Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.4.2019 03:43

YMPA905 Kandidaattiseminaari, 3 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.12.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 4.9.17 - 31.5.18
Ilmoittautumisaika: 4.8.17 klo 0:00 - 31.12.17 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 1.2.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Elisa Vallius (elisa.vallius@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Anssi Vähätalo (anssi.vahatalo@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 15
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ympäristötiede ja -teknologia (BIO) (YMP)
Sisältö:

Tieteellisen kirjoittamisen periaatteet ja tieteellisen tiedon hakemisen kirjastotekniikka. Seminaariesitelmä ja kirjallinen työ oman kandidaatintutkielman aiheesta joulukuussa sekä esitelmä tutkielman tuloksista toukokuussa. Esitelmien kuuntelu ja keskustelu niiden pohjalta sekä opponointi. Tavoitteena kandidaattityön valmistuminen kevääseen mennessä ohjaajan (yleensä YMP:n opettajan) antamasta tai omasta teemasta.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tietoa tieteellisten artikkeleiden tietokannoista ja arvioida kriittisesti tietolähteiden tieteellisyyttä ja luotettavuutta. Opiskelija osaa ilmaista itseään kirjallisesti tieteellistä esittämistapaa ja formaattia noudattaen. Opiskelija osaa laatia kandidaattitutkielman ja esittää suullisen esityksen kirjallisen työnsä pohjalta.

Esitiedot:YMP:in pääaineopiskelijoille, joiden edeltävät opinnot vähintään 90 op.
Suoritustavat:

Luennot ja harjoitukset sekä seminaarit (läsnäolopakko)

Kirjallisuus:

Seminaariesitelmien ja tutkielmien laatimisohjeet Optimassa. Tieteellisiä lehtiä ja kirjoja.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 200
ilm.aika: 4.8.2017 00:00 - 31.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31036ti5.9.201712:15-14:00VähätaloTapahtuman tiedot
2YAA30537ti12.9.201712:15-14:00VähätaloTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tiedonhaku [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 200
ilm.aika: 4.8.2017 00:00 - 31.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA20439ti26.9.201712:15-14:00VähätaloMatti RajahonkaTapahtuman tiedot
2YAA20440ti3.10.201712:15-14:00VähätaloMatti RajahonkaTapahtuman tiedot

Harjoitustyö [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ideapaperi [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 200
ilm.aika: 4.8.2017 00:00 - 31.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YNC 12243ti24.10.201714:15-16:00VähätaloTapahtuman tiedot
2YNC 12143ke25.10.201710:15-12:00VähätaloTapahtuman tiedot
3YAA2043ke17.1.201808:15-10:00VähätaloKandijumppaa tarvitsevilleTapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 200
ilm.aika: 4.8.2017 00:00 - 31.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30550ti12.12.201712:15-16:00VähätaloTapahtuman tiedot
2YAA30550ke13.12.201712:15-16:00VähätaloTapahtuman tiedot