Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.4.2019 22:34

YMPS413 Ympäristötilastot, kokoaminen ja käyttö, 3 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 6.3.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 22.1.18 - 6.3.18
Ilmoittautumisaika: 13.6.17 klo 0:00 - 6.3.18 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Anssi Lensu (anssi.lensu@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 6
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ympäristötiede ja -teknologia (BIO) (YMP)
Sisältö:

Kansalliset ja kansainväliset tiedonlähteet yhteiskuntien ja luonnonympäristöjen (vesi, ilma, maa) resursseista, vaihtelusta, kulutuksesta, materiaalivirroista sekä muutoksista. Tiedon luotettavuuden arvioiminen, käytön luvanvaraisuus sekä aika- ja tilariippuvuudet. Otannan ja meta-analyysin perusteita. Kurssilla tehdään suunnitteluharjoitus parityönä, josta laaditaan raportti, seminaariesityksen valmistelu ja esittäminen, sekä loppukuulustelu.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luetella tärkeimmät Suomea koskevat ympäristötilastolähteet, tilastointia ja ympäristötietojen keruuta koskevat lait, asetukset ja EU-direktiivit sekä joitakin kansainvälisiä ympäristötiedon ja -tilastojen lähteitä. Opiskelija osaa myös tavallisimmat populaatio- ja alueotannan menetelmät, seurantamatriisien käyttöperiaatteen sekä meta-analyysimenetelmiä tilastollisten merkitsevyysarvojen, vaikutuskokojen ja vastesuhteiden yhdistelemiseen. Opiskelija osaa lisäksi valita esitystapoja uusille tilastotiedoille, osaa arvioida tietojen luotettavuutta sekä osaa aineistojen keruuseen, käyttöön ja luvanvaraisuuteen liittyvät perusperiaatteet.

Esitiedot:

Suositellaan YMPA238 ja YMPS363.

Opetusmuodot:Luennot, harjoitukset ja seminaari.
Suoritustavat:Harjoitustyö, seminaari ja tentti.
Kirjallisuus:

Piegorsch W. & Bailer A. 2005. Analyzing Environmental Data (luvut 7-8). Manly B. 2001. Statistics for Environmental Science and Management (luvut 2 ja 4.10). Borenstein M., Hedges L.V., Higgins J.P.T. & Rothstein H.R. 2009. Introduction to Meta-Analysis (valikoiden). Millennium Ecosystem Assessment 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Tilastokeskus 2014. Ympäristötilasto - Vuosikirja 2014. Paljon muita ympäristötilastolähteitä.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2017 00:00 - 6.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB3124ma22.1.201812:15-14:00LensuTapahtuman tiedot
2YAB3124ti23.1.201812:15-14:00LensuTapahtuman tiedot
3YAB3125ma29.1.201812:15-14:00LensuTapahtuman tiedot
4YAB3125ti30.1.201810:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
5YAA3056ma5.2.201810:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
6YAA3056ti6.2.201810:15-12:00LensuTapahtuman tiedot

Harjoitus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitus 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2017 00:00 - 6.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 2054pe26.1.201812:15-15:00LensuTapahtuman tiedot
2MaD 2055pe2.2.201809:15-15:00LensuTapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2017 00:00 - 6.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB3126to8.2.201810:15-12:00LensuTapahtuman tiedot