Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 12:50

YMPS436 YVA-menetelmät, 2 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.11.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 26.10.17 - 20.11.17
Ilmoittautumisaika: 12.6.17 klo 0:00 - 20.11.17 klo 23:59
Opettaja(t): Elisa Vallius (elisa.vallius@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 12
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ympäristötiede ja -teknologia (BIO) (YMP)
Sisältö:

Kurssin aikana paneudutaan ympäristövaikutusten arvioinnissa käytettäviin menetelmiin. Näitä ovat  mm. taulukoinnit, matriisimenetelmät ja monimuuttujamenetelmät sekä paikkatietojärjestelmät. Kurssilla tutustutaan myös YVA:n lisäksi muihin ympäristäpoliittisiin ohjauskeinoihin sekä päätöksentekojärjestelmiin. Kurssilla mietitään YVA:n liittyviä arviointivelvotteita YVA-lain, Ympäristönsuojelulain sekä maankäyttö ja rakennuslain kautta. Kurssi tulee korvaamaan yhdessä vaikutusrten arvioinnin jatkokurssin kanssa vanhemmat maisemavaikutusten arvioinninn ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin kurssit. Kurssikirjallisuutena (oheiskirjallisuutena) käytetään mm. kirjaa: Morris & Treweek 2009: Methods of Environmental Impact Assessment, 3rd ed. -  Routledge 547 pp.

Osaamistavoitteet:

Kursilla opiskelija oppii vaikutusten arvioinnin perusmenetelmät sekä yksityiskohtaisemmin käyttämään käytännön harjoitustöissä erilaisia arviointi-, päätöksenteko- ja paikkatietomenetelmiä. Opiskelija oppii myös etsimään soveltuvia menetelmäratkaisuja erilaisiin vaikutusten arviointi tilanteisiin YVA-lain, Ympärsitönsuojelulain sekä maankäyttö- ja reknnuslain  mukaisissa arviointitilanteissa.

Esitiedot:

Kenttäkurssi (esim. YMPA220), YVA-kurssi (YMPS432) sekä Paikkatietojärjestelmät ja spatiaalinen interpolointi (YMPS360)

Valintamenettely:

YVA-erikoistumisalakokonaisuuden opiskelijat ovat etusijalla

Opetusmuodot:

Luento 20 t., maasto- ym. harjoituksia, harjoitustyön esittäminen päättöseminaarissa

Suoritustavat:

Kuulustelu ja päättöseminaari

Kurssin työmäärä:

40 t.

Aikataulu:

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, maksimi 200
ilm.aika: 12.6.2017 00:00 - 20.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30543to26.10.201710:15-12:00ValliusTapahtuman tiedot
2YNC 12243pe27.10.201710:15-12:00ValliusTapahtuman tiedot
3YAA30544to2.11.201708:15-10:00ValliusTapahtuman tiedot
4YAA30544pe3.11.201708:15-10:00ValliusTapahtuman tiedot

Harjoitus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitus 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, maksimi 200
ilm.aika: 12.6.2017 00:00 - 20.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA20445ma6.11.201708:15-10:00ValliusTapahtuman tiedot
2YAA20445ke8.11.201708:15-10:00ValliusTapahtuman tiedot
3YAA20446ma13.11.201714:15-16:00ValliusTapahtuman tiedot
4YAA20446ke15.11.201708:15-10:00ValliusTapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, maksimi 200
ilm.aika: 12.6.2017 00:00 - 20.11.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30547ma20.11.201712:15-16:00ValliusTapahtuman tiedot