Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2019 17:10

VISS2023 Johtamisviestintä, 4 op, kontaktiopetuskurssi

Journalistiikka (VIE), Puheviestintä (VIE), Viestintä, Yhteisöviestintä (VIE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 11.1.18 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 12.1.18 - 9.3.18
Ilmoittautumisaika: 11.12.17 klo 8:00 - 11.1.18 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Leena Mikkola (leena.a.mikkola@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 17
Organisaatiot:Journalistiikan maisteriohjelma (JOUMA), Journalistiikka (VIE) (JOU), Puheviestintä (VIE) (PUH), Viestinnän maisteriohjelma (VISMA), Viestintä (VIS), Yhteisöviestintä (VIE) (YVI)
Sisältö:Syvennytään johtamisviestinnän erityiskysymyksiin.
Osaamistavoitteet:Opiskelija
­- ymmärtää syvällisesti johtamisviestinnän erityiskysymyksiä
­- osaa arvioida työelämän viestinnän ajankohtaisia haasteita
­- ymmärtää teoreettisen tiedon merkityksen viestinnän asiantuntemuksen perustana.
Suoritustavat:

Kontaktiopetuskurssi.

Viestinnän/puheviestinnän opiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös e-tenttinä, joka löytyy omana "kurssinaan" Korpista.

Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Fairhurst 2010. The power of framing. Creating the language of leadership
Hackman & Johnson 2013. Leadership: A communication perspective

Lisätiedot:

Suositus ajoituksesta: 3.–4. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)
Edeltävät opinnot: VISA1013

Kurssille osallistuvien journalistiikan ja yhteisöviestinnän opiskelijoiden tulisi olla opinnoissaan syventävien opintojen vaiheessa. Yhteisöviestinnän opiskelijoilla kurssi käy opetussuunnitelman 2015 - 2017 kohtaan YVIS430 Yhteisöviestinnän erikoisalueet. Journalistiikan opiskelijoiden on mahdollista sijoittaa kurssi journalistiikan syventävien opintojen erikoistumisopintoihin. 

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuskurssiin liittyvien tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kontaktiopetuskurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista kurssin tapaamisiin opetusohjelmassa ilmoitetun mukaisesti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, maksimi 200
ilm.aika: 11.12.2017 08:00 - 11.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 206A2pe12.1.201809:15-11:45MikkolaTapahtuman tiedot
2L 206A3pe19.1.201809:15-11:45MikkolaTapahtuman tiedot
3L 206A4pe26.1.201809:15-11:45MikkolaTapahtuman tiedot
4L 206A5pe2.2.201809:15-11:45MikkolaTapahtuman tiedot
5L 206A6pe9.2.201809:15-11:45MikkolaTapahtuman tiedot
6L 206A7pe16.2.201809:15-11:45MikkolaTapahtuman tiedot
7L 206A8pe23.2.201809:15-11:45MikkolaTapahtuman tiedot
8L 206A9pe2.3.201809:15-11:45MikkolaTapahtuman tiedot
9L 206A10pe9.3.201809:15-11:45MikkolaTapahtuman tiedot
10L 206A12pe23.3.201809:15-11:45MikkolaTenttiTapahtuman tiedot