Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.4.2019 16:21

YMPP105 Ympäristönsuojelun perusteet, 3 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 5.7.17 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Anssi Vähätalo (anssi.vahatalo@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 45
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ympäristötiede ja -teknologia (BIO) (YMP)
Ajankohtaista:

[Ei käännetty kuvausta.] The course is submitted only as book exam in Finnish.

Sisältö:

Globaalit ympäristönsuojeluongelmat, kestävän kehityksen periaatteet, ravintovarojen, veden ja raaka-aineiden riittävyys, väestönkasvu, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja suojelu, haitallisten aineiden ympäristökohtalo ja vaikutukset eliökunnassa, haittojen vähentäminen. Vain ympäristötieteiden sivuaineopiskelijoille.

Osaamistavoitteet:

Kurssin jälkeen opiskelija osaa kuvailla Suomen keskeiset ympäristöongelmat, niiden pääsyyt ja seuraukset, ja mahdolliset ratkaisut. Hän osaa eritellä tyypilliset ympäristöongelmat suomalaisen yhteiskunnan eri lohkoilla, esim. energiatuotannossa, teollisuudessa, maataloudessa, jne. Tenttivastauksessa odotettaan, että opiskelija hallitsee ja osaa käyttää keskeisiä ympäristösuojeluun liittyviä termejä ja antaa esimerkkejä.

Opetusmuodot:Itseopiskelu
Suoritustavat:Kirjatentti
Kirjallisuus:HAKALA & VÄLIMÄKI (2003) Ympäristön tila ja suojelu Suomessa tai LYYTIMÄKI & HAKALA (2008) Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. Ilmoita vastauspaperilla kumman kirjan olet lukenut.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 11.9.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 4.9.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30337ma11.9.201708:00-12:00VähätaloTapahtuman tiedot
Tentti 13.11.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 6.11.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30346ma13.11.201708:00-12:00VähätaloTapahtuman tiedot
Tentti 15.1.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 8.1.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 3033ma15.1.201808:00-12:00VähätaloTapahtuman tiedot
Tentti 16.4.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 9.4.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30316ma16.4.201808:00-12:00VähätaloTapahtuman tiedot
Tentti 11.6.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 4.6.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali24ma11.6.201812:00-16:00VähätaloTapahtuman tiedot
Tentti 10.9.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 3.9.2018 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30337ma10.9.201808:00-12:00VähätaloTapahtuman tiedot
Tentti 12.11.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 5.11.2018 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30346ma12.11.201808:00-12:00VähätaloTapahtuman tiedot
Tentti 14.1.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 7.1.2019 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 3033ma14.1.201908:00-12:00VähätaloTapahtuman tiedot
Tentti 8.4.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 1.4.2019 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30315ma8.4.201908:00-12:00VähätaloTapahtuman tiedot
Tentti 10.6.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 3.6.2019 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-24ma10.6.201912:00-16:00VähätaloTapahtuman tiedot