Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.5.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
29.3.2020 18:55

FYSS7531 Kvanttimekaniikka 2, osa A, 6 op [kotisivu]

Fysiikan laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.10.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://users.jyu.fi/~tulappi/qmiisl18/
Alkaa - päättyy: 3.9.18 - 26.10.18
Ilmoittautumisaika: 1.6.18 klo 0:00 - 20.10.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 20.10.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Professori Tero Heikkilä (tero.t.heikkila@jyu.fi)
Professori Tuomas Lappi (tuomas.v.v.lappi@jyu.fi)
Tuntiopettaja(t): Sami Demirci (sami.p.demirci@student.jyu.fi)
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 22
Maksimi osallistujamäärä: 25
Sopii vielä: 3
Organisaatiot:Fysiikan laitos (FYS), Fysiikka (FYS)
Sisältö:Sirontateoria; aikariippuva häiriöteoria; kvanttimekaaninen varattu hiukkanen sähkömagneettisessa kentässä; avoimet kvanttisysteemit ja kvantti-informaatio; pyörimismäärän ja spinin yhteys, ryhmäteorian perusteita
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää kvanttimekaanisen sirontateorian perusteet ja käyttää Bornin approksimaatiota sironta-amplitudin laskemiseen. Opiskelija osaa käyttää aikariippuvan kvanttimekaniikan eri kuvauksia (Schrödingerin, Heisenbergin ja vuorovaikutuskuvat) sekä laskea siirtymänopeuksia ajasta riippuvan häiriöteorian keinoin (Fermin kultainen sääntö). Hän osaa kuvata klassisen sähkömagneettisen kentän kytkeytymistä varauksellisen hiukkasen kvanttidynamiikkaan. Hän osaa myös selittää tiheysoperaattorin käyttöä avoimien kvanttisysteemien ominaisuuksien kuvauksessa, kvantti-informaation perusteet, kokonaispyörimismäärän käsitteen ja sen yhteyden spinillisten systeemien kiertoihin sekä johtaa pyörimismääräoperaattorien matriisiesityksiä.
Suoritustavat:Harjoitustehtävät, suullinen tentti, perinteinen tentti
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Luentomoniste

Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-0131118928)D.J. Griffits, Introduction to Quantum Mechanics (ISBN 978-0131118928)
978-0521761505Nazarov & Danon: Advanced quantum mechanics (ISBN 978-0521761505)
978-0750309837M. Nakahara & T. Ohmi: Quantum Computing: From Linear Algebra to Physical Realizations (ISBN 978-0750309837)

Lisätiedot:Ajankohta syysukukauden 1. periodi, joka vuosi alkaen syksystä 2018.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus: Vähintään puolet laskuharjoituspisteiden ja koepisteiden yhteispisteistä, kuitenkin siten, että molemmista on vähintään 25 % pisteistä. Tähän vaihtoehtoon voi saada lisäpisteitä luentojen alussa olevista luentoaiheen yhteenvedoista. Vaihtoehtoisesti vähintään puolet pelkän tentin pisteistä.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Monday lectures [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 25
ilm.aika: 1.6.2018 00:00 - 20.10.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1FYS237ma10.9.201810:15-12:00LappiTapahtuman tiedot
2FYS238ma17.9.201810:15-12:00LappiTapahtuman tiedot
3FYS239ma24.9.201810:15-12:00LappiTapahtuman tiedot
4FYS240ma1.10.201810:15-12:00LappiTapahtuman tiedot
5FYS241ma8.10.201810:15-12:00LappiTapahtuman tiedot
6FYS242ma15.10.201810:15-12:00LappiTapahtuman tiedot
7FYS243ma22.10.201810:15-12:00LappiTapahtuman tiedot
Wednesday lectures [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 25
ilm.aika: 1.6.2018 00:00 - 20.10.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1FYS237ke12.9.201810:15-12:00DemirciTapahtuman tiedot
2FYS238ke19.9.201810:15-12:00DemirciTapahtuman tiedot
3FYS239ke26.9.201810:15-12:00DemirciTapahtuman tiedot
4FYS240ke3.10.201810:15-12:00DemirciTapahtuman tiedot
5FYS241ke10.10.201810:15-12:00DemirciTapahtuman tiedot
6FYS242ke17.10.201810:15-12:00DemirciTapahtuman tiedot
7FYS243ke24.10.201810:15-12:00DemirciTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Demo 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 25
ilm.aika: 1.6.2018 00:00 - 20.10.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1FYS238ma17.9.201812:15-14:00LappiTapahtuman tiedot
2FYS239ma24.9.201812:15-14:00LappiTapahtuman tiedot
3FYS240ma1.10.201812:15-14:00LappiTapahtuman tiedot
4FYS241ma8.10.201812:15-14:00LappiTapahtuman tiedot
5FYS242ma15.10.201812:15-14:00LappiTapahtuman tiedot
6FYS243ma22.10.201812:15-14:00LappiTapahtuman tiedot
7FYS244ma29.10.201812:15-14:00LappiTapahtuman tiedot