Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.3.2019 01:27

ITKP0001 Näkökulmia digitalisaatioon, 2 op

Työelämäopinnot

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 9.9.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.9.18 - 28.10.18
Ilmoittautumisaika: 15.8.18 klo 0:00 - 9.9.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 9.9.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Eeva Pöykkö (eeva.poykko@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 89
Organisaatiot:Informaatioteknologian tiedekunta (ITK), Työelämäopinnot (URA)
Ajankohtaista:

Kurssi löytyy Peda.netistä: https://peda.net/jyu/it/do/ind Avain on lähetetty ilmoittautuneille sähköpostilla 10.9.2018. Mikäli et ole saanut sähköpostia, voit pyytää avaimen opettajalta.

HUOM! Jos et ole saanut kurssiin liittyviä sähköposteja, käy tarkistamassa IDM:n Oma-palvelussa (https://account.jyu.fi/), että siellä on oikea sähköposti, jotta viestit ohjautuvat jatkossa oikein! Muutoset saat tehtyä valitsemalla Oma-palvelussa sivupalkista ensin Viestintä ja sitten Postilistat.

Tentti: Kurssi suoritetaan verkkotenttinä 1. periodin viimeisellä viikolla 22.-28.10.2018. Kurssi on avoinna Moodlessa koko viikon, joten voit suorittaa tentin oman aikataulusi mukaisesti silloin kun se sinulle parhaiten sopii. Linkki tenttiin ilmoitetaan Peda.netissä ja lähetetään kurssilaisille sähköpostilla 22.10.2018.

Sisältö:

Opintojaksolla tarkastellaan sitä, miten digitalisaatio vaikuttaa ihmisten arkeen, työelämään ja yhteiskuntaan.
Opintojakson sisältö koostuu seitsemästä osa-alueesta:

 • Työ ja sen muuttuminen digitalisaation seurauksena
 • Digitaalinen oppiminen ja opettaminen
 • Viestinnän ja median murros
 • Liikunta- ja hyvinvointiteknologia
 • Digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla
 • Digitalisaatio ja yhteiskunnan turvallisuus
 • Digitaalinen talous
Osaamistavoitteet:
 • Opintojaksolla opiskelija tutustuu digitalisaatioon ilmiönä.
 • Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys siitä, millaisia muutoksia digitalisaatio aiheuttaa työn tekemiseen eri aloilla.
 • Lisäksi opiskelija hahmottaa, millaisia digitaalisia taitoja oma ammatillinen osaaminen vaatii.
Suoritustavat:
 • Opintojakso suoritetaan etäopiskeluna oman aikataulun mukaisesti. Opintojakson laajuus on 2 op (54 tuntia).
 • Opintojakso suorittaminen edellyttää huolellista perehtymistä eri osioiden materiaaleihin (videot, artikkelit) sekä lopputehtävän suorittamista hyväksytysti.
 • Opintojakso ei vaadi edeltäviä opintoja. Osallistuminen on mahdollista missä vaiheessa opintoja tahansa.
Arviointi:

Arvosteluasteikko: hyväksytty - hylätty
Arviointi perustuu hyväksytysti suoritettuun lopputehtävään.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.