Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.4.2019 14:04

SMBS700 Loppukuulustelu, 6 op, Book exam

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.8.20
Ilmoittautumisaika: 4.7.17 klo 0:00 - 31.8.20 klo 23:59
Opettaja(t): Professori Janne Ihalainen (janne.ihalainen@jyu.fi)
Professori Jari Ylänne (jari.p.ylanne@jyu.fi)
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 24
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Solu- ja molekyylibiologia (BIO) (SMB)
Sisältö:Kirjallinen kuulustelu.
Osaamistavoitteet:

Principles of Virology (Flint ym.): Kirjatentin suoritettuaan opiskelija kykenee kuvailemaan viruksen keskeiset rakenneosat ja erilaiset virustyypit. Hän kykenee selittämään kuinka virus tunkeutuu soluun. Hän kykenee kuvailemaan viruksen proteiinien ja genomin monistumisen solussa. Hän osaa selittää kuinka viruspartikkelit kootaan solussa ja kuinka ne pääsevät ulos solusta. Hän osaa erottaa eri virustyypit ja erot niiden lisääntymisessä. Principles of Physical Biochemistry (Holde ym.): Kirjatentin suoritettuaan opiskelija osaa liittää solu- ja molekyylibiologian opinnoissa saamansa tiedon biomolekyylien ja niiden detektiomenetelmien fysikaalis-kemiallisiin perusteisiin. Molecular Biology of Cell (Alberts ym.): Kirjatentin suoritettuaan opiskelija kykenee kuvailemaan solun keskeiset kalvo-, proteiini- ja tukirakenteet. Hän kykenee selittämään yksityiskohtaisesti solun keskeiset kuljetustapahtumat ja nimeämään niihin osallistuvat rakenteet. Hän osaa selittää solun tiedonsiirtokanavien toiminnan. Hän osaa kuvailla solutukirangan muodostumismekanismin sekä solunsisäisen toiminnan. Hän osaa selittää solusyklin vaiheet, ohjelmoidun solun kuoleman ja syöpäsolujen ominaisuuksia. Hän osaa kuvailla suvullisen lisääntymisen ja yksilönkehityksen vaiheet. Hän osaa myös selittää immunologisen puolustuksen toimintamekanismin.

Ilmoittautuminen:

Please indicate the book and examiner when registering to this exam.

Suoritustavat:

Suoritetaan yleisinä tenttipäivinä.

Etukäteen asiasta sopimalla kurssin voi myös suorittaan oppimispäiväkirjana. Tässä ohjeet oppimispäiväkirjaa varten.

1. Materiaalin esittely lyhyesti. (tämä on lähinnä lista)

2. Ajatukset ennen materiaaliin tutustumista. Miksi valitsin nämä. Miksi nämä ovat tärkeitä. Mitä haluaisin oppia tästä materiaalista. Mitkä ovat oma osaamisesi heikot kohdat.

3. Materiaalin läpikäynti oman otsikoinnin mukaan. Valitse maksimissaan 10 alaotsikkoa, joista kirjoitat. Tämä voi olla kirjan kappaleiden mukaan, mutta myös muu rakenne on mahdollinen, jos haluat yhdistellä.

    Kustakin alaotsikosta kerro lyhyesti, mitkä olivat tärkeimmät asiat, mikä oli oma käsityksesi ennen lukemista, ja mikä materiaalissa oli yllättävää ja uutta sinulle. Mieti myös mikä jäi vielä epäselväksi. (voit palata epäselviin asioihin myöhemmin oppimispäiväkirjassa). Voit myös arvioida, mitkä asiat ova yleensä tiedeyhteisölle vielä epäselviä eli, missä tutkimus menee tällä hetkellä (tai materiaalin kirjoitushetkellä).

4. Ajatuksesi materiaalin lukemisen jälkeen. Mitä jäi käteen. Olisiko kannattanut ryhmitellä jotenki toisella tavalla tms

Oppimispäiväkirjan suosituspituus on 20-30 sivua.

Aikataulu:Suositellaan suoritettavaksi neljännen tai viidennen opiskeluvuoden aikana.
Kirjallisuus:

Flint ym.: Principles of Virology, n. 600 sivua sopimuksen mukaan (Tentaattori Jari Ylänne) tai: Holde ym..: Principles of Physical Biochemistry (Tentaattori Janne Ihalainen)  tai: Alberts ym., Molecular Biology of the Cell 4. tai 5. painos luvut 12-25. Huom 5. painoksen pehmeäkansisessa versiossa luvut 21-25 pdf-tiedostoina (Tentaattori Jari Ylänne).

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 9.10.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 2.10.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30341ma9.10.201708:00-12:00Ihalainen, YlänneTapahtuman tiedot
Tentti 13.11.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 6.11.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30346ma13.11.201708:00-12:00Ihalainen, YlänneTapahtuman tiedot
Tentti 11.12.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 4.12.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30350ma11.12.201708:00-12:00Ihalainen, YlänneTapahtuman tiedot
Tentti 15.1.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 8.1.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 3033ma15.1.201808:00-12:00Ihalainen, YlänneTapahtuman tiedot
Tentti 12.2.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 5.2.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 3037ma12.2.201808:00-12:00Ihalainen, YlänneTapahtuman tiedot
Tentti 12.3.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 5.3.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30311ma12.3.201808:00-12:00Ihalainen, YlänneTapahtuman tiedot
Tentti 16.4.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 9.4.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30316ma16.4.201808:00-12:00Ihalainen, YlänneTapahtuman tiedot
Tentti 14.5.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 7.5.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30320ma14.5.201808:00-12:00Ihalainen, YlänneTapahtuman tiedot
Tentti 11.6.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 4.6.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali24ma11.6.201812:00-16:00Ihalainen, YlänneTapahtuman tiedot
Tentti 2.7.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 4.6.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali27ma2.7.201812:00-16:00Ihalainen, YlänneTapahtuman tiedot
Tentti 6.8.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 4.6.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali32ma6.8.201812:00-16:00Ihalainen, YlänneTapahtuman tiedot
Tentti 10.9.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 3.9.2018 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30337ma10.9.201808:00-12:00Ihalainen, YlänneTapahtuman tiedot
Tentti 8.10.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 1.10.2018 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30341ma8.10.201808:00-12:00Ihalainen, YlänneTapahtuman tiedot
Tentti 12.11.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 5.11.2018 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30346ma12.11.201808:00-12:00Ihalainen, YlänneTapahtuman tiedot
Tentti 10.12.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 3.12.2018 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30350ma10.12.201808:00-12:00Ihalainen, YlänneTapahtuman tiedot
Tentti 14.1.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 7.1.2019 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 3033ma14.1.201908:00-12:00Ihalainen, YlänneTapahtuman tiedot
Tentti 11.2.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 4.2.2019 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 3037ma11.2.201908:00-12:00Ihalainen, YlänneTapahtuman tiedot
Tentti 11.3.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 4.3.2019 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30311ma11.3.201908:00-12:00Ihalainen, YlänneTapahtuman tiedot
Tentti 8.4.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 1.4.2019 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30315ma8.4.201908:00-12:00Ihalainen, YlänneTapahtuman tiedot
Tentti 13.5.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 6.5.2019 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30320ma13.5.201908:00-12:00Ihalainen, YlänneTapahtuman tiedot
Tentti 10.6.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 3.6.2019 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-24ma10.6.201912:00-16:00Ihalainen, YlänneTapahtuman tiedot
Tentti 1.7.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 3.6.2019 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali27ma1.7.201912:00-16:00Ihalainen, YlänneTapahtuman tiedot
Tentti 5.8.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 3.6.2019 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali32ma5.8.201912:00-16:00Ihalainen, YlänneTapahtuman tiedot