Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.4.2019 22:32

YMPS363 Geoinformatiikan ja spatiaalisen tilastotieteen perusteet, 3 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 24.4.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 12.3.18 - 24.4.18
Ilmoittautumisaika: 13.6.17 klo 0:00 - 24.4.18 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Anssi Lensu (anssi.lensu@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 7
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ympäristötiede ja -teknologia (BIO) (YMP)
Ajankohtaista:

Ilmoittaudu myös kurssille BENA4033,ensimäiset luennot ja harjoitukset tapahtuvat yhdessä tämän ryhmän kanssa.

Sisältö:

Kartat, karttamuotoisten paikkatietoaineistojen esittäminen ja käsittely. Paikkatietojärjestelmien (GIS – geographic information systems) periaatteet ja niiden käyttö. Globaalit paikantamisjärjestelmät, mm. GPS. Johdatus spatiaaliseen tilastotieteeseen, spatiaaliseen autokorrelaatioon ja spatiaaliseen interpolointiin eli karttamuotoisen muuttujan estimointiin pisteittäisistä havainnoista. Tutkimustapojen tarkastelua. Kurssilla tutustutaan ArcGIS-paikkatieto-ohjelmaan ja R-tilasto-ohjelmaan.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luetella paikkatietoaineistojen perustyypit ja kertoa esimerkkejä, mihin niitä käytetään, tuntee koordinaattijärjestelmien ja karttaprojektioiden toimintaperiaatteet ja osaa luetella ja karakterisoida tavallisimmat Suomessa käytettävät maantieteelliset koordinaattijärjestelmät ja tasokarttaprojektiot. Opiskelija osaa luonnontieteellisten paikkatietoaineistojen tallennusperiaatteen sekä globaalin GPS-paikannusjärjestelmän ja siihen liittyvän differentiaalikorjauksen toimintaperiaatteet. Hän osaa käyttää paikkatieto-ohjelmien, kuten esim. ArcGIS, perustoimintoja liittyen paikkatietoaineistojen esittämiseen, analysointiin ja julkaisemiseen karttamuodossa. Opiskelija lisäksi tuntee tavallisimpia paikkatietoanalyysin perusmenetelmiä ja osaa kuvailla joitakin kyseisten menetelmien soveltamistapoja tutkimuskäytössä. Opiskelija osaa spatiaalisen tilastotieteen peruskäsitteet, osaa analysoida spatiaalisen pistekuvion luonnetta, osaa selittää spatiaalisen interpoloinnin tavoitteen ja osaa kuvailla sen perusmenetelmien, krigingin ja käänteisen etäisyyspainotuksen, toimintatavat.

Opetusmuodot:

Luennot, tietokoneharjoitukset ja seminaari.

Suoritustavat:

Seminaariesitys ja tentti.

Kirjallisuus:

Longley P., Goodchild M., Maquire D. & Rhind D. 2011. Geographic Information Systems and Science, 3rd Edition (valikoiden). Holopainen M., Tokola T., Vastaranta M., Heikkilä J., Huitu H., Laamanen R. & Alho P. 2015. Geoinformatiikka luonnonvarojen hallinnassa (valikoiden). Griffith D. 2003. Spatial Autocorrelation and Spatial Filtering (luvut 1-2). Illian J., Penttinen A., Stoyan H. & Stoyan D. 2008. Statistical Analysis and Modelling of Spatial Point Patterns (luvut 1, 2.1-2.3 ja 4-1-4.3). Webster R. & Oliver M.A. 2001. Geostatistics for Environmental Scientists (valikoiden luvut 1-6 ja 8).

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, maksimi 70
ilm.aika: 13.6.2017 00:00 - 24.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31215ma9.4.201814:15-16:00LensuTapahtuman tiedot
2YAB31215ke11.4.201814:15-16:00LensuTapahtuman tiedot

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitusryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 25
ilm.aika: 13.6.2017 00:00 - 24.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA20415ti10.4.201809:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
2YAA20415to12.4.201813:15-16:00LensuTapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, maksimi 20
ilm.aika: 13.6.2017 00:00 - 24.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31216pe20.4.201809:15-12:00LensuTapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]