Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.4.2019 16:18

YMPA901 Kandidaatintutkielma, 7 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.5.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.5.18
Ilmoittautumisaika: 1.8.17 klo 0:00 - 31.5.18 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Anssi Lensu (anssi.lensu@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Elisa Vallius (elisa.vallius@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Anssi Vähätalo (anssi.vahatalo@jyu.fi)
Laajuus: 7 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 13
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ympäristötiede ja -teknologia (BIO) (YMP)
Sisältö:

Kirjallinen tutkielma ympäristötieteen ja -teknologian alalta. Tutkielma tehdään ensisijaisesti kandidaattiseminaarin (YMPA905) yhteydessä laitoksen opettajan tai tutkijan ohjauksessa. Ympäristötieteen ja -teknologian kandidaattitutkielma voi olla joko pelkästään kirjallisuuteen perustuva tai pienimuotoisen kokeellisen osan sisältävä työ. Aiheita esitellään YMPA905 -kurssin aloitusluennolla tai niitä voi kysyä osaston henkilökunnalta. 

Osaamistavoitteet:

Kandidaattitutkielman tehtyään opiskelijalla on peruskäsitys tutkimuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja kirjallisesta raportoimisesta.

Esitiedot:

Ympäristötieteen ja -teknologian aineopintoja (suositusaika 3. vuoden syksy)

Opetusmuodot:

Henkilökohtainen ohjaus

Suoritustavat:

Kirjallinen tutkielma