Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.4.2019 22:34

YMPP123 Ympäristötieteen perusteet, 5 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 5.7.17 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Anssi Lensu (anssi.lensu@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 22
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ympäristötiede ja -teknologia (BIO) (YMP)
Ajankohtaista:

Huom!! Opintojakso on nykyisin kirjatentti, joten pelkkä ilmoittautuminen kurssille ei riitä. Ilmoita myös, minä päivänä suoritat tentin.

Sisältö:

Ydinaines: Ympäristökriisin kriittinen tarkastelu, teknosysteemin kestävä kehitys, populaatiobiologia ja väestötiede, ravinnontuotanto, uusiutuvat ja uusiutumattomat energia- ja luonnonvarat, yhdyskuntien kehitys ja urbanisaatio, ympäristön saastuminen ja myrkyt, ihmisen ja luonnon terveyden uhat, jätehuolto, ympäristöeettinen yhteiskunta, kestävän kehityksen haasteet teollisuus- ja kehitysmaille, demokratia, ympäristöpolitiikka, kansalaisyhteiskunta sekä ympäristöasioiden hallinta. Täydentävä aines: Ihmisen ja luonnon vaikutusmahdollisuudet ja rajat. Erityisaines: Eri kulttuurien vaikutukset siihen, miten arvostamme ydinaineksen eri asiakohtia.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa yhteisö- ja populaatiobiologiaa, väestötiedettä, ravinnontuotannon perusteita, yhdyskuntien kehitystä ja urbanisaatiota. Hän ymmärtää teknologian ja tuotannon aiheuttamat haasteet teollisuus- ja kehitysmaille, mm. uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen käytössä sekä väestökehityksen ja kulutuksen aiheuttamien haasteiden yhteensovittamisen. Hän osaa eritellä ympäristömyrkkyjen ihmiselle ja luonnolle aiheuttamia terveyden uhkia ja niiden torjuntaa. Hänellä on käsitys ympäristöetiikasta ja ympäristöpolitiikasta sekä yleensäkin ympäristöasioiden hallinnasta kansalaisyhteiskunnassa.

Valintamenettely:

Jaksoa voivat suorittaa vain sivuaineopiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet jaksoa BIOP305

Opetusmuodot:

Kirjatentti.

Suoritustavat:

Kirjatentti.

Aikataulu:

Loka-, joulu-, helmi- ja huhtikuun yleisinä tenttipäivinä.

Kirjallisuus:

Oppikirja: CHIRAS D. 2006-2013. Environmental Science - 7th-9th Edition.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 9.10.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 2.10.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30341ma9.10.201708:00-12:00LensuTapahtuman tiedot
Tentti 11.12.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 4.12.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30350ma11.12.201708:00-12:00LensuTapahtuman tiedot
Tentti 12.2.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 5.2.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 3037ma12.2.201808:00-12:00LensuTapahtuman tiedot
Tentti 16.4.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 9.4.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30316ma16.4.201808:00-12:00LensuTapahtuman tiedot
Tentti 8.10.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 1.10.2018 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30341ma8.10.201808:00-12:00LensuTapahtuman tiedot
Tentti 10.12.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 3.12.2018 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30350ma10.12.201808:00-12:00LensuTapahtuman tiedot
Tentti 11.2.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 4.2.2019 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 3037ma11.2.201908:00-12:00LensuTapahtuman tiedot
Tentti 8.4.2019 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 13.6.2018 00:00 - 1.4.2019 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30315ma8.4.201908:00-12:00LensuTapahtuman tiedot