Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.8.2019 15:40

YMPA238 Kokeellisen ja yhteiskunnallisen ympäristöntutkimuksen tilast. menet., 5 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.10.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 4.9.17 - 31.10.17
Ilmoittautumisaika: 4.5.17 klo 0:00 - 31.10.17 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Anssi Lensu (anssi.lensu@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 16
Maksimi osallistujamäärä: 20
Sopii vielä: 4
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ympäristötiede ja -teknologia (BIO) (YMP)
Sisältö:

Kokeellisen ja tilastollisen ympäristöntutkimuksen tarpeita, tilastoaineistojen keräämisen ja koesuunnittelun perusteita, tilastoaineistojen alustava data-analyysi ja havainnollistamismenetelmiä, tilastollinen merkitsevyys, hypoteesien testaaminen, ja useasta populaatiosta kerättyjen tilastoaineistojen vertaaminen. Kyselytutkimusten suunnittelun perusteita ja kyselyissä kerättyjen aineistojen joitakin analysointitapoja. SPSS- ja R-tilasto-ohjelmien käytön perusteet.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tilastotieteen ja kokeellisen tutkimuksen perustermit ja niiden merkitykset. Opiskelija tietää ja osaa kuvailla joitakin yleisimpiä ympäristötieteen tutkimustyyppejä. Opiskelija osaa luetella kokeellisen ja passiivisen seurannan tutkimustyyppien erot. Opiskelija tietää koesuunnittelun perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä esimerkkitapauksissa. Opiskelija osaa käyttää SPSS- ja R-tilasto-ohjelmien perustoimintoja, osaa tuottaa kuvaajia niiden avulla, osaa käynnistää ohjelmien perusanalyysejä ja osaa tulkita ohjelmalta saamiaan tuloksia. Opiskelija osaa ratkaista kokeellisella tutkimustavalla tuotettuihin aineistoihin liittyviä tehtäviä tilasto-ohjelmien avulla ja osaa esittää saamansa tulokset muille sanallisesti. Opiskelija osaa selittää varianssianalyysin toimintaperiaatteen ja tunnistaa moni- tai kontrollivertailujen tarpeen sekä tuntee niiden tavallisimmat suoritustavat. Opiskelija myös tuntee kurssilla käsiteltävien tilastomenetelmien käytön edellytykset. Opiskelija lisäksi tuntee kyselytutkimusten laadinnan ja populaatio-otannan termistön ja perusperiaatteet sekä osaa käyttää joitakin kyselytutkimusaineistojen tarkastelutapoja.

Esitiedot:TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi tai TILP250+260 Tilastotieteen peruskurssi 1 ja 2.
Opetusmuodot:Luennot, demot ja harjoitukset.
Suoritustavat:Tentti.
Kirjallisuus:

Manly B. 2001. Statistics for Environmental Science and Management (luvut 1-5). Ranta E., Rita H. & Kouki J. 1989. Biometria - Tilastotiedettä ekologeille, 9. painos (valikoiden). Högmander H. 1999. Kokeellisen ympäristöntutkimuksen perusteet, 2. painos. Dalgaard P. 2008. Introductory Statistics with R, 2nd Edition (valikoiden).

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 20
ilm.aika: 4.5.2017 00:00 - 31.10.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31036ma4.9.201710:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
2YAB31036ti5.9.201710:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
3YAB31037ma11.9.201712:15-14:00LensuTapahtuman tiedot
4YAB31037ti12.9.201710:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
5YAB31038ma18.9.201710:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
6YAB31038ti19.9.201710:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
7YAB31039ma25.9.201710:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
8YAB31039ti26.9.201710:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
9YAB31040ma2.10.201710:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
10YAB31040ti3.10.201710:15-12:00LensuTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 20
ilm.aika: 4.5.2017 00:00 - 31.10.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA20436ke6.9.201712:15-14:00LensuTapahtuman tiedot
2YAA20436to7.9.201712:15-14:00LensuTapahtuman tiedot
3YAA20437ke13.9.201712:15-14:00LensuTapahtuman tiedot
4YAA20437to14.9.201712:15-14:00LensuTapahtuman tiedot
5MaD 20538ke20.9.201708:15-10:00LensuTapahtuman tiedot
6MaD 20538to21.9.201714:15-16:00LensuTapahtuman tiedot
7YAA20439ke27.9.201712:15-14:00LensuTapahtuman tiedot
8YAA20439to28.9.201712:15-14:00LensuTapahtuman tiedot
9YAA20440ke4.10.201712:15-14:00LensuTapahtuman tiedot
10YAA20440to5.10.201712:15-14:00LensuTapahtuman tiedot

Ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]