Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

13.2.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2018 08:56

YMPS433 YVA-jatkokurssi, 2 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.5.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.4.18 - 15.5.18
Ilmoittautumisaika: 12.6.17 klo 0:00 - 15.5.18 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Elisa Vallius (elisa.vallius@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ympäristötiede ja -teknologia (BIO) (YMP)
Ajankohtaista:

Kurssi järjestetään keväällä 2018 intensiivikurssin sijasta verkko-oppimisympäristössä (Optima)

Sisältö:

Kurssilla syvennetään vaikutusten arvioinnin periaatteita, pohditaan arviointiin liittyviä haasteita ja tutustutaan alan tutkimukseen, kehityssuuntiin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Kurssilla perehdytään mm. Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointiin (SOVA), arvioinnin vaikuttavuuteen ja kansalaisten osallistamiseen.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee ympäristövaikutuksen arviointiin liittyvää tutkimusta ja osaa hyödyntää sitä arviointitilanteissa sekä hahmottaa tällä hetkellä tapahtuvia muutoksia vaikutusten arvioinnin alalla.

Esitiedot:

YMPS432

Suoritustavat:

Verkkotehtävien suorittaminen ja aktiivinen osallistuminen oppimisympäristössä tapahtuvaan keskusteluun kurssin aikana (huhtikuun alku - toukokuun puoliväli).

Opetusmuodot:

Verkkokurssi

Aikataulu:

The course is given every second year.

Kirjallisuus:

Scientific articles from the teacher