Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 01:31

TTMS1002 Opettaja työnsä tutkijana, 6 op [kotisivu]

Terveystiedon monitieteinen opintokokon.

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/216548
Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.19
Ilmoittautumisaika: 19.4.17 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.7.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Raili Välimaa (raili.valimaa@jyu.fi)
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 10
Organisaatiot:Terveystiedon monitieteinen opintokokon. (TTM)
Ajankohtaista:

Huom. Kurssin ohjeet saat kurssin opettajalta, ota yhteyttä Raili Välimaa, raili.valimaa@jyu.fi

Palauta kehittämistehtävä kurssin kotisivulla Kopassa olevan Palauta tehtävä -painikkeen kautta. Laitan ohjaajelle sähköposti palautuksestasi, koska Koppa ei sitä automaattisesti lähetä (raili.valimaa@jyu.fi).

Nimeä tehtävä selkeästi, kurssi_oma nimi_päivämäärä, eli TTMS1002_Onni Oppija_030218

Noudata tehtävässäsi Liikuntatieteellisen tiedekunnan kirjoitusohjeita tekstin rakenteen ja lähteiden osalta (Tuula Tutkija): valitse ohjeista terveystieteiden/terveystieteiden laitoksen malli. Ohjeet ovat Liikuntatieteellisen tiedekunnan sivuilla Opiskelu, ohjeita opiskelijalle.

Kurssille voivat ilmoittautua vain erillisen opinto-oikeuden terveystiedon syventäviin opintoihin saaneet opiskelijat, eivät terveyskasvatuksen tutkinto-opiskelijat. Kysy tarvittaessa lisätietoa: opintoasiat-ter@jyu.fi.

Sisältö:

Tutkimuskysymyksen asettaminen, opetus-oppimistapahtuman systemaattinen tarkastelu ja  arviointi sekä kehitysehdotusten tekeminen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tarkastella millaista osaamista oppilaat tarvitsevat yhteiskunnassa toimiakseen ja arvioida kriittisesti mitä haasteita tämä asettaa opetukselle
  • arvioida systemaattisesti keräämänsä empiirisen aineiston pohjalta oppilaiden oppimista ja omaa opetustaan
  • laatia perusteltuja ehdotuksia oman työn kehittämiseksi tutkimustiedon ja oman systemaattisen analyysin pohjalta
Esitiedot:

Edeltävät opinnot TERV305 Tutkimus terveystiedon opetuksessa

Suoritustavat:

Itsenäinen opiskelu

Aikataulu:

Syyslukukausi, kevätlukukausi

Arviointi:

Arvosteluasteikko: 0-5

Arviointiperusteet: Oman työn tutkimusperustainen kehittämistehtävä 100 %