Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.4.2019 22:33

BIOA132 Eläinten anatomian ja fysiologian harjoitukset, 2 op

Biologia

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 16.2.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 13.2.18 - 16.2.18
Ilmoittautumisaika: 20.6.17 klo 0:00 - 16.2.18 klo 23:59
Opettaja(t): Lehtori Jari Haimi (jari.m.haimi@jyu.fi)
Laboratoriomestari Ahti Karusalmi (ahti.karusalmi@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 7
Organisaatiot:Biologia (BIO), Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLTK)
Sisältö:

Kurssilla perehdytään eläinten tärkeimpiin elintoimintoihin harjoitustöiden ja erilaisten etätehtävien avulla.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee preparoimaan selkärankaisten eläinten tärkeimmät elimet ja demonstroimaan niiden toiminnan. Hän osaa hyödyntää erilaisia demonstraatioita ruuansulatusentsyymien ja immuunijärjestelmän toiminnan opetuksessa. Hän osaa selittää keskeisimmät ihmisen aistitoiminnot ja kykenee havainnollistamaan niitä yksinkertaisilla demonstraatioilla ja kokeilla. Lisäksi hän kykenee havaintojen systemaattiseen ja harhattomaan kirjaamiseen.

Esitiedot:

Biologian perusopinnot ja BIOA131.

Opetusmuodot:

Harjoitustöiden tekeminen ja kirjaaminen.

Suoritustavat:

Harjoitustöihin osallistuminen (läsnäolovelvoite) ja raportoiminen.

Kirjallisuus:

Kurssin moniste jaetaan kurssilaisille harjoitustöiden alussa.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Laboratoriotyöt [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, maksimi 20
ilm.aika: 20.6.2017 00:00 - 16.2.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB3247ti13.2.201809:15-12:00KarusalmiTapahtuman tiedot
2YAB3247to15.2.201810:15-13:00KarusalmiTapahtuman tiedot
3YAB3247pe16.2.201810:15-13:00KarusalmiTapahtuman tiedot
Ryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 20
ilm.aika: 20.6.2017 00:00 - 16.2.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB3247ke14.2.201809:15-12:00KarusalmiTapahtuman tiedot
2YAB3247to15.2.201813:15-16:00KarusalmiTapahtuman tiedot
3YAB3247pe16.2.201813:15-16:00KarusalmiTapahtuman tiedot