Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.4.2019 22:32

BIOS105 Museo- ja luontokohteiden pedagogiikka, 1 op

Biologia

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 20.6.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opettaja(t): Lehtori Jari Haimi (jari.m.haimi@jyu.fi)
Laajuus: 1 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Biologia (BIO), Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLTK)
Sisältö:

Valmistellaan ohjatusti opastusmateriaalia ja/tai suunnitellaan ja toteutetaan opastuksia museon vaihtuviin näyttelyihin, opetustuokioita tai -tunteja koululaisryhmille tai johonkin luontokohteeseen liittyen.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa havainnollisesti esiteltävään kohteeseen (laji, habitaatti, ilmiö tai käsite) liittyvän asiasisällön. Opiskelija kykenee esittelemään luonnonhistoriallista ja ympäristökasvatuksellista aineistoa kohderyhmän tieto- ja motivaatiotaso sekä ryhmän reaktiot huomioiden (kohteen innostava esittely). Lisäksi opiskelija kykenee erottamaan oleellisen kohderyhmää kiinnostavan asian suuresta olemassa olevasta informaation määrästä. Hän osaa myös laatia esittelymateriaalia kohteesta. Opiskelija osaa valmistella ja toteuttaa tutkivaan oppimiseen perustuvia opetustuokioita. Opiskelija omaa lisäksi ryhmätyö- ja ryhmänhallintaan liittyviä taitoja.

Aikataulu:

Järjestetään erikseen sovittavina aikoina.