Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.5.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.12.2018 18:28

KOGS520 Käyttäjäpsykologia, 6 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 27.1.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 15.1.18 - 9.3.18
Ilmoittautumisaika: 14.8.17 klo 0:00 - 27.1.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 08.01.2018 - 15.01.2018.
Ilmoittautuminen voidaan perua 9.3.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Tuomo Kujala (tuomo.kujala@jyu.fi)
Rebekah Rousi (rebekah.rousi@jyu.fi)
Johanna Silvennoinen (johanna.silvennoinen@jyu.fi)
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 44
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Kognitiotiede (TKO) (KOG), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL)
Ajankohtaista:

Kurssin luentojen aiheet ilmoitetaan ennen kurssin alkamista.

Sisältö:Kurssilla käydään läpi ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen psykologisia näkökulmia sekä näiden varassa tapahtuvaa työskentely- ja käyttöympäristöjen suunnittelua. Kurssin keskeiset kysymykset ovat:

1.Miten ihminen tulisi kuvata, jotta hänen ominaisuuksiensa pohjalta olisi mahdollista suunnitella käyttäjän huomioivia työskentely- ja käyttöympäristöjä?
2.Millaiset psykologiset prosessit ovat merkitseviä ja millaisten kysymysten ratkaisemisessa ne ovat tärkeitä?
3.Miten huomioida käyttäjäpsykologinen tieto työskentely- ja käyttöympäristöjen suunnittelussa?

Näitä ongelmia käsitellään kurssin alussa järjestettävien luentojen sekä luentojen jälkeen toteutettavien kirjallisten harjoitustöiden avulla.

Opetusmuodot:Luennot ja harjoitustyö (kirjallisuuskatsaus).
Osaamistavoitteet:Kurssin kuluessa opiskelijalle muodostuu yleiskuva siitä, millaista tietoa käyttäjäpsykologia voi antaa ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen suunnittelulle. Tämän ansiosta opiskelijalle kehittyy kyky huomioida suunnittelutyön kannalta keskeiset käyttäjäpsykologiset kysymykset.
Opetusmuodot:

Luennot ja harjoitustyö (kirjallisuuskatsaus).

Suoritustavat:Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille ja seminaareihin ja kirjoittamalla kurssisuorituksena kirjallisuuskatsaus annetusta käyttäjäpsykologisesti tärkeästä aiheesta. Aiheet valitaan luentojen teemoihin liittyen, ja niitä käydään läpi kurssin seminaareissa.
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Kurssin tueksi voi lukea seuraavia kirjoja. Lisäksi kurssin kirjallisen työn kirjallinen materiaali sovitaan työkohtaisesti aiheen perusteella.

Saariluoma, P. 2004. Käyttäjäpsykologia - Ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen uusi ajattelutapa. WSOY.
Saariluoma, Kujala, et al. 2010. Ihminen ja teknologia - Hyvän vuorovaikutuksen suunnittelu. Teknologiateollisuus.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luennot [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 44, maksimi 200
ilm.aika: 14.8.2017 00:00 - 27.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YlistöKem23ma15.1.201810:15-12:00KujalaJohdatus käyttäjäpsykologiaan (T. Kujala)Tapahtuman tiedot
2YlistöKem24ma22.1.201810:15-12:00RousiUser Experience (R. Rousi)Tapahtuman tiedot
3MaA 2115ma29.1.201810:15-12:00-Personal Construct Psychology (R. Rousi)Tapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 44, maksimi 200
ilm.aika: 14.8.2017 00:00 - 27.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 2113ke17.1.201814:15-16:00KujalaKognitiivinen laskennallinen mallinnus (T. Kujala)Tapahtuman tiedot
2MaA 1034ke24.1.201814:15-16:00RousiVisuaalinen teknologiakokemus mieltämisprosessina (J. Silvennoinen)Tapahtuman tiedot
3MaA 1035ke31.1.201814:15-16:00KujalaKirjallisuuskatsaus ja aiheiden jakoTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 16.2.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 200
ilm.aika: 14.5.2017 00:00 - 12.2.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 37pe16.2.201812:00-16:00Kujala, RousiTapahtuman tiedot
Tentti 16.2.2018 (Lopputentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 5.2.2018 00:00 - 12.2.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali7pe16.2.201812:00-16:00Kujala, RousiTapahtuman tiedot
Tentti 14.3.2018 (1. uusintatentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 1.3.2018 00:00 - 9.3.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali11ke14.3.201816:00-20:00Kujala, RousiTapahtuman tiedot
Tentti 20.4.2018 (2. uusintatentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 6.4.2018 12:00 - 16.4.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 316pe20.4.201812:00-16:00Kujala, RousiTapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 14.8.2017 00:00 - 27.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C2329ke28.2.201810:15-16:00-Tapahtuman tiedot
Seminaari 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 200
ilm.aika: 14.8.2017 00:00 - 27.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B3019to1.3.201810:15-16:00-Tapahtuman tiedot
Seminaari 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 200
ilm.aika: 14.8.2017 00:00 - 27.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Alfa10pe9.3.201810:15-16:00-Tapahtuman tiedot