Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.4.2019 14:04

YMPS432 YVA-kurssi, 2 op

Ympäristötiede ja -teknologia (BIO)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.10.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 25.9.17 - 20.10.17
Ilmoittautumisaika: 12.6.17 klo 0:00 - 20.10.17 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Elisa Vallius (elisa.vallius@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 14
Organisaatiot:Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLTK), Ympäristötiede ja -teknologia (BIO) (YMP)
Ajankohtaista:

YVA-kurssi (YMPS432) toteutetaan opetusohjelman mukaisesti syyskuuss 2016. Tarkempi ohjelma liitetään tänne valmistuttuaan ja jaetaan kurssin alussa. Kurssilla on (1) luentoja, (2) harjoitustyö, jossa työpareittain valmistellaan Power Point esitys yhden Hankkeen Ympäristövaikutusten arvioinnista ohjeiden mukaisesti. (3) Päättöseminaari, jossa PP esitykset esitellään koko ryhmälle ja (4) kuulustelu. Luennot pitävät Prof. Markku Kuitunen ja YTT Pekka Hokkanen. Kurssin tavoiteina on opettaa, oppia ja ymmärtää ympäristövaikutusten arvioinnin pääperusteet. Arviointiin tutustutaan lähinnä ns. hanke YVA:n kautta (YVA-lainsäädäntö). On kuitenkin muistettava, että ympäristövaikutusten arviointi on yleinen ympäristöongelmien lähestymis- ja ratkaisumenetelmä ja lähestymistapa myös pienissä hankkeissa, koska YVA on ennaltaehkäisevää ympäristövaurioiden estämistä ja hallintaa.

Sisältö:

Kurssilla tutustutaan ns. Hanke-YVA:n ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. Kurssi koostuu luennoista, seminaariesityksestä ja kuulustelusta. Kurssin luennoilla ja muussa kontaktiopetuksessa on pakollinen läsnäolo. Vastuuhenkilö Markku Kuitunen

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa ympäristövaikutusten yleiset arviointiperusteet sekä tuntee suomalaisen YVA-menettelyn käytäntöjä.

Esitiedot:

Ympäristötieteen perusopinnot sekä YMPA253

Suoritustavat:

Aktiivinen osallistuminen, seminaariesitelmä ja tentti

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, maksimi 20
ilm.aika: 12.6.2017 00:00 - 20.10.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30539ma25.9.201712:15-14:00ValliusTapahtuman tiedot
2YAB31239ke27.9.201714:15-16:00ValliusTapahtuman tiedot
3YAA30540ma2.10.201712:15-14:00ValliusTapahtuman tiedot
4YAA30540pe6.10.201712:15-14:00ValliusTapahtuman tiedot
5YAA30541ti10.10.201712:15-14:00ValliusTapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Päättöseminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, maksimi 20
ilm.aika: 12.6.2017 00:00 - 20.10.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30541to12.10.201712:15-16:00ValliusTapahtuman tiedot