Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.4.2019 03:44

WETS905 Tutkielmaan liittyvä kirjallisuuskatsaus ja tutkimussuunnitelma, 4 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 4.7.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opettaja(t): Lehtori Heikki Hämäläinen (heikki.o.hamalainen@jyu.fi)
Professori Juha Karjalainen (juha.s.karjalainen@jyu.fi)
Lehtori Timo Marjomäki (timo.j.marjomaki@jyu.fi)
Professori Jouni Taskinen (jouni.k.taskinen@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 23
Organisaatiot:Akvaattiset tieteet (BIO) (WET), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:

Pro gradu-työssä käytettäviin menetelmiin ja tutkimuksen taustaan liittyvä kirjallisuuskatsaus ja pro gradu -työn tutkimussuunnitelma. Tehdään ennen varsinaisen gradu-työn aloittamista.

Työ palautetaan KOPPAan WETS905 palautuslaatikkoon urkund-tarkistusta varten. Palautettaessa hyväksyttävä urkund-tarkastukseen lähettäminen.