Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.4.2019 14:05

WETS908 Rahoitushakemuksen laatiminen, 2 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 4.7.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opettaja(t): Lehtori Heikki Hämäläinen (heikki.o.hamalainen@jyu.fi)
Professori Juha Karjalainen (juha.s.karjalainen@jyu.fi)
Lehtori Timo Marjomäki (timo.j.marjomaki@jyu.fi)
Professori Jouni Taskinen (jouni.k.taskinen@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 17
Organisaatiot:Akvaattiset tieteet (BIO) (WET), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Laaditaan graduohjaajan opastuksella rahoitushakemus kiinnostavasta gradua sivuavasta tutkimusaiheesta. Tarkemmat ohjeet osaston kotisivulla.
Osaamistavoitteet:

Harjoitushakemuksen tehtyään opiskelija tuntee rahoituksen hakemisen prosessin. Hän osaa rakentaa aiemman tutkimuksen (esim. Pro gradu) pohjalta loogisen tutkimussuunnitelman ja osaa laatia sille realistisen aikataulun ja budjetin.

Esitiedot:Laadittu pro gradu -työ