Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.4.2019 14:05

SMBA301 Moderni molekyylibiologia, 2 op, Itseopiskelu/self-learning

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 4.7.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opettaja(t): Professori Jari Ylänne (jari.p.ylanne@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 24
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Solu- ja molekyylibiologia (BIO) (SMB)
Ajankohtaista:

Itseopiskelutehtävä.

Osaamistavoitteet:

Suorituksen jälkeen opiskelijalla on käsitys molekyylibiologian metodeista ja siitä kuinka niitä käytetään biologian tutkimuksessa.