Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.8.2019 15:42

BENS7040 Työskentely tutkimusryhmässä, 2 - 5 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 14.6.17 klo 0:00 - 31.5.20 klo 23:59
Opettaja(t): Laboratorioinsinööri Heikki Häkkänen (heikki.hakkanen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori, professori Leena Lindström (leena.m.lindstrom@jyu.fi)
Laajuus: 2 - 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 54
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:

Palkaton työskentely oman laitoksen tutkimusryhmän jäsenenä. Työskentelystä sovitaan vastuuopettajan kanssa ennen työn aloittamista. Työtehtävistä ja yksilöllisistä oppimistavoitteista laaditaan suunnitelma. Työn jälkeen siitä laaditaan kirjallinen selostus. 1 kk vastaa noin 5 op sisältäen työraportin. Kurssia ei voi suoraan liittyä omaan opinnäytetyöhön (graduun), mutta antaa hyvän mahdollisuuden perehtyä esim. analyysi- tai koemenetelmiin. Kurssin tarkemmat ohjeet on Moodlessa.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 
- on päässyt tutustumaan tutkimuksen tekemiseen sen eri vaiheissa 
- osaa kuvata tutkimusryhmän toiminnan yleiset periaatteet sekä tieteellisen toiminnan ja konkreettisen työn vaatimukset 
- kykenee toimimaan tutkimustyön vaatimalla täsmällisyydellä, toiminnan eettisyyden ja laadunvarmistuksen huomioon ottaen 
- on hankkinut uusia taitoja, jotka voivat liittyä tutkimusaineistojen keräämiseen, käsittelyyn ja analyysiin

Suoritustavat:

Ennen työskentelyn aloittamista oppimistavoitteista sovitaan kurssin vastuuhenkilön kanssa. Työskentelyn päätyttyä laaditaan kirjallinen työraportti. Kurssin voi suorittaa 1-5 op:n laajuisena. Yhden kuukauden (120 tunnin) työskentely vastaa 5 op:ttä sisältäen työraportin.

Lisätiedot:

Työskentely tutkimusryhmässä voidaan suorittaa missä vaiheessa opintoja tahansa. Työskentely on palkatonta ja opiskelija saa siitä korvauksen opintopisteinä. Työskentely ei voi olla osa omaa opinnäytetyötä tai sen aineiston keruuta.