Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.24.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.1.2018 22:40

XKVB002 Raakileesta graduksi, 2 op, SIEVÄNEN3

Kielikeskus

Tiedotus:
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat ne, joilla on eniten opintopisteitä. Jos kahdella kurssille ilmoittautuneella on täsmälleen sama opintopistemäärä, näiden keskinäisen järjestyksen määrää kurssille ilmoittautumisjärjestys. Lisätietoja jonotuksesta.

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 14.3.18 - 16.5.18
Ilmoittautumisaika: 1.7.17 klo 0:00 - 7.3.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 28.02.2018 - 07.03.2018.
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.5.2018 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Tuntiopettaja Ellinoora Sievänen (ellinoora.e.sievanen@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 20
Maksimi osallistujamäärä: 18 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Jyväskylän yliopisto (JY), Kielikeskus (KIE), Kielikeskus, kirjoitusviestintä (KIE XKV)
Sisältö:Työpajassa opiskelija saa välineitä keskeneräisen suomenkielisen gradukäsikirjoituksensa työstämiseen ja tutkimusraportin laadun parantamiseen.
Pääpaino työskentelyssä on oman tutkielmatekstin kehittämiskohteiden tunnistamisessa sekä näiden kohtien kehittämisessä vertaispalautteen ja kirjoittajaryhmän tuella.
Monitieteisen vertaisryhmän kanssa toimiessa ja erilaisia käsikirjoituksia kommentoidessa
opiskelija hahmottaa itsensä oman alansa asiantuntijana ja kehittää akateemisen asiantuntijan viestintätaitojaan.
Osaamistavoitteet:Opiskelijan odotetaan syventävän tietämystään tutkimusraportin rakenteesta ja osaavan valita omaan tutkielmaansa sopivia tekstin jäsennystapoja siten, että tekstistä rakentuu eheä kokonaisuus. Opiskelijan odotetaan tunnistavan oman gradunsa kehittämiskohteita ja löytävän niihin sopivia ratkaisuja yhdessä vertaisryhmän kanssa.
Työpajan tavoitteena on, että opiskelijalla on valmiudet työstää gradunsa osista yhtenäinen käsikirjoitus.
Suoritustavat:Työpajatyöskentely, oppimistehtävät ja pienryhmätoiminta. Aktiivinen osallistuminen ja oman gradun eteenpäin vieminen työpajan aikana on välttämätöntä.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteisiin tapaamisiin, oman gradun tavoitteellista kirjoittamista sekä pienryhmätyöskentelyyn osallistumista työpajan tavoitteiden mukaisesti.

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ohjaus 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 5
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 7.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1S 20514ti3.4.201812:15-14:00SievänenTapahtuman tiedot
Ohjaus 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 5
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 7.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1S 20514ti3.4.201814:15-16:00SievänenTapahtuman tiedot
Ohjaus 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 5
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 7.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1S 20514ke4.4.201812:15-14:00SievänenTapahtuman tiedot
Ohjaus 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 5
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 7.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1S 20514ke4.4.201814:15-16:00SievänenTapahtuman tiedot

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitusryhmä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 20, minimi 12, maksimi 18
ilm.aika: 1.7.2017 00:00 - 7.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D221.311ke14.3.201812:15-14:00SievänenTapahtuman tiedot
2Ag D221.311ke14.3.201814:15-16:00SievänenTapahtuman tiedot
3Ag D221.316ke18.4.201812:15-14:00SievänenTapahtuman tiedot
4Ag D221.316ke18.4.201814:15-16:00SievänenTapahtuman tiedot
5Ag D221.318ke2.5.201812:15-14:00SievänenTapahtuman tiedot
6Ag D221.318ke2.5.201814:15-16:00SievänenTapahtuman tiedot
7Ag D221.320ke16.5.201812:15-14:00SievänenTapahtuman tiedot
8Ag D221.320ke16.5.201814:15-16:00SievänenTapahtuman tiedot