Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

11.21.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.10.2017 08:29

ITKP0002 Johdatus kyberturvallisuuteen, 2 op

Informaatioteknologian tdk:n opinnot

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika alkaa 23.10.17 klo 00:00.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 23.10.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 23.10.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 0:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.7.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Hilkka Grahn (hilkka.grahn@jyu.fi)
Laajuus: 2.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Informaatioteknologian tdk:n opinnot (ITKO), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK)
Ajankohtaista:

Kurssin suorituksia arvioidaan ensimmäisen kerran joulukuun lopussa.

 

Sisältö:

Internet ja sen teknologiat, Suomi tietoyhteiskuntana, kyberuhat ja niiden aiheuttajat, kyberhyökkäysten toteuttamistavat, kyberuhkien vaikutukset verkottuneen tietoyhteiskunnan toimintaan, yhteiskunta ja kyberturvallisuus.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kyberturvallisuuteen ilmiönä liittyvät organisatoriset ja tekniset perusasiat niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasolla. Hän tunnistaa kyberturvallisuuteen liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia sekä osaa arvioida niiden vaikutusta eri tasoilla ja konteksteissa. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee kybermaailman käyttäytymissäännöt niin, että hän voi toimia kyberympäristössä vastuullisesti turvallisesti sekä opastaa myös lähiympäristöään tällaiseen käyttäytymiseen.

Suoritustavat:

Verkossa olevaan materiaaliin tutustuminen, oppimisympäristö Moodlessa tehtävä verkkotentti sekä lyhyt essee.

Tentti on aikarajattu monivalintatentti.

Kurssin työmäärä:

54 tuntia.

Aikataulu:

Kurssin suorituksia arvioidaan lukuvuoden aikana neljä kertaa: joulukuun lopussa sekä maalis-, kesä- ja elokuun alussa.

Kirjallisuus:

Verkkomateriaali.

Arviointi:

Arviointi perustuu verkossa tehtävän tentin tulokseen.