Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 12:27

SMBA124 Solubiologian harjoitustyöt, 7 op

Solu- ja molekyylibiologia (BIO)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 7.9.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 18.9.17 - 27.10.17
Ilmoittautumisaika: 11.5.17 klo 0:00 - 7.9.17 klo 23:59
Opettaja(t): Tutkijatohtori Mira Laajala (mira.a.laajala@jyu.fi)
Jonna Nykky (jonna.nykky@jyu.fi)
Paula Turkki (paula.turkki@gmail.com)
Laajuus: 7 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 21
Organisaatiot:Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLTK), Solu- ja molekyylibiologia (BIO) (SMB)
Ajankohtaista:

Kurssi yhdistää ennen järjestetyn SMBA104 Soluviljelykurssin ja solubiologian osuuden kurssista SMBA103.

Sisältö:

Laboratoriotyökurssi, jossa perehdytään soluviljelyn periaatteisiin ja perusmenetelmiin luentojen ja harjoitustöiden avulla. Kussillla harjoitellaan myös muita keskeisiä solubiologisia menetelmiä kuten solujen transfektiota, fluoresenssivärjäyksiä ja tehtyjen leimausten mikroskopointia. Työt tehdään ryhmittäin. Ilmoittautumisajan päätyttyä opettaja jakaa kurssilaiset ryhmiin ja ryhmien tarkemmat ajat löytyvät kurssimonisteesta. Päivittäinen työaika on 1-2 h/ryhmä muutamia pidempiä päiviä lukuunottamatta.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla eläinsolujen biologiaa ja käyttäytymistä soluviljelmässä sekä nimetä solujen kasvuun tarvittavat tekijät. Hän hallitsee steriilin laminaarityöskentelyn ja biojätteiden käsittelyn sekä tuntee yleiset solukontaminaatioiden lähteet. Opiskelija osaa sulattaa ja pakastaa soluja, sekä ylläpitää eläinsoluviljelmiä. Hän osaa laskea solumääriä, siirrostaa soluja kokeisiin ja tehdä solujen kasvukäyrän. Hän osaa  tuottaa ja eristää monoklonaalista vasta-ainetta sekä suorittaa vasta-ainevärjäyksen soluille. Hän osaa käyttää soluviljelyssä tarvittavia keskeisiä laitteita. Opiskelija osaa transfektoida eläinsoluja ja suorittaa erilaisia soluvärjäyksiä eri soluorganellien osoittamiseksi eläinsoluista. Opiskelija osaa käyttää fluoresenssimikroskooppia ja tuntee konfokaalimikroskoopin ja monivärileimausten toimintaperiaatteet. 

Esitiedot:

SMB-pääaineopiskelijoille SMBP501 Biokemian työtavat ja SMBA101 Solubiologian perusteet.

Nano-opiskelijoille (joilla pääaineena SMB) BIOA126 Solu- ja molekyylibiologian ja biokemian laboratoriotyökurssi ja SMBA101 Solubiologian perusteet.

Suoritustavat:

Luennot 6 t, harjoitustyöt, laskuharjoitukset, työselostukset, esitelmä ja loppukuulustelu.

Kirjallisuus:

Kurssimoniste, opettajan antama materiaali ja esitelmätiivistelmät.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 200
ilm.aika: 11.5.2017 00:00 - 7.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31238ma18.9.201710:15-12:00TurkkiTapahtuman tiedot
2YAB31238ti19.9.201710:15-12:00TurkkiTapahtuman tiedot
3YAB31238ke20.9.201710:15-12:00TurkkiTapahtuman tiedot
Seminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 24
ilm.aika: 11.5.2017 00:00 - 7.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30540pe6.10.201710:15-12:00TurkkiTapahtuman tiedot
2YAB31041pe13.10.201710:15-12:00TurkkiTapahtuman tiedot
3YAB31243pe27.10.201710:15-12:00TurkkiTapahtuman tiedot

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 15.12.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 30.10.2017 00:00 - 11.12.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30350pe15.12.201708:00-12:00Laajala, Nykky, TurkkiTapahtuman tiedot

Laboratoriotyöt [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Laboratoriotyöt 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 24
ilm.aika: 11.5.2017 00:00 - 7.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31438ma18.9.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
2YAB31438ti19.9.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
3YAB31438ke20.9.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
4YAB31438to21.9.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
5YAB31438pe22.9.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
6YAB31439ma25.9.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
7YAB31439ti26.9.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
8YAB31439ke27.9.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
9YAB31439to28.9.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
10YAB31440ma2.10.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
11YAB31440ti3.10.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
12YAB31440ke4.10.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
13YAB31440to5.10.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
14YAB31440pe6.10.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
15YAB31441ma9.10.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
16YAB31441ti10.10.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
17YAB31441ke11.10.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
18YAB31441to12.10.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
19YAB31441pe13.10.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
20YAB31442ma16.10.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
21YAB31442ti17.10.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
22YAB31442ke18.10.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
23YAB31442to19.10.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
24YAB31442pe20.10.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
25YAB31443ma23.10.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
26YAB31443ti24.10.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
27YAB31443ke25.10.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
28YAB31443to26.10.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot
29YAB31443pe27.10.201708:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot

Tasokoe [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tasokoe 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen];
ilm.aika: 11.5.2017 00:00 - 7.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30537to14.9.201712:15-16:00TurkkiTapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luentotentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, maksimi 24
ilm.aika: 11.5.2017 00:00 - 3.11.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31244pe3.11.201708:15-10:00Laajala, Nykky, TurkkiTapahtuman tiedot
Uusintatentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 24
ilm.aika: 11.5.2017 00:00 - 15.11.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31046pe17.11.201708:15-10:00Laajala, Nykky, TurkkiTapahtuman tiedot