
24.9.2017 09:45

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op [kotisivu]

Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Tietotekniikan laitos

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://users.jyu.fi/~arjuvi/opetus/tiep114/
Alkaa - päättyy: 23.10.17 - 13.12.17
Ilmoittautumisaika: 1.9.17 klo 0:00 - 20.10.17 klo 23:55
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 13.10.2017 - 20.10.2017.
Ilmoittautuminen voidaan perua 20.10.2017 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Lehtori Ari Viinikainen (ari.viinikainen@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 133
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietotekniikan laitos (TTL)
Sisältö:Tietokoneen sisäinen rakenne ja arkkitehtuuri. Digitaalilogiikan perusteet, boolean logiikka, kombinaatiologiikka, sekvenssilogiikka. Prosessorin rakenne, käskyn suoritus, käskyarkkitehtuuri, konekieli. Muistin toteutus.
Osaamistavoitteet:Kurssin tavoitteena on oppia tietokoneen rakennetta ja toimintaa toteuttamalla itse simuloimalla yksinkertainen tietokone lähtien yksinkertaisista rakennuspalikoista. Opiskelija oppii kuinka tietokoneen rakenne ja toiminta perustuu transistoreista muodostettaviin loogisiin komponentteihin ja piireihin sekä kuinka näitä yhdistelemällä saadaan toteutettua tietokoneessa käytetyt komponentit, kuten prosessori ja muisti. Opiskelija oppii prosessorin toteutuksen suhteen prosessorin ohjaamiseen käytettävään kone ja assembly -kieleen.
Osaamistavoitetaulukko:
Osaamistavoitteet?1
muistaa
2
ymmärtää
3
osaa soveltaa
4
osaa analysoida
5
osaa arvioida
6
osaa luoda
Tietokoneen sisäinen rakenne ja arkkitehtuuriymmärtää
Digitaalilogiikan perusteetosaa soveltaa
Boolean logiikkaymmärtää
Kombinaatiologiikkaymmärtää
Sekvenssilogiikkaymmärtää
Prosessorin rakenneymmärtää
Käskyn suoritusymmärtää
Konekieliymmärtää
Muistin toteutusymmärtää
Moniprosessoritmuistaa
Esitiedot:ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (väh. 2 op) tai vastaavat taidot
Opetusmuodot:

Luennot, ohjaukset

Suoritustavat:Harjoitustehtävät
Kurssin työmäärä:
              t/vko  Viikkoa  tun.yht
-----------------------------------------------------
Luennot           4     7     28
Ohjaukset          2     4     8
Harjoitustehtävät      6     7     42
-----------------------------------------------------
Yhteensä (3op):       10     7     78
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kurssin harjoitustehtävistä kerättävät pisteet.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 133, maksimi 350
ilm.aika: 1.9.2017 00:00 - 20.10.2017 23:55
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 343ma23.10.201710:15-12:00ViinikainenTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 344ma30.10.201710:15-12:00ViinikainenTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 345ma6.11.201710:15-12:00ViinikainenTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 346ma13.11.201710:15-12:00ViinikainenTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 347ma20.11.201710:15-12:00ViinikainenTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 348ma27.11.201710:15-12:00ViinikainenTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 349ma4.12.201710:15-12:00ViinikainenTapahtuman tiedot
8Ag Auditorio 350ma11.12.201710:15-12:00ViinikainenTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 133, maksimi 350
ilm.aika: 1.9.2017 00:00 - 20.10.2017 23:55
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 10343ke25.10.201712:15-14:00ViinikainenTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 344ke1.11.201712:15-14:00ViinikainenTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 345ke8.11.201712:15-14:00ViinikainenTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 346ke15.11.201712:15-14:00ViinikainenTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 347ke22.11.201712:15-14:00ViinikainenTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 348ke29.11.201712:15-14:00ViinikainenTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 350ke13.12.201712:15-14:00ViinikainenTapahtuman tiedot

Elektroniikkademot [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]