Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 13:23

BENS6040 Harjoittelu ulkomailla, 5 - 25 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 14.6.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 1.9.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Lehtori Jari Haimi (jari.m.haimi@jyu.fi)
Laboratorioinsinööri Heikki Häkkänen (heikki.hakkanen@jyu.fi)
Professori Leena Lindström (leena.m.lindstrom@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Juhani Pirhonen (juhani.pirhonen@jyu.fi)
Sami Taipale (sami.taipale@jyu.fi)
Laajuus: 5 - 25 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:

Työharjoittelu ulkomailla perehdyttää opiskelijan bio- ja ympäristötieteiden alan tutkimus ja/tai suunnittelutehtäviin Suomen ulkopuolella. Kansainvälisessä harjoittelussa opiskelija voi soveltaa oman alan opintojen käytäntöön, sekä se mahdollistaa opintojaksoilla hankittuja tietojen ja taitojen yhdistämisen. Harjoittelupaikasta tulee sopia etukäteen osaston vastuuopettajan kanssa ja siitä tulee laatia etukäteen harjoittelusuunnitelma ja harjoittelun päätyttyä harjoitteluraportti.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
- omaa jäsentyneen kuvan alansa tutkimus- ja/tai suunnittelutehtävistä Suomen ulkopuolella 
- osaa hahmottaa työelämässä vaadittavia taitoja/tietoja 
- osaa arvioida omaa osaamistaan alan työtehtävissä 
- on saanut valmiuksia toimia motivoituneena, sitoutuneena ja vastuullisena työyhteisön jäsenenä 
- tietää keskeiset työntekijän oikeudet ja velvollisuudet sekä tuntee työnhakuprosessin 
- osaa toimia kansainvälisessä yhteisössä

Suoritustavat:

Työharjoittelu ulkomailla, jonka päätteeksi kirjoitetaan harjoitteluraportti.

Lisätiedot:

Syventäviin opintoihin hyväksytään 5 op. Voidaan korvata kurssi BENS5040. Tutkintoon hyväksytään maksimissaan 20 op kotimaassa tehtävää harjoittelua tai 25 op ulkomailla tehtävää harjoittelua

Arviointi:

Harjoittelusta saa opintosuorituksen, kun harjoittelusta palautettu raportti on hyväksytty. Raportti tulee palauttaa kuukauden kuluessa harjoittelun päätyttyä. Harjoittelusta saa 5 op / 1 kk työharjoittelua