Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.4.2019 22:34

EKOA504 Ekologisen genetiikan esseet, 4 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 14.12.18
Ilmoittautumisaika: 4.7.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 1.9.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Maaria Kankare (s.maaria.kankare@jyu.fi)
Ilkka Kronholm (ilkka.i.kronholm@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 7
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ekologia ja ympäristönhoito (BIO) (EKO)
Ajankohtaista:

Tämän kurssin vaatimuksena on populaatiogenetiikan kurssin (EKOA502 / BENA2024) hyväksytty suorittaminen. 

Sisältö:

Tutustuminen ekologista genetiikkaa koskevaan kirjallisuuteen ja viiden esseen kirjoittaminen valituista julkaisuista. Ota yhteyttä opettajaan (maaria.kankare@jyu.fi) ja kysy, ovatko löytämäsi julkaisut sopivia.

Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa etsiä ekologisen genetiikan eri aloihin liittyviä julkaisuja ja lukea niitä kriittisesti. Opiskelija osaa kirjoittaa julkaisuista lyhennelmiä, joissa tutkimusten keskeiset asiat tulevat hyvin näkyviin sekä myös etsiä lisätietoa julkaisuissa esiin tulleista asioista.
Esitiedot:

BENA2024 (EKOA502)