Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.3.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.10.2018 11:37

TJTA1181 IT-infrastruktuuri ja palveluiden hallinta, 5 op

Tietojärjestelmätiede

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.1.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 8.1.18 - 8.3.18
Ilmoittautumisaika: 1.12.17 klo 0:00 - 15.1.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 28.2.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Pekka Makkonen (pekka.m.makkonen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 155
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Tietojärjestelmätiede (TJT)
Ajankohtaista:

 

Jos kurssin opetusajat huonoja tai et ole ehtinyt ilmoittautua sille ajoissa, sen voi korvata myös toisella kurssilla tutkintovaatimuksien mukaan.

Vuonna 2017 aloittaneet TJT:n kandiopiskelijat voivat ottaa vaihtoehtoisen kurssin listasta https://www.jyu.fi/ops/fi/it/tietojarjestelmatieteen-kandidaattiohjelma

ja ennen vuotta 2017 aloittaneet voivat vaihtoehtona suorittaa jommankumman seuraavista kursseista TJT:n pakollisiin kandidaattiopintoihin: ITKA203 Käyttöjärjestelmät 4 op ja TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri 3 op.

 

 

Sisältö:

Kurssilla kytketään aluksi IT-infrastruktuuri osaksi tietohallinnon organisointia. Koska IT-infrastruktuurin teknologiat ovat nopeasti kehittyvä informaatioteknologian osa-alue, sen kehittämisen trendit tuodaan kurssilla esille. Kurssilla tuodaan esille IT-infrastruktuurin arvioinnissa tarvittavia hyvyyskriteerejä. Kurssillä käsitellään sitten IT-infrastruktuurin elementtejä. Tämän jälkeen kurssilla kytketään aiemmin siinä aiemmin saatu teknologiatietämys tietojärjestelmien ja tietohallinnon käytäntöön sisältäen seuraavat asiat: IT infrastruktuurin liittyvät erikoisseikat julkisessa hallinnossa (mm. tietohallintolain aiheuttamat seikat) , IT infrastruktuuriin liittyvät erityispiirteet yksityissektorilla (mm. tietohallinnon ja -järjestelmien auditoinnin aiheuttamat seikat) , palvelun hallinta IT-infrastruktuuriin liittyen (palvelustrategia, palvelun suunnittelu, palevluun siirtyminen, palvelun toimittaminen, palvelun jatkuva kehittäminen), sopimusneuvottelut ja sopimusten hallinta IT-infrastruktuuriin liittyen. Kurssilla perehdytään pilveen ulkoistettuun IT-infrastruktuuriin ja tätä harjoitellaan käytännössä, kun IaaS-ratkaisu toteutetaan pienimuotoisena harjoituksena. Kurssilla on opetustapahtumia 40 tuntia. Harjoitustyö ja sen osatehtävät toteutetaan kurssin luentojen rinnalla tukien näin luento-opetusta ja myös toisinpäin yhdistäen teorian käytäntöön.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää IT-infrastruktuurin kehittämisen osana tietohallinnon organisointia. Kurssin jälkeen hän kykenevä ottamaan kantaa tietohallintotyössä erilaisiin IT-infrastruktuuriratkaisun osatekijöihin; Opiskelija ymmärtää ajankohtaiset IT-infrastruktuurin kehittämisen trendit jolta pohjalta opiskelijalla on näkemys uusien IT-infrastruktuuri ratkaisujen merkityksestä tietohallinnon ja liiketoiminnan kehittämisessä.; Opiskelija ymmärtää ei-toiminnalliset tekijät IT-infrastruktuurissa sisältäen erityisesti saatavuus-, suorituskyky-, turvallisuusseikat, joita tarvitaan IT-infrastruktuurin hyvyysarvioinneissa ja hankintapäätöksiä tehdessä ; Opiskelija ymmärtää IT-infrastruktuurin rakenneosat ja niiden merkityksen kokonaisuuden toiminnan kannalta; Opiskelija ymmärtää IT-infrastruktuurin dynaamisena palvelun hallintaa vaativana kohteena. ; Opiskelija ymmärtää ainakin yhden palvelunhallinnan peruskehyksen (esim. ITIL) käytön palvelunhallinnassa; Opiskelija osaa toteuttaa pienimuotoisia IaaS-ratkaisuja; Opiskelija ymmärtää IT-infrastruktuuriin liittyvät sopimusneuvottelu- ja sopimustenhallinta-asiat.

Esitiedot:

Kurssi on tyypillisimmillään ensimmäisen opintovuoden kevään opintojakso. Kurssille tultaessa opiskelijalla on näkemys tietojärjestelmien kehittämisestä ja tietokoneesta tietotyöammatteja tehostavana tekijänä. Kurssilla opiskelija saa näkemyksen tietoteknistä ratkaisuista organisaation näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää sen infrastruktuurin joissa kehitettyjä tietojärjestelmiä toteutetaan. Opiskelija ymmärtää kurssin lopussa sen, että samalla tavalla kuin yksittäiset tietojärjestelmät ovat dynaamisia ylläpidettäviä kokonaisuuksia, on myös IT-infrastruktuuri tällainen.Tietohallinnon perusteet tai vastaavaa muualla ei ole suoritettu, suositellaan tämän kurssin suorittamista Jyväskylän yliopistossa samanaikaisesti.

Kurssi on tyypillisimmillään ensimmäisen opintovuoden kevään opintojakso.

Suoritustavat:

Tentti ja harjoitustyö. Harjoitustyö voi koostua useasta osatehtävästä kattaen kurssin osa-alueet mahdollisimman hyvin. Harjoitustyön tehtäviin saattaa liittyä yhteisiä tehtävän purkutilaisuuksia, jossa tehtävän tuloksia esitellään ja pohditaan yhdessä.

Kirjallisuus:

Laan S. IT infrastructure architecture (2013 tai uudempi painos) ja kirjaa tukeva nettisivusto http://sjaaklaan.com/ ja ajankohtaismateriaali aihepiiristä. Palvelunhallintaa erityisesti ITIL:a ja sopimusasioita käsittelevä sopiva materiaali (esim. Kauppakamarin kustantama IT2015-käsikirja tai siitä uudempi painos).

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tentti ja harjoitustyö. Arviointi perustuu eritoten tenttiin, josta on saatava 50% pisteistä, jotta saa hyväksytyn suorituksen. Harjoitustyö saattaa vaikuttaa arvosanaan joko alentavasti tai nostavasti. Harjoitustyön arvioinnissa ovat mukana valmiusaste ja toteutuskelpoisuus. Tästä kerrotaan tarkemmin kurssin alussa.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 154, maksimi 200
ilm.aika: 1.12.2017 00:00 - 15.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali2ma8.1.201812:15-14:00MakkonenJohdanto-luento ja kurssin harjoitustyön ensimmäisen pakollisen tehtävän tehtävänanto. KAIKKIEN LÄSNÄOLO TÄRKEÄÄ! Luentoa seuraa videoluennot netissä kurssin johdanto -teemasta.Tapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 34ke24.1.201814:15-16:00MakkonenHarjoitustyön ensimmäisen tehtävän purkutilaisuus.Tapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 36ke7.2.201814:15-16:00MakkonenHarjoitustyön toisen tehtävän purkutilaisuusTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 38ke21.2.201814:15-16:00MakkonenHarjoitustyön kolmannen tehtävän purkutilaisuusTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali10ma5.3.201812:15-14:00MakkonenVierailija yksityispuolelta - Pekka NurminenTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 310ke7.3.201814:15-16:00MakkonenKoko kurssin kertaus ja tenttivinkitTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 154, maksimi 200
ilm.aika: 1.12.2017 00:00 - 15.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 34to25.1.201812:15-14:00MakkonenJohdanto aiheeseen tekniset komponentit IT-infrastruktuurissa. Harjoitustyön toisen tehtävän antaminen. Luentoa seuraa tarkemmat videoluennot tämän kurssin toisen pääteeman tiimoilta.Tapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 35to1.2.201812:15-14:00MakkonenYliopiston IT-infra -Petteri Olkinuora JyU IT-PalvelutTapahtuman tiedot
3MaA 1036to8.2.201812:15-14:00MakkonenJohdanto aiheeseen palvelunhallinta ja sopimusasiat. Harjoitustyön kolmannen tehtävän antaminen. Luentoa seuraa videoluennot netissä tämän kurssin kolmannen pääteeman aiheista.Tapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 38to22.2.201812:15-14:00MakkonenAlkukyselyn tuloksista, palvelunhallinnasta, kurssin harjoitustyön neljäs tehtävä (IaaS käytännössä) ja johdanto siihenTapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 310to8.3.201812:00-14:00MakkonenTentti. Tähän tenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, jos on ilmoittautunut itse kurssille. Aloitetaan tasalta 00.Tapahtuman tiedot

Ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitustyön ohjaus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 155, maksimi 200
ilm.aika: 1.12.2017 00:00 - 15.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B112.2 (Latin), mikroluokka10ma5.3.201815:00-16:00MakkonenHarjoitustyön ohjaus (Azure-tehtävä). Ohjaustilaisuus on vapaaehtoinen.Tapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 20.4.2018 (1. uusintatentti. Tentissä on voimassa myös kurssin aikana kerätyt harjoitustyön tehtävien pisteet. Samoin toisessa uusintatentissä, joka e-tenttinä toukokuussa (lisätietoja ensimmäisessä luennossa)) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 40, maksimi 200
ilm.aika: 26.2.2018 00:00 - 16.4.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 2, Ag Auditorio 316pe20.4.201812:00-16:00MakkonenTapahtuman tiedot