Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.3.2019 01:29

TIEP1820 Johdatus tekoälyn taustalla olevaan matematiikkaan, 2 op, Itseopiskelukurssi [kotisivu]

Informaatioteknologian tiedekunta

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.11.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://helituominen.wordpress.com/johdatus-tekoalyn-taustalla-olevaan-matematiikkaan-itseopiskelu-kevat-2018/
Alkaa - päättyy: 1.2.18 - 31.12.18
Ilmoittautumisaika: 31.1.18 klo 0:00 - 15.11.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 30.11.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Heli Tuominen (heli.m.tuominen@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 177
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK)
Ajankohtaista:

Keväällä 2018 kurssin voi suorittaa itseopiskellen sekä kolmannessa, neljännessä että viidessä (kesä) jaksossa. Kaikkien jaksojen aikana järjestetään tarvittaessa 1-2 "klinikkaa", joissa voi kysellä kurssiin liittyvistä asioista.

Huomaa, että samannimisen kurssin koodilla TIEP1000 syksyllä 2017 suorittaneen eivät voi saada tästä itseopiskelukurssista opintopisteitä. 

Sisältö:

Kurssilla tutustutaan koneoppimiseen, lähinnä neuroverkkoihin ja niiden taustalla olevaan matematiikkaan. Tutustutaan neuroverkkojen rakenteeseen, verkon parametreihin ja funktioihin sekä verkon opettamiseen. Parametrien ja käytettävien funktioiden valinta sekä opettamisessa tehtävä virhefunktioiden minimointi pohjautuu differentiaalilaskentaan ja lineaarialgebraan. Kurssilla käydään läpi differentiaalilaskennan ja lineaarialgebran perusteet. 

Osaamistavoitteet:

Kurssin jälkeen opiskelija 

  • tuntee neuroverkon rakenteen, parametrit ja funktiot sekä tietää, miten verkkoa opetetaan
  • osaa lineaarialgebran perusteet kuten matriisien laskutoimitukset
  • osaa differentiaalilaskennan perusteet kuten derivaattojen ja osittaisderivaattojen laskemisen, tietää osittaisderivaattojen ja gradientin geometrisen tulkinnan ja osaa etsiä funktioiden ääriarvoja gradientin nollakohtien avulla
Esitiedot:

Lukion laaja matematiikka.

Ilmoittautuminen:

Korpissa.

Opetusmuodot:

Itseopiskelu

Suoritustavat:

TIM-monisteen lukeminen, oppimispäiväkirja itseopiskelumateriaalista (videot ja tekstit), harjoitusten (matematiikka- ja Python -harjoitukset) aktiivinen tekeminen. Tarkemmat ohjeet löytyvät kurssin nettisivulta.

Aikataulu:

Kurssin voi suorittaa keväällä 2018 jaksoissa 3, 4, ja 5. 

Tehtävien viimeiset palautuspäivät ovat jaksojen päättymispäivät eli 3. jaksossa 9.3.2018, 4. jaksossa 18.5.2018 ja 5. jaksossa 29.6.2018.

Yhteystiedot:

Löytyvät kurssin nettisivulta.

Arviointi:

Kurssi arvostellaan hyväksytty/hylätty.