Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2019 17:10

YVIA339 Kirjoittaminen viestintäammattilaisen työssä, 5 op

Yhteisöviestintä (VIE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 18.5.18 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 4.9.17 - 18.5.18
Ilmoittautumisaika: 14.8.17 klo 8:00 - 18.5.18 klo 23:59
Opettaja(t): Tohtorikoulutettava Kaisa Pekkala (kaisa.k.pekkala@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 3
Organisaatiot:Yhteisöviestintä (VIE) (YVI)
Ajankohtaista:

Tämä opintojakso on nille yhteisöviestinnän pää- ja sivuaineopiskelijoille, jotka suorittavat yhteisöviestinnän aineopintoja opetussuunnitelman 2015 - 2017 mukaan.

Sisältö:

Tavoite: tarkastella ja harjoitella erilaisia viestintäammattilaisen työssä tarvittavia kirjoittamisen muotoja.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • ymmärtää eri konteksteja ja tehokeinoja viestintäammattilaisen kirjoittamisessa
  • osaa kirjoittaa erityyppisiä tekstejä eri medioihin ja eri sidosryhmille
  • osaa kirjoittaa sujuvaa ja perusteltua ammatillista tekstiä
  • osaa tekstillään sitouttaa lukijoita ja pitää yllä mielenkiintoa.
Suoritustavat:

Kurssi, kurssityö ja kirjallisuus.

Lukuvuonna 2017 - 2018 suoritustapa on näyteportfolio.  Saadaksesi ohjeet ota yhteyttä kurssin vastuuopettajaan.

Kirjallisuus:

Suositus ajoituksesta: 1. tai 2. vuosi