Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
2.2.2023 22:48

FYSS9490 Pro gradu -tutkielma, 30 op [kotisivu]

Fysiikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/en/courses/216332
Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.6.17 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.7.2020 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Tutkimusinsinööri Taneli Kalvas (taneli.v.m.kalvas@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Jussi Maunuksela (jussi.o.maunuksela@jyu.fi)
Laajuus: 30 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 73
Organisaatiot:Fysiikan laitos (FYS), Fysiikka (FYS)
Sisältö:Itsenäisesti ohjaajan tukemana laadittu tutkielma. Tutkimuksen toteuttaminen. Tiedonhankinta ja lähteiden käyttö. Tutkielma tieteellisenä tutkimusraporttina.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa oman tieteenalansa ongelmia ja osaa määritellä oman tutkimusongelmansa. Hän osaa perustellusti valita tarvittavan tutkimusmenetelmän, pystyy tulkitsemaan ja arvioimaan saamiaan tuloksia sekä vertaamaan niitä aiempien tutkimuksien tuloksiin. Hän osaa hankkia tietoa alan tutkimuskirjallisuudesta. Hän kykenee tuottamaan tutkimusraportin tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan pro gradu -tutkielman arviointikriteereiden mukaisesti.