Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.8.2019 19:46

BIOA125 Maastolajintuntemus, 1 op

Biologia

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.3.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 21.5.18 - 1.6.18
Ilmoittautumisaika: 20.6.17 klo 0:00 - 20.3.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 1.5.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Lehtori Jari Haimi (jari.m.haimi@jyu.fi)
Laajuus: 1 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 3
Organisaatiot:Biologia (BIO), Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLTK)
Ajankohtaista:

Mahdollisuus suorittaa keväällä 2018 kurssin BENA2022 yhteydessä. Ota yhteyttä lehtori Jari Haimiin.

Sisältö:

Kurssilla harjoitellaan eläinten ja kasvien tunnistamista kevätaikaan maasto-olosuhteissa erilaisten harjoitusten ja inventointien avulla. Lisäksi opiskellaan lähialueiden käyttöä biiologian ja ympäristökasvatuksen maasto-opetuskohteina.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan maastossa lähiympäristön keskeisimmän kasvi- ja selkärankaislajiston ja luontotyypit sekä osaa kirjata havainnot luotettavasti ja toistettavasti. Opiskelija hallitsee yksinkertaisten kasvillisuuden inventointi- ja kuvausmenetelmien käytön. Hän osaa käyttää tavallisimpia selkärangattomien näytteenottomenetelmiä ja kykenee määrittämään saadun aineiston kirjallisuuden avulla ryhmätasolle. Lisäksi opiskelija osaa hyödyntää lähiluontokohteita monipuolisesti opetuksessaan ja osaa esitellä havainnollisesti tekemiensä inventointien tulokset.

Esitiedot:Biologian perusopinnot ja lajintuntemuksen peruskurssit (BIOA120-122).
Opetusmuodot:Ohjattu omatoiminen työskentely pääasiassa maastossa.
Suoritustavat:Inventointi- ja tunnistustulosten raportointi ja esittäminen.
Kirjallisuus:Mukana tulee olla aiempien kurssien monisteet ja oppaat sekä muita kenttäkäyttöön soveltuvia tunnistuskirjoja (erityisesti kasvi- ja lintukirja).