Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.2.2020 19:54

ECOS1073 Evoluutio, seminaari, 5 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 14.9.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 15.9.17 - 15.12.17
Ilmoittautumisaika: 14.6.17 klo 0:00 - 14.9.17 klo 23:59
Opettaja(t): Sebastiano De Bona (sebastiano.s.debona@jyu.fi)
Swanne Gordon (swannegordon@gmail.com)
Akatemiaprofessori, professori Johanna Mappes (johanna.r.mappes@jyu.fi)
Yliopistotutkija Mikael Puurtinen (mikael.puurtinen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 16
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ekologia ja evoluutiobiologia (BIO) (ECO)
Sisältö:Evoluutiobiologia tutkii elämän historiaa ja prosesseja, jotka johtavat lajien syntyyn ja selittää sekä ennustaa, miten eliöt sopeutuvat ympäristöönsä. Evoluutioteoria on koko biologian alan kattoteoria ja sen tutkimus luo pohjan mm. molekyylibiologialle, luonnonsuojelubiologialle, kehitysbiologialle ja paleontologialle. Evoluution ymmärtäminen auttaa myös monille muilla tieteenaloilla kuten esimerkiksi lääketieteessä (esim. tautien ja antibioottireistenssin evoluutio), maatalous, tuholaisten torjunta, metsätalous ja vesiviljely. Perusymmärrys evoluutiobiologiasta on siis oleellista jokaiselle riippumatta siitä erikoistutko alaan tulevaisuudessa tahi et.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää ja osaa selittää syvällisesti evoluutio prosessin ja luonnonvalinnan mekanismit
- tiedostaa hyvin fenotyyppisen ja geneettisen vaihtelun merkityksen populaatioiden adaptiivisuudessa
- osaa määritellä ja selittää perinnöllisyyden käsitteen syvällisesti
- ymmärtää, että valintaa tapahtuu monessa muodossa.
- ymmärtää ympäristötekijöiden ja perintötekijöiden olevan vuorovaikutuksessa
- ymmärtää kvantitatiivisen genetiikan, populaatiogenetiikan ja genomiikan perusteet.
- ymmärtää ja osaa selittää adaptaation mekanistisesti
- tiedostaa ja osaa selittää, että kaikki evoluutio ei tapahdu adaptaation kautta.
- ymmärtää syvällisesti lajikäsitteen ongelmat
- ymmärtää ja osaa selittää lajiutumiseen johtavat yleisimmät mekanismit ja adaptiivisen radiaation
-osaa selittää pääpiirteet elämän historiasta, ”avain innovaatiot” sekä massasukupuutot
Esitiedot:

EKOA102 tai BENA2005 (ei koske JYU:n ulkopuolelta tulijoita)

Suoritustavat:Keskusteluryhmät ja tehtävät. Kurssin luonteen takia kaikissa keskusteluissa on läsnäolovelvollisuus. Kurssiarvosana muodostuu tehtävien ja keskusteluryhmien pohjalta.
Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-1-4051-0345-9Ridley, M. Evolution, 3rd Edition

Lisätiedot:

Huomioi, että opintojakso järjestetään joka toinen vuosi. Seuraavan kerran syksyllä 2019.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 20
ilm.aika: 14.6.2017 00:00 - 14.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30537pe15.9.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot
2YAA30538pe22.9.201708:15-10:00-Tapahtuman tiedot
3YAA30539pe29.9.201708:15-10:00-Tapahtuman tiedot
4YlistöKem240pe6.10.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot
5YAA30541pe13.10.201714:15-16:00-Tapahtuman tiedot
6YAA30542pe20.10.201708:15-10:00-Tapahtuman tiedot
7YAA30543to26.10.201714:15-16:00-Tapahtuman tiedot
8YAA30544pe3.11.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
9YNC 33045ke8.11.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot
10YAA30546pe17.11.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
11YAA30547pe24.11.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot
12YAA30549pe8.12.201710:15-12:00-Tapahtuman tiedot
13YAA30550pe15.12.201712:15-16:00MappesTapahtuman tiedot