Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.4.2019 03:46

EKOS301 Soveltava ekologia tai luonnonsuojelubiologia, loppukuulustelu, 5 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.17 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori, professori Leena Lindström (leena.m.lindstrom@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 10
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ekologia ja evoluutiobiologia (BIO) (ECO), Ekologia ja ympäristönhoito (BIO) (EKO)
Ajankohtaista:

ILMOITATHAN KUMMAN KIRJAN TENTIT.

Sisältö:Kirjatentti.
Osaamistavoitteet:Luonnonsuojelubiologia: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä ja kuvata luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ekologisen hierarkian eri tasoilla. Opiskelija osaa kertoa, millaisin keinoin monimuotoisuutta voidaan pyrkiä säilyttämään ja palauttamaan. Hän pystyy havainnollistamaan luonnonsuojelutoimien tavoitteita, mahdollisuuksia ja rajoituksia suhteessa yhteiskuntien toimintaan ja eripituisissa aikaperspektiiveissä. Soveltava ekologia: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa, miten ekologinen teoria yksilö-, populaatio-, yhteisö-, ja ekosysteemitasoilla voi palvella luonnonhoitoa ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Hän hahmottaa myös laajan maantieteellisen mittakaavan ekologisen tiedon sovellutuksia globaalien ympäristökysymysten ratkaisemisessa. Hän osaa asettaa ekologisen tietämyksen laajemman kestävän kehityksen tematiikkaan ja hahmotella ekologiatieteen sovellutukset osana laajempaa yhteiskunnallista kontekstia.
Kirjallisuus:

Conservation Biology for All. Edited by Navjot S. Sodhi and Paul R. Ehrlich. 2010. Oxford Univ. Press. Kirja saatavana: http://www.conbio.org/publications/consbioforall/ (kokeile myös linkkiä: http://www.conbio.org/publications/free-textbook) TAI Colin R. Townsend 2008. Ecological Applications. Toward a Sustainable World. Blackwell. 346 pp.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 11.9.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 4.9.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30337ma11.9.201708:00-12:00KotiahoTapahtuman tiedot
Tentti 9.10.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 2.10.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30341ma9.10.201708:00-12:00KotiahoTapahtuman tiedot
Tentti 13.11.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 6.11.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30346ma13.11.201708:00-12:00KotiahoTapahtuman tiedot
Tentti 11.12.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 4.12.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30350ma11.12.201708:00-12:00KotiahoTapahtuman tiedot
Tentti 16.4.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 9.4.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30316ma16.4.201808:00-12:00KotiahoTapahtuman tiedot
Tentti 14.5.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 7.5.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30320ma14.5.201808:00-12:00KotiahoTapahtuman tiedot
Tentti 11.6.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 4.6.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali24ma11.6.201812:00-16:00KotiahoTapahtuman tiedot
Tentti 8.10.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 1.10.2018 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30341ma8.10.201808:00-12:00KotiahoTapahtuman tiedot
Tentti 10.12.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 3.12.2018 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30350ma10.12.201808:00-12:00KotiahoTapahtuman tiedot
Tentti 11.2.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 4.2.2019 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 3037ma11.2.201908:00-12:00KotiahoTapahtuman tiedot
Tentti 8.4.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 1.4.2019 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30315ma8.4.201908:00-12:00KotiahoTapahtuman tiedot
Tentti 10.6.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 3.6.2019 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-24ma10.6.201912:00-16:00KotiahoTapahtuman tiedot
Tentti 1.7.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 3.6.2019 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali27ma1.7.201912:00-16:00KotiahoTapahtuman tiedot