Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

13.0.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.2.2018 08:51

ITKP0004 Opiskelijan digityökalupakki, 2 op [kotisivu]

Informaatioteknologian tdk:n opinnot

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://peda.net/jyu/it/do/ot
Alkaa - päättyy: 23.10.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 23.10.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 0:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.7.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Sisko Minkkinen (sisko.e.minkkinen@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 145
Organisaatiot:Informaatioteknologian tdk:n opinnot (ITKO), Informaatioteknologian tiedekunta (ITK)
Ajankohtaista:

Kun olet ilmoittautunut kurssille Korpissa:

Sisältö:

Kurssin verkkomateriaalissa käsitellään Internetistä löytyviä digitaalisia työvälineitä, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi

  • suunnittelussa ja ideoinnissa
  • esitysten laatimisessa
  • valmiiden tuotosten jakamisessa
  • vuorovaikutuksessa ja etäesiintymisessä.

Opiskelija tutustuu digitaalisiin työvälineisiin itsenäisesti, soveltaa työvälineitä omaan työskentelyynsä ja raportoi oppimansa lopputehtävässä. Lopputehtävässä opiskelija osoittaa, että on perehtynyt kurssilla esitettyihin työvälineisiin, soveltanut niitä käytännössä ja arvioinut niiden hyödyllisyyttä. 

Osaamistavoitteet:

Opiskelija hallitsee opiskelua ja projektityöskentelyä tukevien digitaalisten työvälineiden ja palveluiden käytön. 

Esitiedot:

Ei esitietovaatimuksia.

Suoritustavat:

Verkossa olevaan materiaaliin tutustuminen ja lopputehtävä. Kurssi suoritetaan etäopiskeluna. 

Kurssin työmäärä:

54 tuntia.

Kirjallisuus:

Verkkomateriaali.

Arviointi:

Arviointi perustuu hyväksytysti suoritettuun lopputehtävään.