Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.8.2019 19:47

BIOA133 Kasvifysiologian perusteet, 2 op

Biologia

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 22.3.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 12.3.18 - 22.3.18
Ilmoittautumisaika: 14.6.17 klo 0:00 - 22.3.18 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Elisa Vallius (elisa.vallius@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 13
Organisaatiot:Biologia (BIO), Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLTK)
Ajankohtaista:

Kurssi järjestetään nyt viimeistä kertaa. Huomioi, että kurssi alkaa verkko-osuudella jo kuukausi ennen harjoitustöitä!

Sisältö:

Kurssilla perehdytään kasvien toimintaan (itäminen, kasvu, aineiden kuljetus) sekä ulkoisten ärsykkeiden aiheuttamiin reaktioihin kasveissa. Lisäksi perehdytään ekotoksikologiaan kasvitieteen näkökulmasta. 

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla kasvien peruselintoiminnot (aineiden otto ja kuljetus, yhteyttäminen, yhteyttämistuotteiden kuljetus, kasvihormonit sekä valoreaktiot), niihin liittyvät peruskemialliset reaktiot sekä niiden säätelyn. Hän osaa selittää makroravinteiden merkityksen ja niiden lähteet. Opiskelija kykenee selittämään kasvien peruselintoimintoihin liittyvät rakenteet ja niiden evoluution. Hän osaa kuvailla ympäristön vaikutuksia kasvien rakenteeseen ja toimintoihin sekä kykenee demonstroimaan näitä ilmiöitä yksinkertaisilla kokeilla. Lisäksi hän kykenee havaintojen systemaattiseen kirjaamiseen sekä aineiston yksinkertaiseen laskennalliseen käsittelyyn. Opiskelija ymmärtää aihepiirin englanninkielistä asiatekstiä.

Esitiedot:

Biologian tai Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot.

Opetusmuodot:

Kirjallisuuden lukeminen, luennot moniviestimessä, verkkotyöskentely Optima-ympäristössä sekä harjoitustyöt.

Suoritustavat:

Harjoitustöihin osallistuminen (läsnäolovelvoite) sekä verkkotehtävien hyväksytty suorittaminen.

Kirjallisuus:

Reece ym. (2011) Campbell Biology (9. painos). Pearson. Kappaleet 36-37, 39 ja Optimassa jaettava materiaali.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitustyö [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitustyö 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, maksimi 30
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 22.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32411ma12.3.201808:15-12:00ValliusTapahtuman tiedot
2YAB32411pe16.3.201808:15-12:00ValliusTapahtuman tiedot
3YAB32412to22.3.201808:15-12:00ValliusTapahtuman tiedot