Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

13.2.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2018 08:47

EKOA504 Ekologisen genetiikan esseet, 4 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 4.7.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opettaja(t): Ilkka Kronholm (ilkka.i.kronholm@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 8
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ekologia ja ympäristönhoito (BIO) (EKO)
Ajankohtaista:

Tämän kurssin vaatimuksena on populaatiogenetiikan kurssin (EKOA502 / BENA2024) hyväksytty suorittaminen. Lue Optimassa Evoluutiogenetiikan työtilassa olevat ohjeet ja ota yhteyttä kurssin vetäjään (Ilkka Kronholm) ennen esseiden kirjoittamisen aloittamista.

Sisältö:

Tutustuminen ekologista genetiikkaa koskevaan kirjallisuuteen ja viiden esseen kirjoittaminen valituista julkaisuista.

Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa etsiä ekologisen genetiikan eri aloihin liittyviä julkaisuja ja lukea niitä kriittisesti. Opiskelija osaa kirjoittaa julkaisuista lyhennelmiä, joissa tutkimusten keskeiset asiat tulevat hyvin näkyviin sekä myös etsiä lisätietoa julkaisuissa esiin tulleista asioista.
Esitiedot:

EKOA502 (BENA2024)