Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.16.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.10.2021 15:07

TIEA261 Tietotekniikan rooli opetuksessa, 2 op [kotisivu]

Tietotekniikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 7.9.17 klo 23:59.
Kurssille voivat ensisijaisesti ilmoittautua tiettyjen organisaatioiden opiskelijat. Koska et ole kirjautunut järjestelmään, ei organisaatiosi ole tiedossa.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat opettajan painottamien yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Näiden jälkeen tulevat muiden yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja jonotuksesta.
organisaatiopainokerroin
Opettajankoulutus (TTL) (TTLOPE): 1000 
Koulutusteknologia (KOTSV): 950 
Koulutusteknologia (KOUMO): 950 
Tietotekniikka (TIE) (TIE): 900 
Tietotekniikka (CHY) (CTI): 700 
Informaatioteknologian tiedekunta (ITK): 600 
kaikki muut yksiköt0 

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://appro.mit.jyu.fi/tiea261/
Alkaa - päättyy: 6.9.17 - 20.10.17
Ilmoittautumisaika: 30.6.17 klo 0:00 - 7.9.17 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 30.08.2017 - 06.09.2017.
Ilmoittautuminen voidaan perua 18.9.2017 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 39
Maksimi osallistujamäärä: 50 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Opetuksen ja opiskelun palvelut (URA), Tietotekniikan laitos (TTL), Tietotekniikka (TIE) (TIE)
Ajankohtaista:

Tietotekniikan rooli opetuksessa on tietotekniikan aineenopettajaksi pää- tai sivuaineenaan opiskeleville suunnattu opintojakso. Opintojakso on suunniteltu suoritettavaksi toisen opintovuoden aikana, ennen kasvatustieteen OPEP-opintoja sekä ennen TIEA361-opintojaksoa.

Sisältö:Opintojaksolla tutustutaan tietotekniikan ja TVT:n rooliin eri oppilaitosten opetuksessa; mitä tietotekniikasta ja TVT:stä opetetaan ja miten.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa tietotekniikan/TVT:n oppimistilanteen keskeiset elementit ja pystyy määrittelemään tietotekniikan/TVT:n roolin eri oppilaitosten opetuksessa.
Esitiedot:Ei esitietovaatimuksia.
Ilmoittautuminen:

Varsinaisen kurssi-ilmoittautumisen lisäksi ilmoittaudu Korpissa myös seuraaviin opetusryhmiin, jos aiot niihin osallistua:

  • Luennot: ilmoittaudu ryhmään, jos aiot käydä luennoilla Agoralla fyysisesti paikalla.
  • Koontitilaisuudet: ilmoittaudu ryhmään, jos aiot käydä harjoitustyön koontitilaisuuksissa Agoralla fyysisesti paikalla. Koontitilaisuuksiin osallistuminen on suositeltavaa kaikille (myös etäopiskelijoille, jos mahdollista).
Valintamenettely:

Etusijalla tietotekniikan aineenopettajaksi pää- tai sivuaineenaan opiskelevat.

Opetusmuodot:

Luento, pienryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely sekä harjoitustyö.

Suoritustavat:Harjoitustyö sekä osallistuminen harjoitustyön koontitapahtumiin. Kurssin voi suorittaa myös etäopiskeluna. Etäopiskelijoiden tulee noudattaa kurssitöiden palautuksissa samoja aikatauluja kuin lähiopetukseen osallistuvien.
Kurssin työmäärä:

Luento-opetusta 4-6 h, pienryhmätyöskentelyä 4-6 h, harjoitustyön työstäminen noin 40 h. Yhteensä noin 50 tuntia.

Aikataulu:

Opintojakso alkaa luento-opetuksella, jatkuen itsenäisellä harjoitustyön työstämisellä ja päättyen pienryhmätyöskentelyyn sekä harjoitustyön viimeistelyyn.

Yhteystiedot:

 

 

Avainsanat:

 

 

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintosuorituksen arvioinnissa painotetaan seuraavia kriteerejä:

  • Selvityksen kattavuus - kuinka hyvin eri osa-alueet on selvitetty harjoitustyössä
  • Osallistuminen koonteihin - oma panos koonneissa ja yleiskuvan luonnissa
  • Raportin laatu - kuinka hyvin eri osa-alueet on koottu harjoitustyöraporttiin (sis. mm. omat pohdinnat ja viittaukset kurssin taustamateriaaleihin)

Opintosuorituksen arvosana määräytyy em. kriteerien keskiarvona.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luennot [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 40
ilm.aika: 30.6.2017 00:00 - 12.10.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa36ke6.9.201714:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag Alfa36to7.9.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
3Ag Alfa41to12.10.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot
Koontitilaisuudet [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 26, maksimi 40
ilm.aika: 30.6.2017 00:00 - 4.10.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa40ke4.10.201714:15-16:00EkonojaTapahtuman tiedot
2Ag Alfa40to5.10.201712:15-14:00EkonojaTapahtuman tiedot