Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.5.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.12.2018 18:28

TJTA113 Tietojärjestelmien kehittäminen, 5 op

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 19.11.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 31.10.17 - 16.12.17
Ilmoittautumisaika: 15.8.17 klo 0:00 - 19.11.17 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 16.12.2017 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Veikko Halttunen (veikko.halttunen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 338
Maksimi osallistujamäärä: 500
Sopii vielä: 162
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TKTL), Tietojärjestelmätiede (TKO)
Ajankohtaista:


Kurssi alkaa 31.10. johdantoluennolla.

Halutessaan suorittaa kurssin etäopiskeluna opiskelijan tulee ottaa yhteyttä vastuuopettajaan sähköpostilla (veikko.halttunen@jyu.fi) sekä ilmoittautua etäopiskelijoiden ryhmään. Etäopiskelija suorittaa tentin e-tenttinä ja tekee demontraatiot itsenäisesti. Etäopiskelu perustuu Optimassa jaettavaan materiaaliin. Osa luennoista on videoluentoja, osasta on saatavilla luentokalvot.

Sisältö:

Kurssi muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  • peruskäsitteet (järjestelmä, tietojärjestelmä, tieto ja järjestelmäkehitys)

  • miksi ja kenelle tietojärjestelmiä tehdään

  • järjestelmäkehityksen keskeiset tehtävät ja prosessimallit

  • mallintamisen perusteet ja arkkitehtuurien hallinta

  • kehitystyön organisointi eri prosessimalleissa

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- tuntee tietojärjestelmien kehittämisen lähtökohdat organisaation ja eri roolien näkökulmasta,

- tuntee tietojärjestelmien kehittämisen ongelmat ja kriittiset menestystekijät, tuntee tietojärjestelmien ja järjestelmäprojektin elinkaaren vaiheet sekä järjestelmäkehityksen tehtävät,

- tuntee suunnitteluperustaisen, ketterän ohjelmistokehityksen sekä RUP-prosessimallin piirteet,

- tuntee ohjelmistojen ja projektin laadun perustekijät

- tuntee oliolähestymistavan ja arkkitehtuureihin liittyvät peruskäsitteet,

- tuntee vaatimusmäärittelyn ja analyysin tavoitteet

- ymmärtää mallintamisen merkityksen tietojärjestelmien kehittämisessä, osaa laatia muutamia UML-kielen mukaisia kaavioita,

- omaa valmiuksia vaatimusmääritelyn ja järjestelmäanalyysin tekemiseen staattisen ja dynaamisen mallintamisen avulla

Esitiedot:

Kurssille ei ole esitietovaatimuksia. 

Ilmoittautuminen:

Korpin kautta.

Valintamenettely:

Ei valintamenettelyä.

Opetusmuodot:

Luennot ja demonstraatiot.

Suoritustavat:

Tentti ja harjoitustyö.

Kurssin työmäärä:

Kurssin työmäärä on yhteensä noin 135 tuntia.
 

Aikataulu:

Contact the teacher to agree on the schedule for remote work.

Kirjallisuus:

Bennett et al. (2005). Object Oriented Systems Analysis and Design

Haikala & Mikkonen (2011). Ohjelmistotuotannon käytännöt

Haikala & Märijärvi (2006). Ohjelmistotuotanto (Talentum)

Koskimies, K. & Mikkonen, T. (2005). Ohjelmistoarkkitehtuurit. Talentum.

Maciaszek, L. (2007). Requirements analysis and system design - Developing Information Systems with UML. Pearson Education. Canada.

Measey, P. & Radtac (Ed). (2015). Agile foundations: principles, practices and frameworks. The Chartered Institute of IT.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering

Yhteystiedot:

Veikko Halttunen, veikko.halttunen@jyu.fi

Avainsanat:

tietojärjestelmä, menetelmä, kehittämisprojekti, elinkaari, ohjelmistotuotanto, vaatimusmäärittely, analyysi, ketterä ohjelmistokehitys, RUP, UML.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ti Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 336, maksimi 500
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 19.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 344ti31.10.201712:15-14:00HalttunenTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 345ti7.11.201712:15-14:00HalttunenTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 346ti14.11.201712:15-14:00HalttunenHuom! Tätä luentoa ei pidetä!!Tapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 347ti21.11.201712:15-14:00HalttunenTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 348ti28.11.201712:15-14:00HalttunenTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 349ti5.12.201712:15-14:00HalttunenTapahtuman tiedot
Ke Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 335, maksimi 500
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 19.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 344ke1.11.201710:15-12:00HalttunenTapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 345ke8.11.201710:15-12:00HalttunenTapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 346ke15.11.201710:15-12:00HalttunenHuom! Tätä luentoa ei pidetä!!Tapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 347ke22.11.201710:15-12:00HalttunenTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 348ke29.11.201710:15-12:00HalttunenTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, maksimi 22
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 19.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka46ma13.11.201708:15-10:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka47ma20.11.201708:15-10:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka48ma27.11.201708:15-10:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka50ma11.12.201708:15-10:00-Tapahtuman tiedot
ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, maksimi 22
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 19.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka46ma13.11.201708:15-10:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka47ma20.11.201708:15-10:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka48ma27.11.201708:15-10:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka50ma11.12.201708:15-10:00-Tapahtuman tiedot
ryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 22
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 19.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka46ma13.11.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka47ma20.11.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka48ma27.11.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka50ma11.12.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
ryhmä 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 20, maksimi 22
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 19.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka46ma13.11.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka47ma20.11.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka48ma27.11.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka50ma11.12.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
ryhmä 5 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 22, maksimi 22
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 19.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka46ma13.11.201714:15-16:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka47ma20.11.201714:15-16:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka48ma27.11.201714:15-16:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B213.1 (Lakes), mikroluokka50ma11.12.201714:15-16:00-Tapahtuman tiedot
ryhmä 6 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, maksimi 22
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 19.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka46ma13.11.201714:15-16:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka47ma20.11.201714:15-16:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka48ma27.11.201714:15-16:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B212.2 (Mountains), mikroluokka50ma11.12.201714:15-16:00-Tapahtuman tiedot
ryhmä 7 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, maksimi 22
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 19.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B113.1 (Europe), mikroluokka46ke15.11.201708:15-10:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B113.1 (Europe), mikroluokka47ke22.11.201708:15-10:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B113.1 (Europe), mikroluokka48ke29.11.201708:15-10:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B113.1 (Europe), mikroluokka50ke13.12.201708:15-10:00-Tapahtuman tiedot
ryhmä 8 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 22, maksimi 22
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 19.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B113.1 (Europe), mikroluokka46ke15.11.201716:15-18:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B113.1 (Europe), mikroluokka47ke22.11.201716:15-18:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B113.1 (Europe), mikroluokka48ke29.11.201716:15-18:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B113.1 (Europe), mikroluokka50ke13.12.201716:15-18:00-Tapahtuman tiedot
ryhmä 9 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 22
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 19.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B113.1 (Europe), mikroluokka46to16.11.201708:15-10:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B113.1 (Europe), mikroluokka47to23.11.201708:15-10:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B113.1 (Europe), mikroluokka48to30.11.201708:15-10:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B113.1 (Europe), mikroluokka49to7.12.201708:15-10:00-Tapahtuman tiedot
ryhmä 10 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 20, maksimi 22
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 19.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B113.1 (Europe), mikroluokka46to16.11.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B113.1 (Europe), mikroluokka47to23.11.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B113.1 (Europe), mikroluokka48to30.11.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B113.1 (Europe), mikroluokka49to7.12.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
ryhmä 11 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 22
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 19.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.2 (Latin), mikroluokka46to16.11.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B112.2 (Latin), mikroluokka47to23.11.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B112.2 (Latin), mikroluokka48to30.11.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B112.2 (Latin), mikroluokka49to7.12.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
ryhmä 12 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 22, maksimi 22
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 19.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.2 (Latin), mikroluokka46to16.11.201714:15-16:00-Tapahtuman tiedot
2Ag B112.2 (Latin), mikroluokka47to23.11.201714:15-16:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B112.2 (Latin), mikroluokka48to30.11.201714:15-16:00-Tapahtuman tiedot
4Ag B112.2 (Latin), mikroluokka49to7.12.201714:15-16:00-Tapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 15.12.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 214, maksimi 200
ilm.aika: 1.8.2017 00:00 - 11.12.2017 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali, Ag Auditorio 3, MaA 10350pe15.12.201712:00-16:00HalttunenTapahtuman tiedot
Tentti 19.1.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 76, maksimi 200
ilm.aika: 21.8.2017 00:00 - 15.1.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali3pe19.1.201812:00-16:00HalttunenTapahtuman tiedot
Tentti 16.2.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 51, maksimi 200
ilm.aika: 21.8.2017 00:00 - 12.2.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali7pe16.2.201812:00-16:00HalttunenTapahtuman tiedot
Tentti 8.6.2018 (tentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 200
ilm.aika: 5.3.2018 12:00 - 4.6.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali23pe8.6.201812:00-16:00HalttunenTapahtuman tiedot

Kotiryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]