Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.6.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.2.2019 20:01

MATP211 Calculus 1, 4 op, verkko-opintoina, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.3.18 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.0 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.1.18 - 30.6.18
Ilmoittautumisaika: 1.12.17 klo 0:00 - 31.3.18 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.18 - 30.6.18
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Anni Laitinen (anni.t.laitinen@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Ilmoittautuneita: 11
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Matematiikka (avoin yo) (AVOMAT)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Jaksoa suositellaan suoritettavaksi, jos lukion matematiikan pitkä oppimäärä on kohtalaisesti hallinnassa. Osa kurssin asioista on käsitelty jo lukion pitkässä matematiikassa, mutta kurssilla opitaan myös uusia asioita ja sovelletaan aiemmin opittua uusiin tilanteisiin. Luennot ja oppimateriaalit ovat saatavissa Moodle-ympäristössä ja opintojakso suoritetaan kurssitentillä tai lopputentillä.

Sisältö:

Opintojaksolla käsitellään yhden muuttujan reaalifunktion differentiaalilaskentaa, aiheina raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta. Tutustutaan alkeisfunktioista polynomeihin, rationaalifunktioihin ja trigonometrisiin funktioihin sekä niiden ominaisuuksiin. Lisäksi ratkotaan yhtälöitä ja epäyhtälöitä sekä hahmotellaan joukkoja reaaliakselilla ja tasossa.

Opintojakson sisältö vastaa kirjan R. Adams, Calculus (8.painos) lukuja P, 1 ja 2 sekä osaa luvusta 4.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
- osaa käsitellä polynomeista, rationaalifunktioista ja trigonometrisistä funktioista koostuvia lausekkeita
- osaa käsitellä paloittain määriteltyjä funktioita
- tuntee funktion käsitteen ja siihen liittyvät merkinnät sekä käsitteet määrittelyjoukko, maalijoukko ja arvojoukko
- osaa selvittää raja-arvon annetun funktion lausekkeesta tai perustella, miksi raja-arvoa ei ole
- ymmärtää raja-arvon geometrisen tulkinnan funktion kuvaajan avulla
- osaa selvittää annetun funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden
- osaa määrittää derivaatan käyttäen erotusosamäärää tai derivointisääntöjä
- osaa käyttää väliarvolauseita
- osaa selvittää funktion ääriarvot derivaatan avulla
- ymmärtää derivaatan geometrisen tulkinnan tangentin kulmakertoimena
- tuntee korkeamman kertaluvun derivaattojen käsitteen
- osaa ratkaista em. alkeisfunktioiden avulla muodostettuja yhtälöitä analyyttisesti, graafisesti ja numeerisesti sekä ymmärtää näiden ratkaisutapojen eron
- osaa hahmotella yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisujoukkoja reaaliakselilla ja tasossa
- osaa laskea tasokäyrän tangentin kulmakertoimen implisiittisen derivoinnin avulla.

Esitiedot:

Lukion matematiikan pitkä oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautuminen:
Suoritustavat:

Opintojakso suoritetaan harjoitustehtävillä ja kurssitentillä TAI pelkällä lopputentillä.

Etäopiskelu toteutetaan ajalla 8.1. - 15.4.2018 Moodle-oppimisympäristössä verkossa, jota kautta opiskelijalla on hyödynnettävissä opintojakson materiaalit, harjoitustehtävät vastauksineen sekä opetusvideot. Moodlen työtila avautuu 8.1.2018. Etäopiskelun ohjauksesta vastaa matematiikan ja tilastotieteen laitoksen yliopistonopettaja Anni Laitinen.

Tenttiä voi kurssitentin tai lopputentin seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä: 17.4., 15.5. ja 5.6.2018. Kurssi arvostellaan kurssitentin (+lisäpisteitä harjoitustehtävistä)  TAI lopputentin perusteella.

Ohjausta reaaliaikaisesti Connect-verkkokokousjärjestelmän välityksellä:

  • Verkkokurssin alussa ensimmäinen AC -ohjaustapaaminen jakson opiskeluun ke 10.1.2018.
  • Toinen AC -ohjaustapaaminen (kysy, opettaja vastaa) ke 21.2.2018.
  • Kolmas AC -tapaaminen (tenttiin valmistautuminen) ke 4.4.2018.

HUOM! Ilmoittautuminen ohjausryhmiin kohdasta ´Harjoitus´ (ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen).

  • Lisäksi opiskelijoille on tarjolla matematiikan ja tilastotieteen laitoksella Ratkomo. Voit kysyä neuvoa mihin tahansa matemaattiseen ongelmaan liittyen.

Ilmoittauduttuaan opintojaksolle opiskelija saa jakson opintotiedotteen. Opintotiedotteessa ohjeistetaan yksityiskohtaisemmin jakson suorittamiseen liittyen, kuten Moodle-linkki ja kurssiavain.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö. Kirjaudu Moodleen Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Jos sinulla ei vielä ole tietoverkon käyttäjätunnusta, voit ottaa sen käyttöösi kahden päivän kuluttua opintoihin ilmoittautumisestasi.

Kirjallisuus:
Kirjallisuus
ISBN Teoksen tiedot
978-0-321-78107-9 Adams, Robert A. Calculus: A Complete Course, 8. painos, Pearson 2013 (Suositellaan kijallisuuteen perehtymistä).
Yhteystiedot:

Opintosihteeri Pauliina Tarvainen, p. 040 805 4433, pauliina.tarvainen@jyu.fi

Arviointi:

Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään
- viikottaisilla harjoitustehtävillä opetusohjelmassa ilmoitettavan tason saavuttamista (edellytyksenä kurssitenttiin osallistumiselle)
- viikottaisten harjoitustehtävien ja kurssitentin yhteenlasketusta maksimipistemäärästä vähintään 40% saavuttamista
- kurssitentin maksimipistemäärästä vähintään 40% saavuttamista.

Lopputentillä hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään lopputentin maksimipistemäärästä vähintään 50% saavuttamista. Harjoitustehtävien tekemistä ei vaadita eikä niiden pisteitä voi hyödyntää lopputentin yhteydessä.

Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät Moodlesta.

 

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ohjaus 10.1.2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 1.12.2017 00:00 - 4.1.2018 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-2ke10.1.201816:30-17:30-AC-ohjausTapahtuman tiedot
Ohjaus 21.2.2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 1.12.2017 00:00 - 15.2.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-8ke21.2.201816:30-17:30-AC-ohjausTapahtuman tiedot
Ohjaus 4.4.2018 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 1.12.2017 00:00 - 2.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-14ke4.4.201816:30-17:30-AC-ohjausTapahtuman tiedot