Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.0.8

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.6.2018 13:34

TJTA3111 Projektin hallinta, 5 op

Tietojärjestelmätiede

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.10.17 klo 23:59.
Kurssille voivat ensisijaisesti ilmoittautua tiettyjen organisaatioiden opiskelijat. Koska et ole kirjautunut järjestelmään, ei organisaatiosi ole tiedossa.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Etusijalla kurssilla ovat opettajan painottamien yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Näiden jälkeen tulevat muiden yksiköiden opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja jonotuksesta.
organisaatiopainokerroin
kaikki muut yksiköt0 

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 23.10.17 - 11.12.17
Ilmoittautumisaika: 15.8.17 klo 0:00 - 15.10.17 klo 23:59
Ilmoittautuminen täytyy vahvistaa välillä 08.10.2017 - 15.10.2017.
Ilmoittautuminen voidaan perua 23.10.2017 klo 15:00 mennessä.
Opettaja(t): Maritta Pirhonen (maritta.pirhonen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Pasi Sajasalo (pasi.sajasalo@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 122
Maksimi osallistujamäärä: 250 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (HYTK), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Jyväskylän yliopisto (JY), Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JKKK), Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta (KPTK), Liikuntatieteellinen tiedekunta (LTK), Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLTK), Tietojärjestelmätiede (TJT)
Ajankohtaista:

Opintojakso alkaa ma 23.10. klo 12.15 MaA103. Läsnäolo välttämätön, mikäli aikoo osallistua opintojaksolle.

Sisältö:

Johdatus projektin hallintaan, projektinhallinnan elinkaari, projektin suunnittelu: aikataulu, kustannukset, laatu, resurssit, riskit ja viestintä), projektiviestinnän hallinta, projektitiimien johtaminen, projektityötaidot, ongelmanratkaisu, konsultointi toimialana, konsultointiprosessi ja –otteet, tilanteeseen soveltuvan konsultointiotteen valinta ongelman ratkaisemiseksi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä projektinhallinnalla tarkoitetaan, ymmärtää projektitiimin motivoinnin merkityksen tiimin johtamisessa ja tiimin merkityksen projektin onnistumiseen, muistaa projektin johtamisen elinkaaren vaiheet, osaa luoda projektissa tehtävät suunnitelmat ja raportit sekä osaa erottaa konsultoinnin erilaiset lähestymistavat.

Esitiedot:

Opintojaksolle osallistuva opiskelija on tyypillisimmin tietojärjestelmätieteen tai kauppakorkeakoulun toisen vuosikurssin opiskelija, jolla on yliopisto-opintoja takana noin lukuvuoden verran. Opiskelijalla on ymmärrys oman tieteenalan peruskäsitteistä.

Suoritustavat:

Ryhmäharjoitustyö (projektisuunnitelma ja sen toteutus, projektiraportit, projektin tuloksen esittely) ja tentti.

Kirjallisuus:

Project Management Institute, 2013. A Guide to the Project Management Body of Knowledge.

Artto, K., Martinsuo, M. & Kujala, J. 2011. Projektiliiketoiminta

Schwalbe, K. 2010. Information Technology Project Management.

Arviointi:

Opintojakso arvioidaan tenttimenestyksen sekä harjoitustyön perusteella.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 122, maksimi 250
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 15.10.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 10343ma23.10.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
2MaA 10344ma30.10.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
3Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali45ma6.11.201710:00-12:00PirhonenOsallistuminen välttämätöntäTapahtuman tiedot
4MaA 10345ma6.11.201712:15-14:00PirhonenOsallistuminen välttämätöntäTapahtuman tiedot
5MaA 10346ma13.11.201712:15-14:00PirhonenTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 247ma20.11.201712:15-14:00-Tapahtuman tiedot
7MaA 10348ma27.11.201712:15-14:00PirhonenTapahtuman tiedot
8MaA 10349ma4.12.201712:15-14:00PirhonenTapahtuman tiedot
9Ag Auditorio 350ma11.12.201712:00-14:00PirhonenTapahtuman tiedot
Luento 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 122, maksimi 250
ilm.aika: 15.8.2017 00:00 - 15.10.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 10343ke25.10.201708:15-10:00-Tapahtuman tiedot
2Ag Auditorio 344ke1.11.201708:15-10:00SajasaloTapahtuman tiedot
3FYS145ti7.11.201708:00-11:45PirhonenOsallistuminen välttämätöntäTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 345ke8.11.201708:15-10:00-Tapahtuman tiedot
5Ag Auditorio 346ke15.11.201708:15-10:00SajasaloOsallistuminen välttämätöntäTapahtuman tiedot
6Ag Auditorio 347ke22.11.201708:15-10:00PirhonenOsallistuminen välttämätöntäTapahtuman tiedot
7Ag Auditorio 348ke29.11.201708:15-10:00PirhonenTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 19.1.2018 (1. uusinta) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 52, maksimi 200
ilm.aika: 8.1.2018 00:00 - 15.1.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali3pe19.1.201812:00-16:00Pirhonen, SajasaloTapahtuman tiedot
Tentti 8.6.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, maksimi 50
ilm.aika: 26.2.2018 00:00 - 4.6.2018 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali23pe8.6.201812:00-16:00Pirhonen, SajasaloTapahtuman tiedot