Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

13.2.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2018 09:17

TJTA122 Yritysjärjestelmät ja niiden arkkitehtuurit, 5 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 29.9.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 5.9.17 - 20.10.17
Ilmoittautumisaika: 3.8.17 klo 0:00 - 29.9.17 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 29.9.2017 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Ville Seppänen (ville.r.seppanen@jyu.fi)
Tuntiopettaja(t): Harjoittelija Sara Larno (sara.j.larno@student.jyu.fi)
Tutkimusavustaja Jarkko Nurmi (jarkko.s.nurmi@student.jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 127
Maksimi osallistujamäärä: 300
Sopii vielä: 173
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietojärjestelmätiede (TJT)
Sisältö:

Opintojaksolla tarkastellaan yritysjärjestelmiä sekä niiden käyttöä erilaisten organisaatioiden toiminnan mahdollistajina. Tarkastelun lähtökohtina toimivat organisaation toimintaprosessit, niiden analysointi, suunnittelu ja kehittäminen sekä yleisempänä viitekehyksenä kokonaisarkkitehtuurimallit, joiden avulla on mahdollista hallita ja kehittää prosessien, palvelujen, tietojärjestelmien, tietovarantojen ja teknologioiden muodostamaa kokonaisuutta. Tavoitteena on tarjota käsitys siitä, kuinka yritysjärjestelmiä kehitetään prosessilähtöisesti organisaation toiminnallisten tavoitteiden ohjaamana sekä toisaalta siitä, kuinka toimintaa voidaan kehittää systemaattisella suunnittelulla, jossa huomioidaan teknologian ja tietojärjestelmien sekä toimintaprosessien välitön vuorovaikutus. Lisäksi opintojaksolla käsitellään yritysjärjestelmien käyttöönottoa, kriittisiä menestystekijöitä sekä hyöty- ja kustannusseurannan tekniikoita. Yritysjärjestelmien toteutus- ja käyttömallien tarkastelussa keskitytään erityisesti nykyaikaisiin palveluarkkitehtuuria sekä pilvilaskentaa soveltaviin malleihin. Opintojakson luento-opetus jäsentyy temaattisiin kokonaisuuksiin, jotka muodostavat yhteyden kokonaisarkkitehtuurin hallintaan.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää yritystietojärjestelmien ja tiedonhallinnan roolin organisaatioiden toiminnassa. Opiskelija tuntee erilaisia järjestelmiä, erityisesti toiminnanohjausjärjestelmät, niiden käyttöönotto- ja käyttömalleja sekä pilvipalveluina toteutettujen järjestelmien erityispiirteitä. Opiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan, ohjelmistojen ja teknologioiden väliset vuorovaikutussuhteet, osaa arvioida yrityksen tietojärjestelmien muodostamaa kokonaisuutta sekä tehdä yksinkertaista kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen liittyvää, liiketoiminnan tavoitteisiin kytkeytyvää suunnittelua. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa järjestelmäportfolion hallinnan periaatteita sekä joitakin järjestelmien hyöty- ja kustannusseurannan tekniikoita, tuntee ArchiMate- ja prosessimallinnuksen perusteet ja osaa soveltaa niitä perustasolla.

Esitiedot:

Opiskelija tuntee tietojärjestelmiin liittyvän peruskäsitteistön, erilaisia järjestelmiä ja niiden käyttötarkoituksia. Hän on kiinnostunut ymmärtämään tietojärjestelmien käytön suunnittelua ja käyttöä yritysten toiminnan tukena. Ennen kurssille osallistumista suositellaan käytäväksi tietojärjestelmätieteen perusopintoja.

Suoritustavat:

Opintojakso arvioidaan tenttimenestyksen, tehtävien, harjoitustyön perusteella. Harjoitustyön arvioinnissa huomioidaan vastaavuus tehtävänantoon, valittujen ratkaisujen perustelut sekä suunnitelman toteuttamiskelpoisuus.

Opetusmuodot:

Luento-opetus ja pienryhmätyöskentely.

Kurssin työmäärä:
  • Luentoja 24 t
  • Ohjattu laboratoriotyöskentely 6 t
  • Harjoitustyötä valmistava pienryhmätyöskentely 20 t
  • Kontaktiopetuksen reflektio 24 t
  • Kirjallisuuteen ja muuhun materiaaliin perehtyminen 30 t
  • Tenttiin valmistautuminen 24 t
  • Tentti 4 t

Yhteensä 132 tuntia

Kirjallisuus:

Kirjallisuus ja artikkelit (n. 5 kpl) esitellään aiheittain ja vaiheittain luentojen yhteydessä. 

Arviointi:

Opintojakso arvioidaan tenttimenestyksen, tehtävien, harjoitustyön perusteella. Harjoitustyön arvioinnissa huomioidaan vastaavuus tehtävänantoon, valittujen ratkaisujen perustelut sekä suunnitelman toteuttamiskelpoisuus.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 127, maksimi 250
ilm.aika: 3.8.2017 00:00 - 29.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 336ti5.9.201712:15-14:00SeppänenTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 337ti12.9.201712:15-14:00SeppänenTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 338ti19.9.201712:15-14:00SeppänenTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 339ti26.9.201712:15-14:00SeppänenVierailuluento, toiminnanohjausjärjestelmä pilvestä (Koskieniemi, Admicom)Tapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 340ti3.10.201712:15-14:00SeppänenTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 341ti10.10.201712:15-14:00SeppänenTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 127, maksimi 250
ilm.aika: 3.8.2017 00:00 - 29.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 336ke6.9.201710:15-12:00SeppänenTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 337ke13.9.201710:15-12:00SeppänenTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 338ke20.9.201710:15-12:00SeppänenLuennon aluksi Innovate or Die -brieffi.Tapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 339ke27.9.201710:15-12:00SeppänenVierailuluento, Suuren organisaation näkökulma (Tulisalo, Tulli)Tapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 340ke4.10.201710:15-12:00SeppänenVierailuluento, rakenteeton tieto (Romppanen, M-Files Oy)Tapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 341ke11.10.201710:15-12:00SeppänenTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 342ke18.10.201710:15-12:00SeppänenTenttikerta. Pyri tulemaan paikalle tasan klo 10.Tapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, maksimi 25
ilm.aika: 3.8.2017 00:00 - 29.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B211.1 (Sovjet)38ma18.9.201712:15-14:00LarnoTapahtuman tiedot
2Ag B211.1 (Sovjet)39ma25.9.201712:15-14:00LarnoTapahtuman tiedot
3Ag B211.1 (Sovjet)40ma2.10.201712:15-14:00LarnoTapahtuman tiedot
4Ag B112.2 (Latin)41ma9.10.201712:15-14:00LarnoTapahtuman tiedot
5Ag B211.1 (Sovjet)42ma16.10.201712:15-14:00LarnoTapahtuman tiedot
ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 25
ilm.aika: 3.8.2017 00:00 - 29.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.1 (Finland)38ma18.9.201712:15-14:00NurmiTapahtuman tiedot
2Ag B212.1 (Finland)39ma25.9.201712:15-14:00NurmiTapahtuman tiedot
3Ag B212.1 (Finland)40ma2.10.201712:15-14:00NurmiTapahtuman tiedot
4Ag B113.1 (Europe)41ma9.10.201712:15-14:00NurmiTapahtuman tiedot
5Ag B212.1 (Finland)42ma16.10.201712:15-14:00NurmiTapahtuman tiedot
ryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 20, maksimi 25
ilm.aika: 3.8.2017 00:00 - 29.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains)38ti19.9.201714:15-16:00LarnoTapahtuman tiedot
2Ag B112.2 (Latin)39ti26.9.201714:15-16:00Larno, NurmiTapahtuman tiedot
3Ag B112.2 (Latin)40ti3.10.201714:15-16:00LarnoTapahtuman tiedot
4Ag B211.1 (Sovjet)41ti10.10.201714:15-16:00LarnoTapahtuman tiedot
5Ag B112.2 (Latin)42ti17.10.201714:15-16:00LarnoTapahtuman tiedot
ryhmä 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, maksimi 25
ilm.aika: 3.8.2017 00:00 - 29.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B213.1 (Lakes)38ti19.9.201714:15-16:00SeppänenTapahtuman tiedot
2Ag B212.1 (Finland)39ti26.9.201714:15-16:00SeppänenTapahtuman tiedot
3Ag B212.1 (Finland)40ti3.10.201714:15-16:00Nurmi, SeppänenTapahtuman tiedot
4Ag B212.1 (Finland)41ti10.10.201714:15-16:00SeppänenTapahtuman tiedot
5Ag B211.1 (Sovjet)42ti17.10.201714:15-16:00NurmiTapahtuman tiedot
ryhmä 5 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 24, maksimi 25
ilm.aika: 3.8.2017 00:00 - 29.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.2 (Latin)38ke20.9.201714:15-16:00NurmiTapahtuman tiedot
2Ag B112.2 (Latin)39ke27.9.201714:15-16:00NurmiTapahtuman tiedot
3Ag B112.2 (Latin)40ke4.10.201714:15-16:00NurmiTapahtuman tiedot
4Ag B112.2 (Latin)41ke11.10.201714:15-16:00NurmiTapahtuman tiedot
5Ag B112.2 (Latin)42ke18.10.201714:15-16:00NurmiTapahtuman tiedot
ryhmä 6 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 25
ilm.aika: 3.8.2017 00:00 - 29.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.2 (Latin)38ti19.9.201708:15-10:00LarnoTapahtuman tiedot
2Ag B112.2 (Latin)39ti26.9.201708:15-10:00LarnoTapahtuman tiedot
3Ag B112.2 (Latin)40ti3.10.201708:15-10:00LarnoTapahtuman tiedot
4Ag B112.2 (Latin)41ti10.10.201708:15-10:00LarnoTapahtuman tiedot
5Ag B112.2 (Latin)42ti17.10.201708:15-10:00LarnoTapahtuman tiedot
ryhmä 7 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, maksimi 25
ilm.aika: 3.8.2017 00:00 - 29.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B213.1 (Lakes)38ma18.9.201714:15-16:00NurmiTapahtuman tiedot
2Ag B112.2 (Latin)39ma25.9.201714:15-16:00NurmiTapahtuman tiedot
3Ag B213.1 (Lakes)40ma2.10.201714:15-16:00NurmiTapahtuman tiedot
4Ag B213.1 (Lakes)41ma9.10.201714:15-16:00NurmiTapahtuman tiedot
5Ag B213.1 (Lakes)42ma16.10.201714:15-16:00NurmiTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 3.8.2017 00:00 - 29.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D513.1 Kalle43to26.10.201712:00-16:00SeppänenTapahtuman tiedot
Seminaari 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 3.8.2017 00:00 - 29.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D513.1 Kalle43pe27.10.201708:30-16:00SeppänenTapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Uusintatentti 1 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 27, maksimi 100
ilm.aika: 3.8.2017 00:00 - 8.11.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 25945pe10.11.201710:15-12:00SeppänenTapahtuman tiedot